Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Ympäristö

4.12.2019 11.33 Vierashuoneessa hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi: Maailman pelastamisesta on tehtävä myös hyvää bisnestä

Vierashuoneessa hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi: Maailman pelastamisesta on tehtävä myös hyvää bisnestä

Ilmastonmuutoksen torjunta ei tarkoita pelkästään elämän iloista, kuten lomamatkoista, autoilusta tai pihvin syömisestä, luopumista. On tullut aika nähdä ilmastonmuutoksen tarjoamat mahdollisuudet uusille innovaatioille ja talouskasvulle, kirjoittaa hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi Edilexin Vierashuoneessa.

Ilmastonmuutoksen torjunta näyttelee suurta roolia nykyisessä hallitusohjelmassa sekä Suomen EU:n neuvoston puheenjohtajuuskauden ohjelmassa. Suomi on toiminut aktiivisesti Suomen EU:n neuvoston puheenjohtajuuskaudella. Kilpailukyvystä vastaava ministerineuvosto hyväksyi 28.11.2019 kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yksimielisellä päätöksellä päätelmät rakennusalan kiertotaloudesta. Päätelmät laadittiin Suomen aloitteesta ja ne valmisteltiin ympäristöministeriön johdolla. Kysymyksessä oli siis YM:n ja TEM:in yhteinen harjoitus ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Maapallon raaka-aineista 50 % käytetään rakentamiseen. Rakentamiseen käytetään sementistä lähes kaikki, teräksestä noin puolet, alumiinista neljännes ja muoveista viidennes. Rakennuksissa käytetään 40 % primäärienergiasta ja rakennussektorilla syntyy 35 % kasvihuonekaasuista. Rakennussektorilla syntyy 30 % kaikesta jätteestä. IPPC-raportin mukaan tämän vuosisadan hiilibudjetti on 800 Gt CO2, jos ilmaston lämpeneminen halutaan pysäyttää 2°C:n nousuun, ja 550 Gt CO2, jos tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 °C:ta. Jos mitään ei tehdä, pelkästään sementin, teräksen, alumiinin ja muovien valmistukseen käytetään 920 Gt CO2 tämän vuosisadan loppuun mennessä.

Rakennukset muodostavat materiaalivarannon, joka jää tällä hetkellä suurelta osin hyödyntämättä. On haaste päästä yhteisiin ilmastotavoitteisiin, jos rakentamisen kiertotaloudelle ei tehdä mitään. Ilmastotavoitteet edellyttävät rakentamisen kiertotalouden sisällyttämistä EU-lainsäädäntöön.

EU:n rakennustuoteasetuksella säädetään rakennustuotteiden CE-merkinnästä ja tuotteiden ominaisuuksien ilmoittamisesta. Tällä hetkellä EU:n rakennustuoteasetus käytännöllisesti katsoen estää rakennustuotteiden uusiokäytön, sillä standardit eivät mahdollista ominaisuuksien ilmoittamista tältä osin. Luonnonvarojen kestävä käyttö mainitaan rakennustuoteasetuksen liitteessä I, mutta rakennustuotteiden uusiokäyttö ja kierrätys ei vielä konkretisoidu artikloissa eikä CE-merkinnän mahdollistavissa harmonisoiduissa tuotestandardeissa.

Komissio valmistelee rakennustuoteasetuksen muutosta. Neuvoston päätelmät sisältävät yksityiskohtaiset ohjeet siitä, kuinka komission on otettava rakennusalan kiertotalous huomioon rakennustuoteasetuksen tulevassa revisiossa.

Neuvoston päätelmien tärkein anti on:

 • Rakennustuoteasetuksen liitteen maininta luonnonvarojen kestävästä käytöstä on sisällytettävä harmonisoituihin tuotestandardeihin.
 • Rakennustuotteen ominaisuudet on voitava ilmoittaa tavalla tai toisella, vaikka standardissa olisi kyseisiä ominaisuuksia koskeva puute.
 • Rakennustuotteiden uusiokäytön on lähdettävä vapaaehtoiselta pohjalta.
 • Turvallisuus ja terveellisyys ei saa vaarantua rakennustuotteiden uusiokäytössä eikä käytettäessä kierrätetystä materiaalista valmistettuja tuotteita.
 • Rakennustuotteiden kierrätys ja uusiokäyttö ei ratkea ainoastaan rakennustuoteasetuksen muutoksella, vaan siihen liittyvä muu EU-lainsäädäntö on myös otettava huomioon.
 • Kannustetaan olemassa olevien standardien EN 15804 (EPD = environmental product declaration) ja EN 15978 (Assessment of environmental performance of buildings) käyttöön.
 • Tärkeää on edistää elinkaariajattelua ja modulaarista suunnittelua sekä Level(s):in, GPP:n (Green Public Procurement) ja EU:n Construction and Demolition Waste Management Protocol:in käyttöä.
 • Päätelmät sisältävät lisäksi listan asioita, joita komissio voi harkita ja joiden väliltä se voi valita konkreettisiksi toimenpiteiksi rakennustuoteasetusta valmisteltaessa.
   
 • Päätelmäteksti kokonaisuudessaan

Neuvoston päätelmät sitovat komissiota eli komission on valmisteltava päätelmien mukainen ehdotus rakennustuoteasetuksen muuttamiseksi.

Arvioiden mukaan rakennusalalle laajentuva kiertotalous voi luoda EU:ssa 6,5 miljoonaa uutta työpaikkaa 2030 mennessä. Rakennusalan kiertotalous voisi tuoda Suomeen arviolta 5 000 uutta työpaikkaa ja lisätä 1,715 miljardia euroa BKT:hen. Rakennusalan kiertotalous tarjoaa potentiaalin talouskasvuun ja mahdollisuuksia edelläkävijäyrityksille.

Kirsi Martinkauppi
Hallitusneuvos, YM
EU:n neuvoston työryhmän Technical Harmonisation (Construction Products) puheenjohtaja

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.