Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 23.9.2020. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Verotus

7.2.2020 8.51 Uusin Verotus-lehti 1/2020

Uusin Verotus-lehti 1/2020

Verotus-lehti on vuodesta 1951 alkaen ilmestynyt veroalan ammattijulkaisu. Lehdessä kirjoittajina ovat verotuksen parhaat asiantuntijat. Lehden 1/2020 aiheina: - Varainsiirtoveron kiertämisestä - Kansalaisten ja kansanedustajien veroaloitteiden merkitys - Yritysten maastapoistumisverotusta koskevat säännökset vuoden 2020 alusta - Rajat ylittävien järjestelyjen raportointivelvollisuus – DAC6-direktiivi - Verotusta koskevien ennakkoratkaisupyyntöjen käsittely EU:n tuomioistuimessa - Eräiden sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden sivuuttamista koskeva TVL 35 b § verosuunnittelumahdollisuuksia rajoittavana erityisenä veronkiertosäännöksenä - PerVL 9.1 §:n käypä arvo ja Verohallinnon yhdistelmämenetelmä: arviointia yrityksen arvonmäärityksen näkökulmasta - Arvonlisäveroasiat Suomen EU-puheenjohtajakaudella - Välittömän verotuksen hankkeet Suomen EU-puheenjohtajakaudella

Verotus-lehti 1/2020

Verojutun palauttamisesta ja palautumisesta
Pikkujämsä, Mikko

Verotus 1/2020 s. 4
5.2.2020
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.2.2020

Kirjoituksessa tarkastellaan prosessioikeuden näkökulmasta verotusta koskevassa muutoksenhaussa omaksuttua järjestelmää, jonka mukaan hallintotuomioistuimen päätöksen johdosta itse verovelkasuhteeseen vaikuttavat muutokset tehdään Verohallinnon uudella päätöksellä. Vaikka tuomioistuin kumoaa verotuspäätöksen, itse verovelka jää olemaan eräänlaisessa välitilassa, jos asia on samalla palautettu uudelleen käsiteltäväksi. Veroprosessin osapuolten on syytä kiinnittää tähän huomiota muotoillessaan prosessissa esitettäviä vaatimuksiaan.

Varainsiirtoveron kiertämisestä
Torkkel, Timo

Verotus 1/2020 s. 16
5.2.2020
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.2.2020

Varainsiirtoverolain kiertämistä koskeva VSVL 37 §:n säännös on ymmärrettävä oikeuden väärinkäytön kiellon periaatteen kodifioivaksi säännökseksi. Sen soveltamisala täsmentyy tilanteiksi, joissa kyse on menettelyistä, jotka ovat muodollisesti sallittuja, mutta joilla ei ole verosta vapautumisen tarkoituksen lisäksi mitään muuta taloudellista perustetta. VSVL 37 §:n soveltamisedellytykset täyttyvät keinotekoisissa järjestelyissä. Järjestelyiden keinotekoisuutta voivat ilmentää vaiheittaiset transaktiot, joilla on tiivis keskinäinen aikajana ja joiden toteutuminen on todennäköistä ellei jopa varmaa.

Kansalaisten ja kansanedustajien veroaloitteiden merkitys
Linnakangas, Esko

Verotus 1/2020 s. 31
5.2.2020
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.2.2020

Suomessa on vuodesta 2012 alkaen ollut mahdollista tehdä kansalaisaloitteita. Vuoden 2019 loppuun mennessä aloitteita on tehty runsaat 1 000, joista noin 10 % on koskenut verotusta. Artikkelissa selvitetään, miten kansalaisaloitteet ovat jakautuneet verolajeittain ja tavoitteiltaan sekä millainen on ollut niiden suhde perustuslakiin ja EU-oikeuteen. Yksikään verotusta koskeva kansalaisaloite ei ole vielä johtanut lainmuutokseen. Artikkelissa tehdään myös vertailua kansanedustajien veroaloitteisiin.

Yritysten maastapoistumisverotusta koskevat säännökset vuoden 2020 alusta
Järvinen, Tarja

Verotus 1/2020 s. 38
5.2.2020
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.2.2020

Artikkelissa käydään läpi vuoden 2020 alusta voimaan tullutta yritysten maastapoistumisverotusta koskevaa sääntelyä. Sääntely perustuu veron kiertämisen estämistä koskevaan direktiiviin. Samalla on muutettu rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin liittyviä maastapoistumisverotusta koskevia säännöksiä siten, että verovelvolliselle annetaan mahdollisuus maksunlykkäykseen EU-oikeuden edellyttämällä tavalla ja siten, että säännökset eivät ole päällekkäisiä uusien maastapoistumisverotussäännösten kanssa.

