Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus, Työ- ja sosiaalioikeus, Julkisoikeus

27.5.2020 8.38 Koronaviruksen tartuntaketjuja jäljittävää mobiilisovellusta koskeva lakiluonnos lausunnoille

Koronaviruksen tartuntaketjuja jäljittävää mobiilisovellusta koskeva lakiluonnos lausunnoille

STM:n 14.5.2020 asettamassa työryhmässä on valmisteltu tartuntatautilakiin muutoksia, joiden tavoitteena on mahdollistaa koronaviruksen aiheuttamia tartuntaketjuja jäljittävän mobiilisovelluksen käyttöönotto. Tartuntatautilain väliaikaisia muutoksia koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on lausuntokierroksella 26.5.–1.6.2020. Ehdotettu laki olisi tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 10. elokuuta 2020 ja olemaan voimassa 31. maaliskuuta 2021 saakka.

Luonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi koronavirusepidemian tartuntaketjujen jäljittämistä ja katkaisua tehostavasta altistuneiden tunnistusjärjestelmästä. Altistuneiden tunnistusjärjestelmä koostuisi mobiilisovelluksesta sekä taustajärjestelmästä. Mobiilisovelluksen käyttäminen olisi väestölle maksutonta ja vapaaehtoista.

Tartuntatautilain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmiselle ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Lakia sovelletaan tartuntatautien torjuntatyön järjestämiseen ja toteuttamiseen sekä sen suunnitteluun, ohjaukseen, seurantaan ja valvontaan. Tartuntatautilain mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjaa ja tukee tartunnan jäljitystä ja epidemioiden selvittämistä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä.

Nyt lausunnoilla olevassa esitysluonnoksessa tartuntatautilakiin säädettäisiin THL:n tehtäväksi mobiiliteknologiaan perustuvan altistuneiden tunnistusjärjestelmän tarjoaminen. Tehtävä olisi tilapäinen ja tarkoitettu olemaan voimassa vain koronavirusepidemian ajan. Laissa säädettäisiin myös Kansaneläkelaitoksen tehtävästä tietojärjestelmän ylläpitäjänä.

Esityksessä säädettäisiin altistuneiden tunnistusjärjestelmän käytön yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä ja niiden suojasta sekä tietojärjestelmän tietoturvallisuuden arvioinnista. Esitysluonnoksen mukaan Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus arvioisi tietojärjestelmän tietoturvallisuuden ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) tehtävänä olisi valvoa mobiilisovelluksen tietoturvaa.

Lausuntopyyntö
Lue myös

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.