Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus, Yritystoiminta

4.6.2019 8.35 Hovioikeus: Yksittäistä lainaa koskevien tilitapahtumien havaitsematta jääminen ei ollut lievää huolimattomuutta suurempaa verkkopankkiasioinnissa – perintäyhtiön velkomuskanne hylättiin

Hovioikeus: Yksittäistä lainaa koskevien tilitapahtumien havaitsematta jääminen ei ollut lievää huolimattomuutta suurempaa verkkopankkiasioinnissa – perintäyhtiön velkomuskanne hylättiin

Tilitapahtumiaan huolellisesti seuraamalla A olisi havainnut, että määrältään huomattava laina oli siirretty hänen tililleen ja sitten edelleen jollekin toiselle tilille. Verkkopankkitunnusten oikeudeton käyttö olisi siten ollut havaittavissa jo toukokuussa 2016. A oli kuitenkin seurannut pankkitilinsä tilitapahtumia tavanomaisena pidettävällä tavalla säännöllisesti laskuja maksaessaan ja havaitessaan tilin saldotiedoissa jotain poikkeavaa. Asiassa ei ilmennyt myöskään sellaisia seikkoja, joiden perusteella A:lla olisi ollut aihetta epäillä, että B oikeudettomasti käyttää hänen verkkopankkitunnuksiaan. A:lla ei siten voitu katsoa olleen korostunutta velvollisuutta huolehtia tilitapahtumiensa seuraamisesta B:n muutettua hänen luokseen asumaan. Näin ollen hovioikeus päätyi siihen, että yksinomaan edellä mainittua yksittäistä lainaa koskevien tilitapahtumien havaitsematta jääminen ei näissä olosuhteissa riittänyt osoittamaan, että A:n huolimattomuus olisi ollut lievää suurempaa. A ei siten ollut vastuussa kanteessa tarkoitetusta verkkopankkitunnustensa väärinkäytöstä. (Vailla lainvoimaa 4.6.2019)

Vaasan hovioikeus 29.5.2019

Tuomio Nro 191
Diaarinumero S 18/766
Asia Velkasuhteeseen perustuva saatava
Valittaja X Oy
Vastapuoli A
Ratkaisu, josta on valitettu
Satakunnan käräjäoikeuden tuomio 20.6.2018 nro 10750

Käräjäoikeus oli hylännyt X Oy:n 3.619,90 euron velkomuskanteen, jonka perusteena oli vastaajan huolimattomuudesta tapahtunut verkkopankkitunnusten väärinkäyttö.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riidatonta, ettei A:n menettely verkkopankkitunnusten säilyttämisen osalta ole ollut huolimatonta. Asiassa on hovioikeudessa riitaista se, onko A:n katsottava menetelleen huolimattomasti pankkitilinsä tilitapahtumien seuraamisen suhteen. Yhtiön mukaan A ei ollut lainkaan seurannut pankkitilinsä tilitapahtumia, joista verkkopankkitunnusten oikeudeton käyttö olisi ollut havaittavissa jo kuukausia ennen nyt kyseessä olevien tilausten tekemistä. Yhtiö on lisäksi katsonut, että A:lla on ollut korostunut velvollisuus seurata tilitapahtumiaan B:n muutettua hänen luokseen asumaan pitkäksi aikaa. A:n mukaan hän oli seurannut pankkitilinsä tilitapahtumia eikä hänellä ole ollut siihen korostunutta velvollisuutta. A on katsonut, että siinäkin tapauksessa, että yhtiön väittämä oikeudeton verkkopankkitunnusten käyttäminen olisi ilmennyt A:n tilitapahtumista ennen nyt kyseessä olevia tilauksia, niiden jääminen huomaamatta ei osoita lievää suurempaa huolimattomuutta.

Esitetty näyttö, näytön arviointi ja johtopäätökset

A on hovioikeudessa kertonut seuranneensa pankkitilinsä tilitapahtumia siten, että maksaessaan säännöllisesti laskujansa verkkopankissa hän oli samalla myös katsonut lähimmät tilitapahtumat. Lisäksi hän oli tarkistanut tilitapahtumat aina silloin, jos hän oli huomannut jotain poikkeavaa tilin saldotiedoissa. A ei ollut huomannut pankkitililtään sellaisia tilitapahtumia, jotka olisivat viitanneet tilin oikeudettomaan käyttöön. B:n taholta tapahtunut verkkopankkitunnusten oikeudeton käyttö oli selvinnyt A:lle vasta sitten, kun poliisi oli ottanut häneen yhteyttä.

B on hovioikeudessa kertonut kuten käräjäoikeudessa, että hän oli ohjannut rahalainat pääasiassa suoraan omalle tililleen. Yhdessä tapauksessa lainanantaja ei ollut suostunut maksamaan lainaa B:n tilille, joten se oli siirretty ensin A:n tilille. B oli ottanut F AB Oy:ltä 3.700 euron lainan, joka oli mennyt suoraan A:n tilille, josta B oli siirtänyt sen samana päivänä omalle tililleen.

Kirjallisena todisteena esitetyn 17.2.2017 päivätyn tutkintailmoituksen perusteella F AB Oy:n maksama 3.700 euron laina on B:n kertomin tavoin mennyt suoraan A:n tilille, josta se on siirretty samana päivänä B:n tilille. Mainitun lainan on katsottava olevan sama kuin minkä osalta B on Satakunnan käräjäoikeuden 17.10.2017 antamassa tuomiossa (asia R 17/1711) tuomittu kohdassa 17 rangaistukseen petoksesta. F AB Oy:n lainan on siten selvitetty maksetun A:n tilille 27.5.2016.

Tilitapahtumiaan huolellisesti seuraamalla A olisi havainnut, että edellä mainittu määrältään huomattava laina on siirretty hänen tililleen ja sitten edelleen jollekin toiselle tilille. Verkkopankkitunnusten oikeudeton käyttö olisi siten ollut havaittavissa jo toukokuussa 2016. A oli kuitenkin seurannut pankkitilinsä tilitapahtumia tavanomaisena pidettävällä tavalla säännöllisesti laskuja maksaessaan ja havaitessaan tilin saldotiedoissa jotain poikkeavaa. Asiassa ei ole ilmennyt myöskään sellaisia seikkoja, joiden perusteella A:lla olisi ollut aihetta epäillä, että B oikeudettomasti käyttää hänen verkkopankkitunnuksiaan. A:lla ei siten voida katsoa olleen korostunutta velvollisuutta huolehtia tilitapahtumiensa seuraamisesta B:n muutettua hänen luokseen asumaan. Näin ollen hovioikeus päätyy siihen, että yksinomaan edellä mainittua yksittäistä lainaa koskevien tilitapahtumien havaitsematta jääminen ei näissä olosuhteissa riitä osoittamaan, että A:n huolimattomuus olisi ollut lievää suurempaa. A ei siten ole vastuussa kanteessa tarkoitetusta verkkopankkitunnustensa väärinkäytöstä.

  • Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 29.7.2019.

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.