Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Verotus

8.4.2020 9.23 Uusin Verotus-lehti 2/2020

Uusin Verotus-lehti 2/2020

Verotus-lehti on vuodesta 1951 alkaen ilmestynyt veroalan ammattijulkaisu. Lehdessä kirjoittajina ovat verotuksen parhaat asiantuntijat. Lehden 2/2020 aiheita ovat mm. henkilörahasto verotuksessa, hybridijärjestelyjen verotusta koskevat uudet säännökset, GILTI – Globaalin vähimmäisveron anatomia, varainsiirtoverotuksen oikeuskäytäntö, veronsaajien oikeudenvalvontayksikön toiminta ja tavoitteet sekä monenvälisen yleissopimuksen vaikutukset Suomen verosopimuksiin. Lehdessä esitellään myös syksyllä 2019 valmistunutta väitöskirjaa varainverotuksen ristivaikutuksista.

Verotus-lehti 2/2020

Pääkirjoitus - Virustorjunta, verotulot ja velka

KTT Timo Torkkel
Varainsiirtoverotuksen uusinta korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä        

Varainsiirtoverolakiin tehtiin 1.1.2013 merkittäviä muutoksia. Muutokset liittyivät verokantaan ja veron perusteeseen. Silmälle pistävää on, että lainvalmistelu on ollut asuntokauppapainotteista sekä veropoliittiset ja fiskaaliset asuntokauppoja koskevat tavoitteet ovat ilmeisesti toteutunet. Lainmuutokset ovat siis toimineet verraten hyvin asunto-osakkeiden kohdalla, joistakin verraten erityisistä veropohjan laajennusyrityksistä huolimatta, jotka korkein hallinto-oikeus torjui heti alkuunsa tai myöhemmin. Sen sijaan lainmuutokset ovat osoittautuneet perin tulkinnallisiksi liikeosakkeiden kohdalla. Lähes kaikista merkittävimmistä säännöksistä on liikeosakkeiden kohdalla jouduttu hakemaan korkeimman hallinto-oikeuden tulkintakantoja. Liiketilojen erityiskysymykset ovat siis jääneet lainvalmistelussa vailla riittävää huomiota.

Erityisasiantuntija Anu Rajamäki
Hybridijärjestelyjen verotusta koskeva sääntely

Suomessa sovelletaan vuoden 2020 alusta ns. verotuksellisia hybridijärjestelyjä koskevaa kattavaa sääntelyä. Uusi sääntely perustuu veron välttämisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä sisältäviin EU-direktiiviin ja OECD:n suosituksiin. Suomessa sitä sovelletaan yhteisöjen sekä avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden verotuksessa. Artikkelissa selvitetään sääntelyn sisältöä ja taustaa.

OTL, KTL, Yliopisto-opettaja Janne Myllymäki 
Henkilöstörahasto verotuksessa (referee-artikkeli)
Henkilöstörahasto tarjoaa yhden vaihtoehdon henkilöstön palkitsemiseen ja sitouttamiseen. Rahaston kautta tapahtuva sijoittaminen on toisaalta myös yksi välillisen sijoittamisen muoto. Artikkelissa tarkastellaan henkilöstörahaston verotusta koskevia kysymyksiä, erityisesti rahastolla saavutettavia veroetuja. Artikkelissa käsitellään lisäksi eräitä kirjanpitoa ja sosiaalivakuuttamista koskevia kysymyksiä.

OTM. LL.M. Matti Koivusalo
GILTI - globaalin vähimmäisveron anatomia

GILTI on 10,5 %:n globaali vähimmäisvero, joka kohdistuu yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien ulkomaisten tytäryhtiöiden ansaitsemiin matalasti verotettuihin ulkomaantuloihin, joihin ei voida soveltaa väliyhteisötulon verottamiseen soveltuvia säännöksiä. Artikkelissa tarkastellaan GILTIn säätämiseen johtaneita taustatekijöitä sekä luodaan yleiskatsaus säännöksen toimintamekaniikkaan. Tarkastelun keskeisenä tavoitteena on auttaa suomalaista yleisöä ymmärtämään OECD:n Pillar 2 vähimmäisveroesityksen mahdollisen implementoinnin yhteydessä esiin nousevia kysymyksiä.

Kolumni: Innovaatioita! 

Veroyliasiamies Sulevi Rauhala ja johtava veroasiamies Jaakko Salmenhaara
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön toiminnasta ja muutoksenhauista vuonna 2019

Artikkelissa kuvataan Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön toiminnan oikeudellista vaikuttavuutta. Oikeudenvalvontayksikkö keskittyy verovalitusprosesseissa yleisesti ja omassa muutoksenhaussaan erityisesti oikeudellisesti tulkinnallisiin ja merkityksellisiin tapauksiin. Artikkelissa tarkastellaan myös sitä, millä tavoin verotuspäätökset päätyvät oikeudenvalvontayksikön muutoksenhakuharkintaan ja miten oikeudenvalvontayksikkö on hakenut muutosta sille tiedoksi annettuihin verotuspäätöksiin vuonna 2019. –

