Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus

23.4.2019 10.10 Hovioikeus arvioi toimitusjohtajalle maksetun ylisuuren palkan ja hänen läheistensä yhtiön varojen käytön vaikutuksia konkurssissa – 250.784 euron palautusvelvollisuutta konkurssipesään ei soviteltu mutta OYL:n mukaista 51.691,87 euron vahingonkorvausta soviteltiin

Hovioikeus arvioi toimitusjohtajalle maksetun ylisuuren palkan ja hänen läheistensä yhtiön varojen käytön vaikutuksia konkurssissa – 250.784 euron palautusvelvollisuutta konkurssipesään ei soviteltu mutta OYL:n mukaista 51.691,87 euron vahingonkorvausta soviteltiin

Käräjäoikeus oli velvoittanut A:n palauttamaan konkurssipesään takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 5-7 §:ien nojalla ylisuureksi katsotun palkan osuus yhteensä 266.784 euroa ja suorittamaan konkurssipesälle osakeyhtiölain mukaisena vahingonkorvauksena yhteensä 72.446,18 euroa. Hovioikeudessa oli kysymys siitä, tuliko A vapauttaa kaikilta osin käräjäoikeuden määräämästä suoritusvelvollisuudesta yhtiölle. Toissijaisesti oli kysymys palautus- ja korvausvelvollisuuden sovittelusta. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että A:n nostama palkka luontaisetuineen oli ollut ilmeisessä epäsuhteessa hänen tekemäänsä työhön nähden ottaen huomioon myös yhtiön heikentynyt taloudellinen tilanne 1.6.2012 alkaneesta tilikaudesta lukien. Hovioikeus katsoi, että lahjanluonteinen tai kohtuuton etuus oli palautettava kokonaisuudessaan eikä vain ilmeisen epäsuhteiselta osalta. Käräjäoikeuden tuomiota ei näin ollen ollut aihetta muuttaa siltä osin, kun A oli velvoitettu palauttamaan yhteensä 250.784 euroa 1.3.2011 ja 1.9.2014 välisenä aikana nostamaansa palkkaa ja siihen rinnastettavaa etuutta. Hovioikeus katsoi, että A:n taloudellinen tilanne suhteessa palautettavaan määrään puolsi sovittelua. Toisaalta A oli yhtiössä vastuuasemassa toimiessaan nostanut ylisuurta palkkaa useiden vuosien ajan ja vielä sen jälkeenkin, kun yhtiö oli jo tullut maksukyvyttömäksi ja ylivelkaiseksi. Kohtuuttoman suuri palkka oli tullut hänen hyödykseen. Nämä seikat puhuivat vahvasti sovittelua vastaan. Asiassa ei ollut painavaa syytä sovitella palautusvelvollisuutta. A:n taloudellinen tilanne puolsi vahingonkorvauksen sovittelua. Se, että yhtiössä vastuuasemassa oleva A oli jatkuvasti sallinut läheistensä nostaa yhtiöstä varoja ilman hyväksyttävää perustetta muodosti sen sijaan sovittelua vastaan puhuvan perusteen. Vahingonkorvauksen määrää yhteensä 51.691,87 euroa ei myöskään voitu pitää erityisen suurena. Toisaalta oli otettava huomioon, että A oli velvoitettu palauttamaan konkurssipesälle 250.784 euroa, mikä heikensi entisestään hänen mahdollisuuttaan suorittaa nyt kyseessä oleva vahingonkorvaus. A:n ei myöskään näytetty aiheuttaneen yhteensä 51.691,87 euron vahinkoa tahallisesti. Hovioikeus piti perusteltuna sovitella osakeyhtiölain mukaista vahingonkorvausta yhteen kolmasosaan vahingon määrästä eli 17.230,62 euroon. (Vailla lainvoimaa 23.4.2019)

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.