Rajat ylittävien järjestelyjen raportointivelvollisuus – DAC6-direktiivi
Kurikka, Antti

Verotus 1/2020 s. 51
5.2.2020
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.2.2020

Artikkelissa käsitellään virka-apudirektiivin uusinta laajennusta DAC6-direktiiviä ja sen kansallista täytäntöönpanoa. Direktiivi ja vuoden 2020 alusta voimaan tullut lainsäädäntö tuovat veroalan palveluja tarjoaville tahoille ja joissakin tilanteissa myös verovelvollisille velvollisuuden ilmoittaa Verohallinnolle tietoja tietyistä rajat ylittävistä järjestelyistä, joissa voi olla kyse aggressiivisesta verosuunnittelusta.

Verotusta koskevien ennakkoratkaisupyyntöjen käsittely EU:n tuomioistuimessa
Hartikainen, Sami – Karhu, Einari

Verotus 1/2020 s. 63
5.2.2020
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.2.2020

Unionin tuomioistuimen tuomioihin perehtyminen on nykyisin verojuristin arkipäivää, mutta itse menettelyä Luxemburgissa ei välttämättä tunneta niin yleisesti. Tässä artikkelissa selostetaan asian käsittelyä unionin tuomioistuimessa sekä tapaa, jolla unionin tuomioistuin arvioi kansallista verolainsäädäntöä vapaata liikkuvuutta koskevien EU:n perussopimuksen määräysten pohjalta. Lisäksi käydään läpi esimerkkejä tuomioiden vaikutuksista Suomen vero-oikeuden sisältöön.

Eräiden sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden sivuuttamista koskeva TVL 35 b § verosuunnittelumahdollisuuksia rajoittavana erityisenä veronkiertosäännöksenä
Itälä, Hannu

Verotus 1/2020 s. 75
5.2.2020
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.2.2020

Erityisesti ulkomaisten sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden verotusta koskeva uusi tuloverolain 35 b § astui voimaan 1.1.2020. Säännös on räätälöity soveltumaan erinäisiin struktuureihin, joissa sijoitusvakuutustuotteita hyödyntämällä on perinteisesti saavutettu merkittäviä verotuksellisia etuja. Artikkelissa tarkastellaan niitä tilanteita, joissa uusi TVL 35 b § voisi tulla sovellettavaksi ja toisaalta tilanteita, joissa TVL 35 b §:n soveltaminen on kyseenalaisempaa. Lisäksi artikkelissa arvioidaan TVL 35 b §:n yhteensopivuutta SEUT:n perusvapauksiin nähden.

PerVL 9.1 §:n käypä arvo ja Verohallinnon yhdistelmämenetelmä: arviointia yrityksen arvonmäärityksen näkökulmasta
Seppänen, Harri

Verotus 1/2020 s. 87
5.2.2020
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.2.2020

Verohallinnon ohje esittää yhdistelmämenetelmän käyttöä yrityksen osakkeen PerVL 9.1 §:n käyvän arvon määrittämiseksi. Menetelmä johtaa pääsääntöisesti kuitenkin arvon indikaatioon, joka ei vastaa PerVL 9.1 §:n mukaista käypää arvoa. Kirjoituksessa esitetään seikkoja, joita verovelvollisen tulisi huomioida menetelmää soveltaessa ja erityisesti varmistaakseen, että menetelmän soveltaminen ei johda osakkeen yliarvostukseen verotuksessa.

Arvonlisäveroasiat Suomen EU-puheenjohtajakaudella
Anttila, Suvi

Verotus 1/2020 s. 99
5.2.2020
Muu kirjoitus
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.2.2020

Välittömän verotuksen hankkeet Suomen EU-puheenjohtajakaudella
Järvinen, Tarja

Verotus 1/2020 s. 109
5.2.2020
Muu kirjoitus
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.2.2020

Verotus-lehteä julkaisee Kustannusosakeyhtiö Verotus. Edilex Verotus-lehden uudet numerot -palvelun tilaamalla saat käyttöösi Verotus-lehden viisi uusinta numeroa. Lehden uuden numeron ilmestyessä vanhin lehdistä siirtyy Edilex Verotus-lehden arkistoon, jossa ovat Verotus-lehden artikkelit numerosta 1/2007 alkaen ja viitetiedot numerosta 1/2004 alkaen.

Sekä Edilex Verotus-lehden uudet numerot että arkiston voi tilata palvelussa olevalla tilauslomakkeella tai asiakaspalvelusta.

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.