Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus

13.3.2019 16.20 (päivitetty 14.3.2019 13.19) Eduskunta hyväksyi työaikalain

Eduskunta hyväksyi työaikalain

Laissa säädetään muun muassa uudesta joustotyöaikaa koskevasta työaikamallista, lakisääteisen työaikapankin käyttöönotosta sekä muutoksista liukuvaan työaikajärjestelyyn. Työajan määrittämisestä paikkasidonnaisesti luovuttaan merkittävissä määrin ja työaikalakia sovellettaan jatkossa mm. etätyöhön. Eduskunta hyväksyi kaksi lausumaa.

Eduskunta hyväksyi lain keskiviikkona (13.3.). Esitys hyväksyttiin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan viime keskiviikkona (6.3.) antaman mietinnön TyVM 17/2018 mukaisena. Valiokunta esitti mietinnössään hyväksyttäväksi kaksi lausumaa.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta piti tärkeänä, että työaikalaki uudistetaan vastaamaan nykyistä paremmin työelämän tarpeita. Valiokunta katsoi mietinnössään, että lakiehdotus ottaa kokonaisuudessaan riittävästi huomioon yksilölliset ja työstä lähtevät joustotarpeet unohtamatta työterveyttä ja työturvallisuutta.

Valiokunta piti perusteltuna ja tarpeellisena, että työnteon paikkariippumattomuus huomioidaan laissa. Lakiesityksessä "työpaikka" korvataan "työntekopaikalla". Matkustamisen osalta valiokunta kannustaa selvittämään vaihtoehtoja, joilla varsinaisen työnteon ja lepoajan väliin sijoittuva tosiasiallinen työhönsidonnaisuus voitaisiin ottaa huomioon työaikasuojelussa.

Joustavista työajoista sopimisen mahdollisuutta valiokunta piti tärkeänä. Se tähdensi mietinnössään työtehtävien ja tavoitteiden oikeasuhtaista mitoittamista, jotta joustava työaika ei johda työntekijän ylikuormittumiseen ja mahdolliseen ylityösäännösten kiertämiseen.

Valiokunta kannatti työaikaliukumien laajentamista ja työaikapankin nykyistä joustavampaa käyttöönottoa. Se huomautti kuitenkin, että liukumien laajentaminen yhdistettynä työaikapankkien käyttöönottoon ja niiden enimmäiskertymän kasvattaminen mahdollistaa liukumien rajoissa säännöllisenä työaikana tehtyjen työtuntien määrän merkittävän kasvattamisen.

Valiokunta piti tärkeänä, että pitkistä työajoista johtuvien haitallisten terveys- ja työturvallisuusvaikutusten vuoksi työpaikoilla seurataan joustavien työaikajärjestelyjen vaikutusta työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen.

Valiokunta totesi lisäksi, että esitys ei huomioi muutoksia työn organisoinnin tavoissa (esim. alustatalous, erilliset työsuhteet, työsuhteen ja yrittäjyyden yhdistäminen), miltä osin työaikalakia on valiokunnan mukaan uudistettava mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa.

Eduskunnan hyväksymät kaksi lausumaa:

1. Eduskunta edellyttää, että työntekijöiden edustusjärjestelmiä ja heidän edustajiensa valtuuksia selkiytetään tavalla, joka varmistaa työntekijöiden oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet omalla työpaikalla.
2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa työaikalain toimivuutta ja antaa asiasta selvityksen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle seuraavan vaalikauden aikana.
Lisää aiheesta
Kommentteja ja kirjoituksia aiheesta
Aiempia kommentteja tasa-arvovaliokunnan mietinnön valmistumisen jälkeen

KIRJALLISUUTTA JA EDILEX-KOULUTUSTA
Kirjat ja digikirjat | Koulutukset (myös webinaareina)

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.