Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta

28.10.2019 11.53 Vierashuoneessa OTM, tohtorikoulutettava Michael Ristaniemi: Menestyvä yritysjuristi on monipuolinen arvojohtaja

Vierashuoneessa OTM, tohtorikoulutettava Michael Ristaniemi: Menestyvä yritysjuristi on monipuolinen arvojohtaja

Suomalaisissa yrityksissä toimii vuosi vuodelta yhä useampi juristi. Tälle trendille on useampia järkisyitä, joista perimmäiset liittynevät paitsi monimutkaistuvaan maailmaan, niin myös juristien kykyyn olla yrityksissään hyödyksi. Suomeksi on kuitenkin edelleen harmillisen vähän aineistoa, joka valmistaisi tai tukisi yritysjuristina toimimista. Rooli on ihan omanlaisensa ja siinä menestyminen vaatii substanssijuridiikan lisäksi muutamia oivalluksia. OTM Michael Ristaniemi haluaa jakaa muutamia omia huomioita tähän liittyen Edilexin Vierashuoneessa.

Liiketoiminnan vastuullisuus on yhtä tärkeämpää yritysten menestymiselle. Asiakkaiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien odotukset on otettava huomioon. Tämä suuntaus luo paitsi uusia riskejä, niin myös tarvetta niitä riskejä hallitseville tahoille. Monissa suuryrityksissä maailmalla onkin nähtävissä, että yritysjuristit ottavat tässä suhteessa roolia (ks. mm. GE ja Nestle). Suomalaisetkin yritysjuristit voisivat miettiä työtään enemmän arvopohjaisesti. Oikeustieteellisessä painotetaan arvoja, kuten oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta - se mikä on "oikein". Tämä saattaa unohtua työelämässä.

Yritysjuristi on arvojohtaja. Tämän yhdyssanan kumpikin osa on yritysjuristille yhtä tärkeä. Jokainen yritysjuristi on johtaja vähintäänkin siinä mielessä, että menestyäkseen työssään hänen tulee oma-aloitteisesti tunnistaa yrityksen toiminnan riskejä ja toisaalta mahdollisuuksia. Yritysjuristilla on lisäksi mahdollisuus ja toisaalta myös jonkintasoinen velvollisuus edistää yhteiskuntamme edellyttämiä arvoja. Tämä jo siksi, että se on riskienhallintaa. Maineriskitkin ovat taloudellisia riskejä, sille ne voivat vaikuttaa paitsi sijoittajien, niin myös yrityksen asiakkaiden toimintaan. Oikeustieteellisessä yritysjuridiikan ja ihmisoikeuksien puolustajat herkästi edustavat toisistaan poikkeavia ihmistyyppejä. Yritysjuristina toimiessasi kuitenkin huomioi, että yrityksen toiminnan jatkuvuudelle on äärimmäisen tärkeää toimia yhteiskunnallisesti oikein – tämä useinkin ylittää ainoastaan pakollisten lainsäädännön noudattamisen. Riskienhallinnan ammattilaisena yritysjuristin tulee osaltaan huolehtia, että näin todella tapahtuu.

Yritysjuristi on yritysjohdon strateginen neuvonantaja ja kumppani. Kavennamme välillä itse tarpeettomasti omaa toimenkuvaamme. Yritysjuristi ei ole ainoastaan sopimusteknikko (contract manager) tai lakien tulkitsija (legal counsel). Yritysjuristi ei myöskään ole toimeksiantojen reaktiivinen suorittaja, vaan proaktiivinen riskienhallinnan kumppani. Parhaimmillaan yritysjuristi voi olla yrityksen arvojen mukaisen toiminnan ja strategisen riskienhallinnan edistäjä ja suojelija. Lakiasiainjohtajan englanninkielinen titteli - General Counsel - kuvastaa jo paremmin tätä. Yrityksissä compliance-toiminnot ovat yleistyneet, mutta maailmalla puhutaan yleensä laajemmasta ethics- tai integrity-funktiosta, jossa toimintaa arvioidaan laajemmin mainitun ”mikä on oikein” -kehikon puitteissa. Tähän suuntaan ollaan Suomessakin menossa.