Professori Juha Lindgren
Kommentti Sulevi Rauhalan ja Jaakko Salmenhaaran artikkeliin ”Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön toiminnasta ja muutoksenhausta vuonna 2019”

KTM, väitöskirjatutkija Anette Ala-Lahti-Kataja, KTK Eveliina Laaki, KTK Jannika Mattila ja KTK Sofia Lindström 
Monenvälisen yleissopimuksen vaikutukset Suomen verosopimuksiin

Osana OECD:n veropohjien rapautumisen ja kansainvälisen voitonsiirron estämiseen tähtäävää BEPS-projektia laadittiin monenvälinen yleissopimus, jonka avulla valtioiden on mahdollista muuttaa verosopimuksiaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Useiden muiden valtioiden joukossa myös Suomi allekirjoitti yleissopimuksen, joka tuli Suomen osalta voimaan 1.6.2019. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten monenvälinen yleissopimus käytännössä vaikuttaa Suomen solmimiin verosopimuksiin.

Erityisasiantuntija Matti Matinen
Luonnollisten henkilöiden maastapoistumisverotus – veromallin käyttöönottomahdollisuus, sääntelyvaihtoehdot sekä tarkoituksenmukaisuus Suomessa

Artikkelissa käsitellään luonnollisten henkilöiden maastapoistumisverotusta koskevan veromallin käyttöönottomahdollisuutta, sääntelyvaihtoehtoja sekä tarkoituksenmukaisuutta Suomessa. Aihe perustuu hallitusohjelman kirjaukseen ja sen perusteella valtiovarainministeriön vero-osastolla laadittuun selvitykseen. Artikkelissa tarkastellaan kyseisen selvityksen keskeisimpiä havaintoja ja johtopäätöksiä.

KTM, ylitarkastaja Jenni Similä 
Vero-oikeuden bibliografia 2019

Vero-oikeuden bibliografiaan on pyritty keräämään vuonna 2019 Suomessa julkaistut, suomalaisten kirjoittajien ulkomailla ilmestyneet julkaisut ja ulkomaalaisten kirjoittajien suomalaisten kirjoittajien kirjoista julkaisemat arvostelut.

OTT Kalle Isotalo
Varainverotus – ristivaikutukset ja niiden hallinta (väitöskirjan esittely)

Artikkelissa esitellään syksyllä 2019 valmistunutta väitöskirjaa varainverotuksen ristivaikutuksista. Artikkelissa kuvataan väitöskirjan rakennetta, kysymyksenasettelua ja keskeisiä havaintoja. Väitöskirjassa tutkitaan sitä, kuinka oikeustilat muodostuvat useiden lainkohtien yhteisvaikutuksena. Samalla selvitetään näiden yhteisvaikutusten hallinnan ongelmia ja esitetään näihin ongelmiin hallintavälineitä.

Lyhyitä kirjoituksia

VeroasiantuntijaTiina Ruohola
Tuplaverotustilanteet ja niiden ratkaisumekanismit arvonlisäverotuksessa
Professori Juha Lindgren
PerVL:n muuttamisen ja tulkinnan ongelmia
Väitöskirjatutkija Visa Kananoja
Puhutaan maastapoistumisverosta sen oikealla nimellä
 

Finanssioikeuden professori Leila Juanto ja finanssioikeuden emeritusprofessori Esko Linnakangas
Tulitikkuverosta ilotuliteveroon

Raapaisemalla syttyvä tikku keksittiin 1800-luvun alkupuolella. Se syrjäytti tuluskiven ja taulan. Suomessa alettiin periä tulitikkuveroa vuonna 1922, ja sitä kannettiin vuoden 1964 loppuun asti. Veroa perusteltiin valtiontaloudellisilla syillä, mutta tupakoitsijoihin kohdistuessaan se voitiin nähdä myös ylellisyysverona. Jos tulitikkuveron sukulaiseksi nyt syntyisi ilotulitevero, sitä pidettäisiin varmasti haittaverona.

Kauppatieteiden lisensiaatti Risto Walden ja revisioneuvos Jouko Karttunen
Jarmo Leppiniemi on poissa

Lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila ja lainsäädäntöneuvos Tarja Järvinen
EU-uutiset

Dosentti, OTT, VT, LL.M. Kristiina Äimä
Unionin tuomioistuimen välitöntä verotusta koskeva oikeuskäytäntö

Verotus-lehteä julkaisee Kustannusosakeyhtiö Verotus. Edilex Verotus-lehden uudet numerot -palvelun tilaamalla saat käyttöösi Verotus-lehden viisi uusinta numeroa. Lehden uuden numeron ilmestyessä vanhin lehdistä siirtyy Edilex Verotus-lehden arkistoon, jossa ovat Verotus-lehden artikkelit numerosta 1/2007 alkaen ja viitetiedot numerosta 1/2004 alkaen.

Sekä Edilex Verotus-lehden uudet numerot että arkiston voi tilata palvelussa olevalla tilauslomakkeella tai asiakaspalvelusta.

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.