Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus

3.10.2019 7.53 Toisin kuin KKO:n päätökseen vedonnut käräjäoikeus hovioikeus katsoi vastaajan syyllistyneen lievään ampuma-aserikokseen pitäessään hallussaan kaasusumutinta ilman lupaa

Toisin kuin KKO:n päätökseen vedonnut käräjäoikeus hovioikeus katsoi vastaajan syyllistyneen lievään ampuma-aserikokseen pitäessään hallussaan kaasusumutinta ilman lupaa

Koska A:lla ei ollut ampuma-aselaissa edellytettyä kaasusumutinlupaa, hän oli pitänyt kaasusumutinta hallussaan ampuma-aselain vastaisesti. Menettely täytti siten ampuma-aserikoksen tunnusmerkistön. (Vailla lainvoimaa 3.10.2019)

Itä-Suomen hovioikeus 2.10.2019

Tuomio 19/142209
Asianumero R 19/217
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Kymenlaakson käräjäoikeus 9.1.2019 nro 100839
Asia Huumausainerikos ym.
Asianosaiset
Kihlakunnansyyttäjä
A

Valitus

Syyttäjä on vaatinut, että A tuomitaan kohdassa 5 syytteen mukaisesti rangaistukseen lievästä ampuma-aserikoksesta.

Rikoslain 41 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ampuma-aselain vastainen kaasusumuttimen hallussapito on rangaistavaa lievänä ampuma-aserikoksena. Ampuma-aselain mukaan kaasusumuttimen hallussapitoon vaaditaan kaasusumutinlupa, jollaista A:lla ei ole ollut.

Syyttäjä on katsonut, että vaaditulla syyksilukemisen muutoksella ei ole vaikutusta yhteisen rangaistuksen mittaamiseen.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Asiassa on A:n tunnustamisella ja takavarikkopöytäkirjalla selvitetty, että A on pitänyt hallussaan syytteessä tarkoitettua kaasusumutinta, johon hänellä ei ole ollut lupaa.

Rikoslain 41 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan, joka ampuma-aselain vastaisesti pitää hallussaan muun muassa kaasusumutinta, on tuomittava ampuma-aserikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Ampuma-aselain 1 §:n ja 18 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kaasusumuttimen hallussapito on luvanvaraista. Saman lain 55 a §:n mukaan poliisilaitoksen myöntämä kaasusumutinlupa oikeuttaa luvan voimassaoloaikana hankkimaan, pitämään hallussa ja vaihtamaan lupaan merkityt kaasusumuttimet.

Koska A:lla ei ole ollut ampuma-aselaissa edellytettyä kaasusumutinlupaa, hän on pitänyt kaasusumutinta hallussaan ampuma-aselain vastaisesti.

Menettely täyttää siten ampuma-aserikoksen tunnusmerkistön.

Rikoslain 41 luvun 3 §:n mukaan, jos ampuma-aserikos, huomioon ottaen rikoksen kohteena olleiden esineiden laatu tai määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava lievästä ampuma-aserikoksesta sakkoon.

Rikoksen kohteena olleen esineen laatu huomioon ottaen ampuma-aserikos on kokonaisuutena arvostellen vähäinen. A on siten kohdassa 5 syyllistynyt lievään ampuma-aserikokseen.

Syyksilukemisen muutoksella ei kohdan 5 rikoksen vähäisyys huomioon ottaen ole vaikutusta yhteisen rangaistuksen mittaamiseen.

Yhteinen rangaistus: Syyksi luetut rikokset 1-5 (huumausainerikos, huumausaineen käyttörikos, rattijuoppumus, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja lievä ampuma-aserikos) 4 kuukautta vankeutta. Vankeusrangaistus on ehdollinen.

Käräjäoikeuden perustelut syytteen hylkäämisestä:

A on tunnustanut menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla. Hän on siis pitänyt hallussaan hänen kotoaan takavarikoitua kaasusumutinta, jonka hallussa pitämiseen hänellä ei ole ollut lupaa. Vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella (muun muassa KKO 2010:7) kaasusumuttimen hallussapito ei ole rangaistavaa lievänä ampuma-aserikoksena, mistä syystä syyte hylätään.

  • Hovioikeuden valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 2.12.2019.

Lue myös (Edilex-aineistoa)

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.