Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Rikos- ja prosessioikeus, Julkisoikeus

13.8.2019 9.12 KKO piti ennallaan toimittajan kotiin tehtyä kotietsintää koskevan hovioikeuden päätöksen

KKO piti ennallaan toimittajan kotiin tehtyä kotietsintää koskevan hovioikeuden päätöksen

Toimittajan asuntoon ja siihen liittyviin varastotiloihin oli toimitettu erityinen kotietsintä. Etsinnän yhteydessä oli takavarikoitu muun ohella tietokone ja muita tallennusalustoja, jotka toimittajan ilmoituksen mukaan sisälsivät lähdesuojan alaisia tietoja. Aineisto, jota etsintävaltuutettu ei voinut kotietsinnän kuluessa seuloa, oli eristetty sinetillä varustettuihin näytepusseihin. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että aineistoa ei ollut pakkokeinolain 8 luvun 11 §:n tarkoittamalla tavalla sinetöity siten, että tutkinnanjohtajan olisi tullut saattaa luvun 12 §:n mukaisesti viimeistään kolmen päivän kuluttua tuomioistuimen ratkaistavaksi, saadaanko sinetöityä aineistoa tutkia tai hyödyntää.

KKO ei muuttanut Helsingin hovioikeuden ratkaisun lopputulosta Helsingin Sanomien toimittajan kotona tehtyä kotietsintää ja takavarikkoa koskevassa asiassa.

Asian taustalla oli Helsingin Sanomissa 16.12.2017 julkaistu artikkeli puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta. Puolustusvoimat oli tehnyt artikkelista keskusrikospoliisille tutkintapyynnön, koska se katsoi artikkelin paljastaneen Suomen turvallisuuden takia salassa pidettäviä tietoja.

Artikkelia kirjoittaneen toimittajan asuntoon oli toimitettu erityinen kotietsintä. Etsinnän yhteydessä oli takavarikoitu muun ohella tietokone ja muita tallennusalustoja, jotka toimittajan ilmoituksen mukaan sisälsivät lähdesuojan alaisia tietoja. Aineisto, jota etsintävaltuutettu ei ollut voinut kotietsinnän kuluessa seuloa, oli eristetty sinetillä varustettuihin näytepusseihin.

Toimittaja vaati KKO:ssa, että takavarikot katsotaan rauenneiksi ja kumotaan. KKO katsoi hovioikeuden tavoin, että etsintäpaikalla ei ollut tehty esineiden näytepusseihin laittamisesta huolimatta sellaista pakkokeinolain mukaista sinetöintiä, joka olisi edellyttänyt kyseisen aineiston hyödyntämisen ja tutkimisen saattamista tuomioistuimen ratkaistavaksi viimeistään laissa säädetyssä kolmessa päivässä. Toimittajan valitus hylättiin.

Osa aineistosta oli sinetöity myöhemmin, kun erityistä kotietsintää varten määrätty etsintävaltuutettu oli tutustunut aineistoon. Valtuutettu oli vastustanut kyseisen aineiston takavarikointia, koska se mahdollisesti sisälsi lähdesuojan alaista tietoa. Kysymys sinetöidyn aineiston tutkimisesta ja hyödyntämisestä on KKO:ssa edelleen vireillä (R2018/914).

KKO:2019:67
Pakkokeino - Erityinen kotietsintä - Takavarikko
Lähdesuoja
Diaarinumero: R2018/915
Taltionumero: 1308
Antopäivä: 13.8.2019 ECLI:FI:KKO:2019:67
Aiheesta aiemmin

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.