Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus

1.4.2020 10.34 Koronaviruksen vuoksi lomautusten ilmoitusaika ja yt-neuvotteluiden kestoaika lyhenee ja lomautetun oikeus työttömyysturvaan laajenee

Koronaviruksen vuoksi lomautusten ilmoitusaika ja yt-neuvotteluiden kestoaika lyhenee ja lomautetun oikeus työttömyysturvaan laajenee

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika lyhenevät väliaikaisesti. Muutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. Muutoksia ei sovelleta julkiseen sektoriin. Lomautetulla on 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysturvalakiin tehty muutos on voimassa 31.7.2020 asti. Tasavallan Presidentti vahvisti lait tiistaina 31.3.

Yrityksiin ja työntekijöihin vaikuttavat väliaikaiset muutokset
  • Lomautusilmoitusaika lyhentyy: työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista.
  • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto lyhentyy: neuvotteluiden kesto on vähintään 5 päivää.
  • Määräaikaisen lomauttaminen mahdolliseksi: työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.
  • Työsopimuksen purkaminen koeajalla helpottuu: työnantaja voi purkaa työsopimuksen koeaikana myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.
  • Takaisinottovelvollisuus pidentyy: työnantajalla on 9 kuukauden ajan velvollisuus ottaa työntekijä takaisin töihin, jos työntekijä on irtisanottu välillä 1.4.–30.6. tuotannollisista tai taloudellista syistä.

Siltä osin kuin valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on sovittu viittä päivää pidempiä tai lyhyempiä vähimmäisneuvotteluaikoja, noudatetaan työehtosopimuksen mukaisia neuvottelu- ja lomautusilmoitusaikoja. Sama koskee myös työehtosopimusten määräyksiä takaisinottovelvollisuusajoista. Suurimpaan osaan, noin 90 prosenttiin työehtosopimuksista väliaikaiset, uusien säännösten mukaiset muutokset on jo tehty.

Lomautusten nykyistä nopeampi alkaminen vaikuttaa palkansaajien toimentuloon. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä, jolla turvataan muun muassa lomautetun työntekijän toimeentuloa. Esityksen antamisesta tiedotetaan erikseen. Lisäksi 1.4.2020 tulee voimaan työttömyysturvalakiin tehty väliaikainen muutos, joka laajentaa lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen. Lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä.

Yritystoiminta tai opinnot eivät estä lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen

Merkittävin muutos on se, että työnhakijaksi ilmoittautuvalla lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Muutos nopeuttaa työn ohella opiskelevan ja yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista. Jos lomautetulla henkilöllä on yritystoiminnasta tuloa, Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassa ottavat tulon huomioon maksaessaan soviteltua työttömyysetuutta.

Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää jatkossakin, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. Lomautetuilla on myös edelleen velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.

TE-toimisto ei tutki lomautetun mahdollista TE-toimiston tarjoamasta työstä kieltäytymistä tai laiminlyöntejä, jotka liittyvät työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun.

Lomautuksista johtuva työtaakka kevenee TE-toimistoissa

Lomautusten nopea kasvu lyhyessä ajassa lisää sekä TE-toimistojen että työttömyysetuuden maksajien työmäärää. TE-toimistojen työtilanne on ruuhkautumassa työnhakijoiksi ilmoittautuvien lomautettujen työttömyysturva-asioiden käsittelystä. Lakimuutos vähentää lomautuksista johtuvaa työtä TE-toimistoissa ja siten nopeuttaa työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa koronavirusepidemian aikana.

Miksi muutokset tehtiin?

Koronavirusepidemia ja sen rajoittamistoimet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja näin ollen myös työn tarjoamisen edellytykset ovat heikentyneet voimakkaasti lyhyessä ajassa. Tästä syystä yritysten on ollut välttämätöntä ryhtyä sopeuttamaan toimintaansa. TEM:lle tehtävien lomautusilmoitusten määrä on kasvanut nopeasti maaliskuun alkupuoliskolta lähtien, ja osa yrityksistä on joutunut turvautumaan lomautusten sijasta myös irtisanomisiin.

Työmarkkinakeskusjärjestöt EK, KT, SAK, STTK ja Akava tekivät 17.3.2020 hallitukselle esityksen toimenpiteistä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronavirusepidemian aiheuttamassa talouskriisissä.  Hallituspuolueiden puheenjohtajat linjasivat 19.3.2020 ne toimet, joiden osalta työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykseen pohjautuen valmistellaan hallituksen esitys työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoimintalain muuttamisesta.

Vahvistetut lainmuutokset vastaavat pääosin työmarkkinakeskusjärjestöjen 17.3.2020 ehdottamia toimenpiteitä.

Käsittelyn vaiheet
TEM:n tiedotteet 31.3.2020
Lue myös


EDILEX AINEISTOJA            Lomauttaminen
 

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.