Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus, Työ- ja sosiaalioikeus, Julkisoikeus

14.5.2020 11.51 Mobiilisovelluksen kehittämistä koronaviruksen aiheuttamien tartuntaketjujen jäljittämisen tueksi pidetään perusteltuna

Mobiilisovelluksen kehittämistä koronaviruksen aiheuttamien tartuntaketjujen jäljittämisen tueksi pidetään perusteltuna

Tämä käy ilmi lausuntopalautteesta, jota pyydettiin STM:n esitykseen sovelluksen kehittämisen etenemisestä. Säädösmuutosten aikataulu vaikuttaa merkittävästi sovelluksen valmistumisen ja pilotoinnin aikatauluun. Tämänhetkinen aikatauluarvio sovelluksen käyttöönotolle on loppukesä 2020, mutta arvio tarkentuu valmistelun edetessä.

Marinin hallitus linjasi 22.4.2020 mobiilisovelluksen käyttöönoton valmistelun jatkamisesta. Sovelluksen reunaehtona on vapaaehtoisuuteen perustuva ja yksilön tietosuojaa kunnioittava teknologiaratkaisu ja toimintamalli.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema etenemisesitys koronavirustartuntojen jäljittämisessä käytettävän mobiilisovelluksen käyttöönotosta Suomessa oli lausuntokierroksella 28.4 - 5.5.2020. Lausuntopyyntöön tuli 68 vastausta. Kaksi kolmasosaa vastaajista piti ehdotusta tarkoituksenmukaisena tai pääosin tarkoituksenmukaisena.

Lausuntopalautteissa arvioitiin sovelluksen hyödyttävän tartuntojen jäljittämistoimintaa. Toisaalta kaivattiin vaikutusten arviointia ja näyttöä sovelluksen hyödyistä terveydenhuollon toiminnalle ja ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille.

Palautteissa arvioitiin, että etenemissuunnitelmassa on pääosin otettu huomioon henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan liittyvät näkökohdat. Esityksessä tunnistetut lainsäädäntömuutokset arvioitiin suurelta osin riittäviksi. Lainsäädäntötarpeet täsmentyvät valmistelun edetessä.

Lausunnoissa nousi esille huoli siitä, hyväksyvätkö ihmiset sovelluksen käyttämistä lähikontaktien ja koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden jäljittämiseen.

Osa lausunnonantajista piti jatkovalmistelun aikataulua haasteellisena. Projektiorganisaation ketteryyden, eri osapuolten osallistamisen ja avoimuuden arvioitiin parantavan hankkeen mahdollisuuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö ottaa lausuntopalautteet huomioon mobiilisovelluksen käyttöönottoon liittyvässä valmistelutyössä ja lainsäädäntöesitysten laatimisessa.

Lausuntoyhteenveto tartuntaketjuja jäljittävän sovelluksen käyttöönoton etenemisestä

Valmistelu etenee säädöstyöllä, toiminnallista mallia tarkentamalla ja teknisellä määrittelyllä

Sovellusratkaisuja kehitetään useissa Euroopan Unionin jäsenmaissa, joten Suomen ratkaisun kehittämisessä tukeudutaan niistä saatuihin kokemuksiin sekä hyödyistä että haasteista ja seurataan kansainvälistä kehitystä. Sovelluksen kehityksessä pyritään siihen, että sovellus tai sen osat ovat yhteentoimivia EU:n alueella.

STM on antanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtäväksi vastata sovelluksen kehittämiseen tähtäävästä toimeenpanosta, johon kuuluu muun muassa mobiilisovelluksen toiminnallisuuden suunnittelu, tekninen toteutus ja sovelluskokonaisuuden hankinta.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sovelluksen käyttöönoton edellyttämän lainsäädännön valmistelusta ja sovelluksen kehittämiseen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. STM asettaa tätä varten työryhmät.

Säädösmuutosten aikataulu vaikuttaa merkittävästi sovelluksen valmistumisen ja pilotoinnin aikatauluun. Tämänhetkinen aikatauluarvio sovelluksen käyttöönotolle on loppukesä 2020, mutta arvio tarkentuu valmistelun edetessä.

STM053:00/2020

Korona Edilexissä

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.