Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus

15.5.2019 11.10 Toisin kuin käräjäoikeus hovioikeus hylkäsi kavallussyytteen: Käyttämällä rahat muuhun kuin sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen vastaajan ei voitu katsoa anastaneen niitä

Toisin kuin käräjäoikeus hovioikeus hylkäsi kavallussyytteen: Käyttämällä rahat muuhun kuin sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen vastaajan ei voitu katsoa anastaneen niitä

Rahat olivat sekoittuneet vastaajan A:n varoihin, jolloin ne olivat siirtyneet hänen omaisuudekseen. Käyttämällä rahat muuhun kuin sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen A:n ei voitu katsoa anastaneen niitä. A ei ollut menettelyllään syyllistynyt kavallukseen. Syyte kavalluksesta oli näin ollen hylättävä. (Vailla lainvoimaa 15.5.2019)

Itä-Suomen hovioikeus 14.5.2019

Tuomio 19/121250
Asianumero R 19/8
Asia Törkeä petos ym.
Valittaja A
Vastapuolet
Kihlakunnansyyttäjä, B ja C
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 7.11.2018 nro 148956

Käräjäoikeus oli tuominnut A:n 1. törkeästä petoksesta, 2. petoksesta, 3. petoksesta, 4. kavalluksesta ja 5. kavalluksesta yhteiseen 1 vuoden 7 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. 

Vaatimukset hovioikeudessa

A on vaatinut, että syyte kohdan 5 osalta kavalluksesta hylätään. Lisäksi A on vaatinut, että rangaistusta lievennetään rikoslain 6 luvun 6 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla tai että rangaistusta joka tapauksessa alennetaan ja se määrätään ehdolliseksi tai että ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta hänet määrätään yhdyskuntapalveluun.

A oli sopinut B:n kanssa siirtotallin kaupasta. B oli maksanut osan kauppahinnasta A:lle ennakkoon. Varat olivat tämän jälkeen kuuluneet A:lle. Kauppa oli sittemmin peruuntunut ja osa maksetusta kauppahinnasta oli jäänyt palauttamatta, minkä vuoksi A oli velkaa palauttamatta jääneen määrän B:lle. Tapahtumainkulku ei täytä kavallusrikoksen tunnusmerkistöä.

A on pyrkinyt edistämään oman rikoksensa selvittämistä ja tunnustanut menetelleensä kohdissa 1-4 selostetulla tavalla heti ensimmäisessä kuulustelussa. Tunnustaminen on nopeuttanut ja helpottanut esitutkinnan loppuun saattamista. Rangaistus on joka tapauksessa liian ankara.

Vastaukset

Syyttäjä on vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina.

Kohdan 5 menettely täyttää kavallusrikoksen tunnusmerkistön. Kaikkien ri kosten esitutkinta oli aloitettu asianomistajien aloitteesta ja ne olisivat olleet selvitettävissä ilman A:n tunnustamisiakin. A:n aikaisempi rikollisuus ja nyt kysymyksessä olevien rikosta vakavuus ja niistä ilmenevä A:n syyllisyys huomioon ottaen vankeusrangaistuksen tulee olla ehdoton. Rangaistusta ei ole syytä alentaa eikä lieventää.

C on vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina ja vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa korkoineen.

Aineisto, mistä A:n syyllisyys on käynyt ilmi, on ollut esitutkintaviranomaisten käytettävissä ja A:n syyllisyys selvitettynä jo ennen hänen tunnustamistaan. Kohdassa 1 A:n syyksi luetulla teolla on aiheutettu C:lle yksityishenkilönä suuri taloudellinen vahinko. Tämä seikka ja A:n aikaisempi rikollisuus huomioon ottaen vankeusrangaistuksen tulee olla ehdoton eikä sitä ei ole syytä alentaa.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Kohta 5

A on sopinut rakentavansa B:lle siirtotallin. B on maksanut A:lle hänen pankkitililleen ennakkoa kauppahinnasta.

Ennakolla on ollut tarkoitus rahoittaa tallin rakentamista.

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että raha ja muut varat siirtyvät siviilioikeudellisten säännösten mukaan haltuunsaajan omaisuudeksi niiden sekoittuessa hänen varoihinsa (Lappi-Seppälä: Rikosoikeus, 3. painos, s. 722). Kavallus on tekijän huostassa olevan vieraan tavaran anastamista. Varojen jouduttua haltijan yksinomistukseen luovuttajan esineoikeudellinen oikeus muuttuu velvoiteoikeudelliseksi. Kavallusta koskeva rangaistussäännös ei voi tarjota luovuttajalle oikeussuojaa siinäkään tapauksessa, että varat oli luovutettu haltuunsaajalle määrätyssä tarkoituksessa ja hän oli ne tarkoituksen vastaisesti muulla tavalla käyttänyt (Honkasalo: Haltuun uskottujen varain kavaltamisesta, JFT 1956, s. 263-264).

Rahat ovat sekoittuneet A:n varoihin, jolloin ne ovat siirtyneet hänen omaisuudekseen. Käyttämällä rahat muuhun kuin sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen A:n ei voida katsoa anastaneen niitä. A ei ole menettelyllään syyllistynyt kavallukseen. Syyte kavalluksesta on näin ollen hylättävä.

Rangaistusseuraamus

A on sen jälkeen, kun asianomistajat ovat kohtien 1-4 osalta tehneet rikosilmoitukset, nimenneet epäillyn tekijän ja kuvanneet tapahtumainkulut, tunnustanut teot. Tunnustaminen on voinut osaltaan helpottaa esitutkintaa ja asian tuomioistuinkäsittelyä, mutta A:n myötävaikutusta ei voida tässä tapauksessa pitää laissa tarkoitettuna pyrkimyksenä edistää oman rikoksensa selvittämistä eikä se siten voi olla perusteena rangaistuksen lieventämiselle.

Syyte kohdan 5 osalta hylätään. Sen vuoksi A:lle tuomittua rangaistusta on alennettava. Muilta osin hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut rangaistuksen määräämisen osalta. Oikeudenmukaisena rangaistuksena on pidettävä yhden vuoden kuuden kuukauden vankeusrangaistusta.

  • Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 15.7.2019.

Lue myös

  • Kavallus (Edilex-aineistoa; voit rajata ja laajentaa hakua hakutulossivun vasemmasta palkista)

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.