Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Työ- ja sosiaalioikeus

9.4.2020 7.42 Kilpailunrajoitukset: Komissiolta ohjeistusta yritysten välisen rajoitetun yhteistyön sallimisesta kriittisten sairaalalääkkeiden saannin turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana

Euroopan komissio on julkaissut väliaikaisen puitetiedonannon, jossa se antaa kilpailunrajoituksia koskevia ohjeita yrityksille, jotka tekevät yhteistyötä koronavirusepidemiaan liittyvissä kiireellisissä tilanteissa. Komissio antaa myös hallinnollisen kirjeen, joka koskee yhteistyöhanketta, jolla pyritään ehkäisemään puutteet kriittisten sairaalalääkkeiden saatavuudessa.

Väliaikainen puitetiedonanto

Koronavirusepidemia on johtanut yleiseen tarjontashokkiin, joka johtuu toimitusketjujen häiriintymisestä ja tiettyjen tuotteiden ja palvelujen kysynnän rajusta kasvusta etenkin terveydenhuoltoalalla.

Tällaiset olosuhteet saattavat johtaa kriittisten lääkinnällisten tarvikkeiden pulaan, joka voi pahentua pandemian kehittyessä. Puutetta voi syntyä erityisesti koronaviruspotilaiden hoidossa käytettävistä lääkkeistä ja terveydenhuollon laitteista. Koronavirusepidemiasta johtuvia häiriöitä voi ilmetä myös muiden tärkeiden tuotteiden ja palvelujen tarjonnassa ja muuallakin kuin terveydenhoitoalalla.

Näiden poikkeuksellisten häiriöiden korjaamiseksi ja puutteiden välttämiseksi saatetaan tarvita yritysten välisiä nopeita koordinointitoimia, jotta kriisin vaikutuksia saadaan poistettua tai ainakin lievennettyä kansalaisten hyödyksi. Tämä saattaa puolestaan edellyttää tuotannon vaihtamista tai lisäämistä mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Yritysten on esimerkiksi koordinoitava varastonhallintaa ja mahdollisesti myös jakelua, jotta kaikki yritykset eivät keskittyisi yhteen tai muutamaan lääkkeeseen, jolloin toisia taas ei tuotettaisi tarpeeksi. Normaalioloissa tällainen koordinointi olisi kilpailusääntöjen vastaista, mutta koronaviruspandemian kaltaisissa olosuhteissa se voi kuitenkin – asianmukaisin suojatoimin – tuoda merkittäviä etuja kansalaisille.

Väliaikaisten puitteiden tarkoituksena on antaa kilpailunrajoituksia koskevia ohjeita yrityksille, jotka haluavat tilapäisesti tehdä yhteistyötä ja koordinoida toimintaansa muiden yritysten kanssa. Tavoitteena on lisätä tuotantoa mahdollisimman tehokkaasti ja optimoida etenkin kiireellisesti tarvittavien sairaalalääkkeiden tarjontaa.

Väliaikaisessa puitetiedonannossa selostetaan mm. tärkeimmät kriteerit, joita komissio noudattaa arvioidessaan mahdollisia yritysten välisiä yhteistyöhankkeita.

Yritysten on itse arvioitava sopimustensa ja menettelyjensä laillisuus. Tilanteen poikkeuksellisuuden tiedostaen komissio on kuitenkin ollut yhteydessä yrityksiin ja toimialajärjestöihin auttaakseen niitä arvioimaan yhteistyösuunnitelmiensa lainmukaisuutta. Pitkän aikavälin kilpailunvastaisten vaikutusten torjumiseksi on otettu käyttöön riittäviä suojatoimia.

Komission yrityksille viime viikkoina antamat suulliset ohjeet ovat useimmissa tapauksissa olleet riittävät, mutta komissio on lisäksi valmis antamaan poikkeuksellisesti yrityksille kirjalliset takeet (hallinnollisen kirjeen). Takeet voidaan antaa yhteistyöhankkeille, jotka on toteutettava pikaisesti koronavirusepidemian torjumiseksi tehokkaasti. Näin voidaan tehdä eritoten silloin, jos on edelleen epäselvyyttä siitä, ovatko aloitteet EU:n kilpailulainsäädännön mukaisia.

Hallinnollinen kirje

Komissio käyttää tiedonannossa kuvattua menettelyä tänään ensimmäistä kertaa ja antaa hallinnollisen kirjeen Medicines for Europe -järjestölle (entinen Euroopan rinnakkaislääkeyhdistys (EGA)). Kirje koskee lääkevalmistajien – sekä yhdistyksen jäsenten että muiden kuin sen jäsenten – vapaaehtoista yhteistyöhanketta, jolla pyritään turvaamaan koronaviruspotilaiden hoidossa tarvittavien kriittisten sairaalalääkkeiden saatavuus. Rinnakkaisvalmistajat tuottavat valtaosan kriittisistä sairaalalääkkeistä, joita tarvitaan nyt nopeasti suuria määriä lääkepulan välttämiseksi.

Tällainen tilapäinen yhteistyö vaikuttaa nykytilanteessa EU:n kartellilainsäädännön nojalla hyvinkin perustellulta, kun otetaan huomioon yhteistyön tavoite ja kilpailunvastaisuuteen liittyvien huolenaiheiden välttämiseksi käyttöönotetut suojatoimet, kunhan yhteistyö pysyy hankkeen komissiolle ilmoitetuissa puitteissa.

Ei kilpailusääntöjen rikkomista kriisin varjolla

Komissio korostaa, että näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa on tärkeämpää kuin koskaan, että yritykset ja kuluttajat saavat kilpailulainsäädännön mukaista suojaa. Siksi komissio valvoo edelleen tiiviisti ja aktiivisesti markkinoiden kehitystä havaitakseen tapaukset, joissa yritykset käyttävät nykyistä tilannetta hyväkseen ja rikkovat EU:n kartellilakeja joko tekemällä kilpailunvastaisia sopimuksia tai käyttämällä väärin määräävää asemaansa.

Tausta

Komissio soveltaa tätä tiedonantoa 8. huhtikuuta alkaen toistaiseksi.

Kaikki kartellilainsäädännön soveltamista koronaviruspandemian aikana koskevat tiedot ovat saatavilla kilpailun pääosaston verkkosivuilla: Verkkosivustolla on myös yksityiskohtaista tietoa siitä, miten kilpailun pääosastolta voi pyytää ohjeita EU:n kilpailulainsäädännön noudattamisesta sidosryhmien suunnittelemissa yhteistyöaloitteissa.

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.