Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Verotus, Julkisoikeus

27.3.2019 9.11 KHO: Toimittajilla oli oikeus salata nk. Panama-aineisto

KHO: Toimittajilla oli oikeus salata nk. Panama-aineisto

Yleisradiolla ja sen toimittajilla oli oikeus olla luovuttamatta veroparatiisiyhtiöihin liittyvää nk. Panama-aineistoa Verohallinnolle.

Verohallinto oli perustellut tietopyyntöään mm. sivullisen erityistä tiedonantovelvollisuutta koskevalla säännöksellä. Säännöksen mukaan jokaisen on annettava Verohallinnon kehotuksesta yksilöinnin perusteella tietoja, jotka saattavat olla tarpeen muun verovelvollisen verotusta tai muutoksenhakua koskevan asian käsittelyä varten. Tältä osin tietopyyntö kaatui siihen, että Verohallinto ei ollut riittävästi yksilöinyt tietopyynnön yhteyttä konkreettiseen veroasiaan.

Verohallinto esitti tietopyyntönsä perusteeksi myös vertailutietotarkastusta. Vertailutietotarkastuksella tarkoitetaan sitä, että tarkastajat keräävät pelkästään vertailutietoja tarkastuksen kohteena olevan verovelvollisen liikekumppaneista tai muista toimijoista. Verohallinto hyödyntää näitä vertailutietoja arvioidessaan toisten verovelvollisten verotuksellista asemaa ja verotuksen oikeellisuutta.

KHO:n päätöksen mukaan vertailutietotarkastuksenkin tulee kuitenkin kohdistua kirjanpitoon tai muuhun sellaiseen aineistoon, joka on keskeisessä asemassa tavanomaisessa verotarkastuksessa. Tämä edellytys ei täyttynyt.

KHO:2019:40

Verotusmenettely – Verotarkastus – Vertailutietotarkastus – Sivullisen erityinen tiedonantovelvollisuus

Vuosikirjanumero: KHO:2019:40
Antopäivä: 27.3.2019
Taltionumero: 1214
Diaarinumero: 5208/2/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:40

Tutkivien journalistien kansainvälinen järjestö oli saanut haltuunsa veroparatiisiyhtiöihin liittyvän aineiston, johon se oli myöntänyt Suomessa lukuoikeuden A Oy:lle ja sen palveluksessa oleville toimittajille B:lle ja C:lle. A Oy oli uutisoinut aineistosta saatuja tietoja.

Verohallinto oli verotusmenettelystä annetun lain verotarkastusta ja vertailutietotarkastusta koskevien 14 ja 21 §:n nojalla kehottanut A Oy:tä esittämään aineiston tarkastettavaksi. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että vertailutietotarkastuksessa on tavanomaisen verotarkastuksen tavoin lähtökohtana tarkastuksen kohdentaminen kirjanpitoon tai muuhun tulonhankkimistoimintaan liittyvään aineistoon. A Oy:öön kohdistuvaa vertailutietotarkastusta ei voitu toimittaa yksinomaan siinä tarkoituksessa, että yhtiötä kehotettiin esittämään nyt kysymyksessä oleva aineisto, joka ei ollut yhtiön kirjanpitoaineistoa tai liittynyt sen tulonhankkimistoimintaan. Äänestys 4-1.

Verohallinto oli lisäksi verotusmenettelystä annetun lain sivullisen erityistä tiedonantovelvollisuutta koskevan 19 §:n nojalla kehottanut A Oy:tä, B:tä ja C:tä esittämään toimittajien keräämät tiedot, jotka koskivat aineistosta tunnistettuja suomalaisia yrityksiä ja henkilöitä. Korkein hallinto-oikeus totesi lain esitöihin viitaten, että tietopyynnöt, joiden yksilöinti ei perustu Verohallinnon tiedossa oleviin konkreettisiin seikkoihin, eivät ole mahdollisia. Kehotuksia oli pidettävä sellaisina massaluonteisina tietopyyntöinä, joiden esittämiseen Verohallinnolla ei mainitun lainkohdan perusteella ollut oikeutta.

KIRJALLISUUTTA JA EDILEX-KOULUTUSTA
Kirjat | Digikirjat | Koulutukset (myös webinaareina)
 

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.