Yritys on yritysjuristille tärkein ”asiakas”. Tämä on tärkeä käsittää siksi, että sinun täytyy osata priorisoida omaa työkuormaasi itse. Ja vaikka jokainen asia on sen omistavalle henkilölle se tärkein, niin yritysjuristin tulee mielestäni priorisoida yrityksen etu niin, että riskienhallinnan näkökulmasta kriittiset työt hoidetaan ensin. Tässä tehdään pesäeroa suhteessa esimerkiksi asianajomaailmaan. Yrityksen toimitusjohtaja saattaa olla yritysjuristin suorakin esimies. Hänkään ei silti ole tärkein asiakas. Voihan olla, että hän johtaa yritystä tavoilla, jotka rikkovat lakia. Tällaisissa tilanteissa yritysjuristin täytyykin ymmärtää oma roolinsa yrityksen etujen edistäjänä ja vähintään varmistaa, että hallitus on tietoinen asiasta.

Suuri osa yrityksen kannalta tärkeimmistä työtehtävistätäytyy yristysjuristin itse oma-aloitteisesti tunnistaa. Toistan tämän eri sanoin – suurin osa yritysjuristin työstä ei ole reaktiivista toimeksiantotyötä. Jo tämä seikka olennaisella ja hyvin perustavanlaatuisella tavalla erottaa yritysjuristin työn asianajotoimiston juristin työstä. Operatiivinen lakituki eli ”asiakaspalvelutyö” onkin juristille välttämätön osa, mutta vain osa toimenkuvaa.

Menestyminen vaatii ihmissuhdetaitoja. Yritysjuristin täytyy osata myydä oma näkemyksensä. Onneksi tämä on taito, eikä ominaisuus ja näin ollen siinä voi kehittyä. Empatia on yksi korostamisen arvoinen avainsana. Kannattaa yrittää ymmärtää yrityksen työntekijöiden lähtökohtia ja taustoja siinä määrin, että pystyy sopeuttamaan oman viestinsä ja odotuksensa niihin. Empatian jatkeena kannattaa miettiä miten tietyllä neuvotteluehdotuksella saat sen paitsi kuulostamaan, niin myös olemaan vastaanottajan silmin mahdollisimman hyvä. Puhutaan niin sanotuista ”win-win” –tilanteista ja niitä kannattaa pyrkiä löytämään. Väitänkin, että yritysjuristin työssä yhteisen hyvän löytäminen on jopa puhdasta juridista argumentaatiota tärkeämpää, vaikka kummallekin on oma paikkansa toki. Yritysjuristin kannattaa muistaa ihmissuhde- ja myyntitaitonsa ja priorisoiden valita taistelunsa. Rohkenen väittää, että yritysjuristi voi nukkua yönsä hyvin, kun tietää pyrkineensä ehkäisemään aidosti merkittäviä riskejä.

Yritysjuristin työ tarjoaa tekijälleen suuria mahdollisuuksia. Roolin puitteissa on mahdollista itse vaikuttaa sen painotuksiin. Lähtökohtana kannattaa pitää, että on välttämätöntä tunnistaa organisaation ja esimiehen välittömät odotukset ja täyttää ne täysimääräisesti.  Arvojohtajuus on riskienhallintaa parhaimmillaan. Sen vahva puolestapuhuja on muun muassa GE:n legendaarinen entinen lakiasiainjohtaja Ben Heineman, joka lanseerasi Yhdysvalloissa aikanaan ”high performance, high integrity” -fraasin. Hän on muuten kirjoittanut laajasti yritysjuristin roolista ja suosittelen lämpimästi tutustumaan hänen tuotantoonsa (ks. mm. https://www.amazon.com/Inside-Counsel-Revolution-Resolving-Partner-Guardian/dp/1634252799).

Sain kunnian olla mukana toteuttamassa vastikään julkaistua Editan yritysjuristien verkkokoulutusohjelmaa (ks. https://www.editapublishing.fi/tuote/liikejuristin-verkkokoulutusohjelma). Suosittelen lämpimästi kyseistä koulutusohjelmaa kaikille yritysjuristeille tai sellaisiksi tähtääville. Alla esittelyvideo aiheesta:

Kannustan itse kutakin miettimään laajasti miten voi olla yritykselleen hyödyksi ja oma-aloitteisesti tunnistamaan liitännäisiä kehityskohteita ja muita tarpeellisia toimenpiteitä – sekä siinä ohessa itsekin kehittymään ammatillisesti monipuolisemmaksi.

Michael Ristaniemi
@ristamike

Kirjoittaja on oikeustieteen maisteri ja tohtorikoulutettava (kilpailuoikeus), joka toimi vuosina 2010-2019 yritysjuristitehtävissä. Ristaniemi on vastikään hypännyt Metsä Groupissa kestävän kehityksen johtajaksi.

Koulutusta

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.