Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus, Rikos- ja prosessioikeus

4.4.2019 14.19 Ylityötä 571 tuntia vuodessa - työnantaja tuomittiin työaikarikkomuksesta 30 päiväsakon rangaistukseen

Ylityötä 571 tuntia vuodessa - työnantaja tuomittiin työaikarikkomuksesta 30 päiväsakon rangaistukseen

HO totesi, että KO:n vastaajalle määräämä rangaistus oli oikeudenmukainen seuraamus hänen syykseen luetusta rikoksesta. Syytä rangaistuksen alentamiseen ei ollut. Päiväsakon rahamäärää kuitenkin alennettiin. (Vailla lainvoimaa 4.4.2019)

Syytteen mukaan vastaaja oli maatilallaan A:n työnantajana tahallaan tai huolimattomuudesta rikkonut työaikalain tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Vastaaja oli teettänyt maatilalla A:lla ylityötä yli työaikalain salliman 250 tunnin enimmäismäärän kalenterivuodessa. Työnantajan työaikakirjanpidon mukaan A:lla oli teetetty ylityötä 571 tuntia vuonna 2015.

Vastaaja oli kiistänyt syytteen työaikarikkomuksesta. Vastaajan mukaan säännöllinen työaika oli ollut työsopimuksen ja työehtosopimuksen mukaan 40 tuntia viikossa eli 2 080 tuntia vuodessa. Ylityön enimmäismäärä on 250 tuntia vuodessa eli sallittu tuntimäärä oli ollut yhteensä 2 330 tuntia vuodessa. Vastaajan mukaan A:n työtuntimäärä oli ollut 2 200 vuonna 2015. Joka tapauksessa kysymys oli ollut hätätyöstä.

KO oli katsonut, että vastaaja oli menetellyt syytteen teonkuvauksessa kerrotulla tavalla ja hän oli menettelyllään syyllistynyt työaikarikkomukseen.

KO:n tuomion perustelut

"Syyksilukeminen

Vastaaja on menetellyt syytteen teonkuvauksessa kerrotulla tavalla ja hän on menettelyllään syyllistynyt työaikarikkomukseen.

Syyksilukemisen perustelut

Todistaja T on käräjäoikeudessa kertonut, että hän on laatinut kirjallisena todisteena esitetyn tarkastuskertomuksen 9.1.2017. T oli laskenut ylityötuntien määrän työnantajan työaikakirjanpidon perusteella. Päivittäinen työaika oli ollut kahdeksan tuntia, joten sen ylittävät työtunnit olivat olleet päivittäistä ylityötä. Viikkotyöajan 40 tuntia ylittävät työtunnit olivat olleet viikoittaista ylityötä. Viikoittaiseen ylityöhön ei ollut sisältynyt päivittäistä ylityötä. T oli laskenut ylityötuntien määräksi yhteensä 571 tuntia vuodelta 2015. Koska laskelmissa ei ollut otettu huomioon A:n sairauslomia, ylityötuntien määrä on todennäköisesti ollut suurempi.

Käräjäoikeus katsoo, että T:n kertoma ylityötuntien laskentatapa on työaikalainsäädännön mukainen laskentatapa. Vuosittaista ylityötuntien määrää ei voida määrittää vastaajan esittämällä tavalla eli kertomalla viikoittainen työaika 40 tuntia viikkojen määrällä eli 52:lla ja katsomalla vasta tämän määrän yli menevät työtunnit ylityötunneiksi. Ylityön kertymistä tulee tarkastella T:n kertomalla tavalla päivittäin ja viikoittain.

Käräjäoikeus katsoo, ettei kysymys ole ollut hätätyöstä syksyllä 2015, kun A:lla on teetetty ylitöitä Vastaajan tilan laajentamiseen liittyen. Muutokset ovat olleet etukäteen Vastaajan tiedossa ja niihin olisi ollut mahdollista varautua lisätyövoimaa hankkimalla.

Tarkastuskertomuksella 9.1.2017 ja T:n kertomuksella käräjäoikeus katsoo näytetyksi, että Vastaaja on menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla. Vastaajan menettely täyttää työaikarikkomuksen tunnusmerkistön."

HO ei alentanut rangaistusta. KO:n vastaajalle määräämä rangaistus oli oikeudenmukainen seuraamus hänen syykseen luetusta rikoksesta. Päiväsakon määrää alennettiin.

Vaasan hovioikeus 1.4.2019
Tuomio 19/114442
Asianro R 18/315
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 13.02.2018 nro 106300
Asia Työaikarikkomus
Valittaja Vastaaja
Vastapuoli Kihlakunnansyyttäjä
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 31.5.2019.

KIRJALLISUUTTA JA EDILEX-KOULUTUSTA
Kirjat | Digikirjat | Koulutukset (myös webinaareina)
 

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.