Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus, Rikos- ja prosessioikeus

13.8.2019 11.26 Hovioikeus: 280 euron tuntiveloitusperuste työturvallisuusrikosjutussa oli liian korkea

Hovioikeus: 280 euron tuntiveloitusperuste työturvallisuusrikosjutussa oli liian korkea

Syyttäjä oli lausunut, että 280 euron tuntiveloitusperuste oli liian korkea. Syyttäjän mukaan kohtuullinen tuntiveloitusperuste oli asian laatuun ja Rovaniemen hovioikeuspiirissä noudatettuun käytäntöön nähden enintään 240 euroa. Ottaen huomioon asian laatu, laajuus ja merkitys asianosaisille sekä samanlaisissa asioissa yleensä käytetty laskutus HO arvioi kohtuulliseksi tuntiveloitukseksi tässä asiassa KO:n hyväksymän 280 euron sijasta 240 euroa. (Vailla lainvoimaa 13.8.2019)

Asianomistaja A oli työskennellyt tehtaan liimaamo- ja ladontapuolella 23.4.2016 ladontalaitteella, jossa oli ollut lautoja kääntämässä reunoilla kaksi sähkötoimista ja keskellä yksi paineilmatoiminen asetin, joka oli jäänyt yläasentoon eikä ollut palautunut takaisin normaaliasentoon. A oli käsittänyt tämän koneen häiriötilanteeksi, jossa asetin piti käsin palauttaa takaisin, mikä oli häiriötilanne usein reunoilla olevien sähkötoimisten asettimien kohdalla, keskimmäinen asetin oli käytössä vain pidempiä lautoja käsiteltäessä. A oli tässä tarkoituksessa avannut ladontalaitteen luukun, jossa oli laitteen toiminnan pysäyttänyt rajakatkaisin, ja ryhtynyt kädellä palauttamaan keskiasetinta, joka oli paineilmatoimintoisena tehnyt palautusliikkeen luukun aukaisun jälkeen, jolloin A:n käsine oli tarttunut asettimessa olevaan aukkoon ja A:n sormi oli jäänyt potkaisijan ja koneen rungon väliin. Tapahtuman seurauksena A:n sormi oli jouduttu amputoimaan nimettömän ylimmän nivelen kohdalta.

Syytteen tultua hylätyksi (B:n osalta jätetyksi sillensä vasta istunnossa) KO oli todennut, että valtio oli velvollinen ROL 9 luvun 1 a §:n nojalla korvaamaan vastaajien oikeudenkäyntikulut asiassa.

Tuntiveloitusperusteen osalta KO oli todennut

"Vastaajien oikeudenkäyntikulujen tuntiveloitusperuste 280 euroa on kohtuullinen ja käräjäoikeus hyväksyy tämän tuntiveloitusperusteen."

Rovaniemen hovioikeus 13.8.2019
Tuomio 19/133388
Asianro R 19/57
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Lapin käräjäoikeus 23.11.2018 nro 151380
Asia Oikeudenkäyntikulut
Valittaja Kihlakunnansyyttäjä
Vastapauolet A, B
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 14.10.2019.

"Hovioikeuden ratkaisun perustelut

"Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 a §:n 1 momentin mukaan, jos syyttäjän syyte tai muu vaatimus hylätään, jätetään tutkimatta tai jää sillensä, valtio on vastaajan vaatimuksesta velvollinen korvaamaan vastaajan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Kohtuullisen tuntiveloituksen osalta hovioikeus toteaa, että A:ta ja B:tä on avustanut Kuopiosta oleva avustaja ja kyseessä oleva rikosasia ei ole ollut poikkeuksellisen laaja tai laadultaan poikkeuksellisen vaativa. Myöskään päämiehien lukumäärällä ei ole tuntiveloituksen kohtuullisuutta arvioitaessa merkitystä. Ottaen huomioon asian laatu, laajuus ja merkitys asianosaisille sekä samanlaisissa asioissa yleensä käytetty laskutus hovioikeus arvioi kohtuulliseksi tuntiveloitukseksi tässä asiassa käräjäoikeuden hyväksymän 280 euron sijasta 240 euroa.

Asian lopputulos huomioon ottaen asiassa ei ole perusteita velvoittaa valtiota korvaamaan A:n ja B:n oikeudenkäyntikuluja hovioikeudessa."

Lisää aiheesta Edilexissä, mm. oikeudenkäyntikulujen alentaminen.

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.