Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.

11.5.2020 11.53 Vierashuoneessa OTT Mika Sutela ja OTT Henri Rikander: Viranomaisten kohtaamaa väkivaltaa ei ole mahdollista ennustaa yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvilla muutoksilla

Vierashuoneessa OTT Mika Sutela ja OTT Henri Rikander: Viranomaisten kohtaamaa väkivaltaa ei ole mahdollista ennustaa yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvilla muutoksilla

Suomea pidetään turvallisena valtiona, jossa rikollisuus on monen muun maan tavoin vähentynyt viime vuosikymmeninä. Samanaikaisesti hyvinvointiyhteiskunnassamme vahvaa luottamusta nauttivien virallistahojen eli esimerkiksi poliisi- ja pelastusalan sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoiden kohtaama väkivalta, sillä uhkailu ja maalittaminen on kuitenkin 2000-luvulla lisääntynyt. Yleensä väkivallan motiivina on välttää poliisin kiinniotto. On kuitenkin viitteitä siitä, että poliisia ei enää välttämättä haluta vain lyödä tai potkia, vaan jopa vahingoittaa muilla väkivaltaisilla keinoilla. Poliisi kohtaa entistä useammin esimerkiksi teräaseella varustautuneita asiakkaita. Asiasta kirjoittavat OTT Mika Sutela ja OTT Henri Rikander Edilexin Vierashuoneessa ja artikkelissaan Lakikirjastossa.

Tutkimuksessamme tarkastelimme yhteiskunnallisten olosuhteiden tilastollista yhteyttä viranomaisiin kohdistettuun väkivaltaan valtakunnan tasolla. Tarkastelussa oli nimenomaan poliisiin kohdistunut väkivalta vuosina 1999–2018. Väkivallantekojen kehitystä tarkasteltiin rikoslain 16 luvun mukaisten virkamiesten vastustamisrikosten avulla ja yhteiskunnallisia olosuhteita sekä hyvinvointia erilaisten taloutta ja mielenterveyspalveluiden käyttöä koskevien tietojen sekä rikollisuustilastojen kautta. Tutkimuksen empiirisenä aineistona käytettiin Tilastokeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastotietoja.

Tutkimuksen perusteella ei voida osoittaa, että nyt tarkastelussa mukana olleilla yhteiskunnallisia olosuhteita ja hyvinvointia kuvaavilla mittareilla olisi mahdollista ennustaa viranomaisiin kohdistuvan väkivallan määrää. Vaikka siis esimerkiksi pahoinpitelyrikoksissa tai mielenterveyden avohoitokäynneissä havaittaisiin tänä vuonna kasvua viime vuodesta, se ei välttämättä tarkoita sitä, että kirjattujen virkamiesten väkivaltaisten vastustamisten määrä olisi viime vuotta suurempi.

Viranomaisiin kohdistuvaa väkivaltaa voi melko pitkälle selittää se, että väkivallalla tai sillä uhkailulla halutaan kostaa aiempia pettymyksiä turhautuneessa mielentilassa ja kun asiat omassa elämässä eivät ole täysin raiteillaan. Lisääntynyt viranomaisiin kohdistuva uhkailu ja väkivalta liittyy vahvasti muun muassa mielenterveysongelmiin sekä väkivaltatilanteiden lisääntymiseen, mutta näitä yhteyksiä ei kuitenkaan ole osoitettavissa vahvoiksi aggregaattitason tilastojen välityksellä. Nykyisin ihmisten on myös entistä helpompaa kannella viranomaisten toiminnasta ja tehdä jopa rikosilmoitus, jos on kokenut saaneensa asiatonta kohtelua. Tämä oikeusturvakeino on toisaalta johtanut siihen, että viranomaisista tehdään aiheettomia kanteluita.

Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuteen keskeisesti vaikuttavia haasteita ja ilmiöitä ovat muun muassa talouden kehitys, väestön ikääntyminen, nuorten syrjäytyminen ja ylipäätään perheiden pahoinvointi sekä alkoholin ja huumeiden lisääntynyt käyttö. Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen ovat suurimpia perinteisten turvallisuusuhkien kuten rikollisuuden ja sen uhriksi joutumisen taustatekijöitä.

Poliisin toimintaympäristö kohdatun väkivallan osalta ei ole muuttumassa tulevaisuudessa helpommaksi. Esimerkiksi tämänhetkinen Covid-19:n aiheuttama poikkeustilanne, koronakriisi, vaikuttanee negatiivisesti Suomen talouteen, eriarvoisuuteen sekä syrjäytymiseen ja lisää perheisiin liittyviä ongelmia. Nämä tulevat todennäköisesti vaikuttamaan väkivaltarikollisuuden tasoon sekä suhtautumiseen viranomaisiin.

Mika Sutela
OTT, dosentti

Henri Rikander
OTT

Julkaisu

Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.