Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Rikos- ja prosessioikeus

13.12.2019 11.00 Liikennemerkki lumen peitossa - hovioikeus arvioi näyttöä jälleen toisin kuin käräjäoikeus ja hylkäsi syytteen liikennerikkomuksesta

Liikennemerkki lumen peitossa - hovioikeus arvioi näyttöä jälleen toisin kuin käräjäoikeus ja hylkäsi syytteen liikennerikkomuksesta

HO katsoi jääneen asiassa näyttämättä, että vastaaja olisi menetellyt kyseessä olevissa olosuhteissa rangaistusvastuun edellyttämällä tavalla huolimattomasti. Syyte liikennerikkomuksesta oli siten hylättävä. Vastaaja vapautettiin hänelle tuomitusta 170 euron rikesakosta. (Vailla lainvoimaa 13.12.2019)


 

TLL 103 §:n mukaan liikennerikkomukseen syyllistyy se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo liikennesääntöjä.

KO oli katsonut vastaajan tahallaan tai huolimattomuudesta ylittäneen sallitun 60 kilometrin tuntinopeusrajoituksen ajamalla henkilöautolla 72 kilometrin tuntinopeutta. KO oli todennut, että liikennemerkein osoitettua korkeinta sallittua nopeutta ei saa ylittää missään olosuhteissa ja sen noudattaminen on kuljettajan vastuulla. Mikäli liikennemerkki on ollut lumen peitossa on kuljettajan vastuulla selvittää voimassaoleva nopeusrajoitus. KO:n mukaan vastaajan olisi myös tullut ymmärtää olla riittävän huolellinen ajaessaan risteykseen ja sovittaa ajonopeutensa olosuhteiden mukaan.

Edelleen KO oli todennut, että automaattisessa nopeusvalvonnassa oli otettu kuva tapahtumapaikalla tapahtumahetkellä. Myöntämisen ja valokuvan sekä mittaustuloksen perusteella KO oli katsonut, että syyte oli tullut toteen näytetyksi. Vastaaja oli tuomittu 170 euron suuruiseen rikesakkoon.

Vastaaja vaati HO:ssa, että syyte liikennerikkomuksesta hylätään. Vastaaja oli perustellut vaatimustaan sillä, että nopeusrajoitusta osoittava liikennemerkki oli ollut tapahtuma-aikaan ollut lumen peitossa. Tie ei ollut ollut vastaajalle entuudestaan tuttu. Liikennemerkkien puhtaanapito on tienpitäjän vastuulla. Kun nopeusrajoitus poikkeaa yleisnopeudesta 80 kilometriä tunnissa, kuljettajaa voidaan rangaista vain, jos voidaan osoittaa, että tämä on tiennyt rajoituksesta. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun tienkäyttäjä on käyttänyt tietä toistuvasti ja hänen on täytynyt havaita merkin sisältö silloin, kun se on ollut vielä havaittavissa.

Syyttäjä puolestaan vaati, että valitus hylätään. Syyttäjän mukaan KO oli arvioinut esitetyn näytön oikein ja päätynyt asiassa oikeaan lopputulokseen. Kyseessä oleva liikennemerkki oli ollut tapahtuma-aikaan lumen peitossa. Koska sallitun nopeuden ylitys oli tapahtunut risteysalueella, vastaaja oli syyttäjän mukaan voinut päätellä nopeusrajoituksen alenemisen olosuhteista. Tienkäyttäjälle asetettava huolellisuusvelvollisuus on lähtökohtaisesti asetettava korkeaksi. Näin ollen vastaajan oli katsottava huolimattomuudestaan ylittäneen sallitun enimmäisnopeuden.

HO hylkäsi syytteen ja vapautti vastaajan hänelle tuomitusta rikesakosta.

Hovioikeuden ratkaisu

"Perustelut

Asiassa on riidatonta, että Vastaaja on syytteessä todetulla tavalla ylittänyt sallitun 60 kilometrin tuntinopeusrajoituksen ajamalla henkilöautolla 72 kilometrin tuntinopeutta. Lisäksi asiassa on riidatonta, että mainittu 60 kilometrin tuntinopeusrajoitusta osoittava liikennemerkki on ollut tapahtumahetkellä lumen peitossa.

Vastaaja on hovioikeudessa kertonut, että tapahtumapäivänä oli satanut paljon lunta, minkä johdosta tie oli ollut sohjoinen. Lumisateen vuoksi oli ollut puolihämärää. Vastaajan mukaan hän oli joutunut mainittujen olosuhteiden takia ajamaan tiellä alle 80 kilometrin tuntinopeutta. Kyseessä oleva tie ei ollut ollut Vastaajalle ennestään tuttu. Havaittuaan nopeusvalvontakameran välähdyksen hän oli pysähtynyt ja vasta palattuaan takaisin hän oli huomannut nopeusrajoitusta osoittavan liikennemerkin, joka oli ollut kokonaisuudessaan lumen peitossa. Vastaajan mukaan tapahtumapaikan läheisyydessä oli ollut vain metsää ja heinälato, joten hän ei ollut voinut huomata ajavansa risteysalueella.

Vastaajan uskottavana pidettävän kertomuksen perusteella keliolosuhteet tapahtuma-aikaan ovat olleet lumisateen vuoksi huonot. Tapahtumapaikalla liikennevalvontalaitteella mitattu 72 kilometrin tuntinopeus tukee Vastaajan ilmoitusta ajonopeuden sovittamisesta keliolosuhteisiin. Kyseessä oleva tieosuus ei ole ollut Vastaajalle ennestään tuttu eikä hänen ole väitettykään tienneen lumen peittämän liikennemerkin nopeusrajoituksesta entuudestaan. Asiassa ei ole näytetty, että Vastaajan olisi näissä olosuhteissa täytynyt havaita risteysalueen lähestyminen ja nopeusrajoitus joidenkin muiden seikkojen perusteella. Näin ollen hovioikeus katsoo jääneen asiassa näyttämättä, että Vastaaja olisi menetellyt kyseessä olevissa olosuhteissa rangaistusvastuun edellyttämällä tavalla huolimattomasti. Syyte liikennerikkomuksesta on siten hylättävä."

Liikennemerkki lumen peitossa (Lisää oikeuskäytäntöä Edilexin uutisissa)

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.