Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Verotus

8.11.2019 15.17 Markus Saarinen ja Katriina Pankakoski: Kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen verovapauden edellytyksiä koskevaa täsmennettyä sääntelyä sovelletaan 1.1.2020 ja sen jälkeen toimitettavassa verotuksessa

Markus Saarinen ja Katriina Pankakoski: Kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen verovapauden edellytyksiä koskevaa täsmennettyä sääntelyä sovelletaan 1.1.2020 ja sen jälkeen toimitettavassa verotuksessa

Lainsäädäntöuudistuksella on täsmennetty kotimaisten ja ulkomaisten sopimusperusteisten sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen verovapauden edellytyksiä. Sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen verokohtelusta säännellään tuloverolain ( 1535/1992) 20 a §:ssä. Lainsäädäntömuutoksen yhteydessä erikoissijoitusrahastot on lisätty tuloverolain 3 §:n 4 kohdan (528/2019) yhteisöjen luetteloon, jolloin sijoitusrahaston käsite erotettiin erikoissijoitusrahaston käsitteestä. Samalla rajoitetusti veroverovelvollisen verottamisesta annetun lain 3 §:n 10 momenttiin sisällytettiin säännös ulkomaisten sijoitusrahastojen saamien osinkojen lähdeverovapaudesta sekä TVL 20 a §:n verovapauden edellytysten selvittämisvelvollisuudesta. Verolainsäädäntöä koskevilla muutoksilla on yhteys sijoitusrahastolain (213/2019) ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) muutokseen. KTM Markus Saarinen ja KTT Katriina Pankakoski selvittävät sääntelyn muutoksia ja vaikutuksia Edilexin Lakikirjastossa 8.11. julkaistussa artikkelissa.

Lainsäädäntöuudistuksella on täsmennetty kotimaisten ja ulkomaisten sopimusperusteisten sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen verovapauden edellytyksiä. Lain tarkoituksena on ollut parantaa verotuksen ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta. Verolainsäädäntöön on otettu yksityisoikeuteen sisältyviä sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston kriteerejä. Lainsäädännön täsmentäminen on ollut tarpeellinen ja välttämätön huomioiden asian fiskaalinen ja taloudellinen merkitys.

Lainsäädäntöuudistuksella TVL 20 a §:ään (528/2019) on sisällytetty muun muassa sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen oikeudellista muotoa sekä erikoissijoitusrahastoilta vaadittua tosiasiallista voitonjakoa koskevat edellytykset. Hallituksen esityksen (HE 304/2018 vp.) mukaan rahastojen verovapaus on riippuvainen rahastojen oikeudellisesta muodosta, jolloin ainoastaan sopimusperusteiset rahastot täyttävät tämän edellytyksen. Sääntelyyn sisällytetty edellytys rajaa siten muun muassa UCITS-direktiivin mukaiset muut kuin sopimusperusteiset rahastot sääntelyn ulkopuolelle. TVL 20 a §:n sääntely saattaa myös rajata ulkomaiset läpivirtaavat rahastot sääntelyn soveltamisalan ulkopuolelle, mikäli nämä rahastot eivät tosiasiallisesti jaa vähintään kolme neljäsosaa tilikauden voitosta osuudenomistajille. TVL 20 a §:n sääntely ei siten ota huomioon ulkomaisen rahaston läpivirtaavuutta, jolloin rahaston tilikauden voitto verotetaan niiden osuudenomistajien tulona huolimatta tosiasiallisesta voitonjaosta. Näin ollen TVL 20 a §:n sääntelyyn saattaa sisältyä elementtejä, jotka voivat luoda kansallisen lainsäädännön ja EU-oikeuden välisen jännitteen.

Artikkelin aiheena on ulkomaisten sijoitusrahastojen verovapauden edellytykset - kansallisen lainsäädännön ja EU-oikeuden välinen jännite . Artikkelissa tarkastellaan ensinnä ulkomaisten sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen verovapauden edellytyksiä TVL 20 a §:n 1−4 momentteja sovellettaessa. Tämän tarkastelun keskiössä ovat sopimusperusteisuuden ja erikoissijoitusrahastoilta vaaditun tosiasiallisen voitonjaon edellytykset verovapauden perusteena. Toiseksi artikkelissa arvioidaan TVL 20 a §:n sääntelyn EU-oikeuden mukaisuutta huomioiden Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Tältä osin artikkelissa selvitetään, muodostuuko kansallisen sääntelyn ja EU-oikeuden välillä jännite. Artikkelin lopuksi esitetään kokoavat päätelmät.

Artikkelin kirjoittajat työskentelevät osinkojen lähdeverotuksen ja sijoitusrahastojen verotuksen veroasiantuntijoina Verohallinnossa. Katriina Pankakoski on kirjoittanut artikkelia Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa Suomen Akatemian rahoituksella osana "Kansainvälinen verojärjestelmä murroksessa" -tutkimushanketta (rahoituspäätös numero 310747).

Koko artikkeli Edilexin lakikirjastossa

Toimittaja: Ella Tuomivaara, Edilex-toimitus (ella.tuomivaara@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.