Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus

25.1.2019 11.37 Ulosteeseen sotkettuja asiakirjoja KHO:een lähettänyt mies tuomittiin ilkivallasta 60 päiväsakon rangaistukseen - huomattavaa häiriötä koskeva vaatimus täyttyi

Ulosteeseen sotkettuja asiakirjoja KHO:een lähettänyt mies tuomittiin ilkivallasta 60 päiväsakon rangaistukseen - huomattavaa häiriötä koskeva vaatimus täyttyi

Ulosteeseen sotkettujen asiakirjojen toimittaminen oli aiheuttanut merkittäviä erillistoimenpiteitä eri työpisteissä KHO:ssa aina oikeuden kirjaamosta jaostotyöskentelyyn sekä arkistointiin saakka. Henkilötodistelulla oli selvitetty, että asiakirjojen käsittelyn lisäksi ulosteella sotkettujen asiakirjojen arkistoiminen vaatii myös huomattavia erityisjärjestelyjä useiden vuosien ajan. Henkilötodistelussa oli käynyt vielä ilmi, että KHO:lla on velvollisuus käsitellä kaikki oikeudelle toimitetut asiakirjat, vaikka ne olisi sotkettu ulosteella. Asiassa oli katsottu, että säännöksen huomattavaa häiriötä koskeva vaatimus täyttyi. Vastaajan menettely täytti ilkivallan tunnusmerkistön. (Vailla lainvoimaa 25.1.2019)


 

Syytteen mukaan vastaaja (s. 1951) oli aiheuttanut huomattavaa häiriötä lähettämällä postitse kolmena eri kertana ulosteeseen sotkettuja asiakirjoja Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonne lähetykset olivat saapuneet 25.10.2016, 27.2.2017 ja 21.6.2017.

KHO oli yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen.

Vastaaja oli kiistänyt syytteen. Vastaajan mukaan asiakirjoja ei ollut sotkettu ulosteella eikä menettelystä ollut aiheutunut huomattavaa häiriötä.

KO oli katsonut vastaajan syyllistyneen siihen rikokseen, josta hänelle oli rangaistusta vaadittu.

HO ei myöntänyt vastaajalle jatkokäsittelylupaa.

KO:n tuomion perustelut

"Asiassa on riidatonta on, että vastaaja oli lähettänyt Korkeimpaan hallinto-oikeuteen syytteessä mainitut lähetykset.

Riidanalaiseksi asiassa on keskeisesti jäänyt, että oliko asiakirjat sotkettu ulosteella ja onko vastaajan menettelystä aiheuttanut huomattavaa häiriötä Korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Onko kyseessä ollut ulostetta

Oikeudelle esitetyistä asiakirjojen valokuvista ilmenevä aine on näyttänyt ulosteelta. Vastaaja oli lisäksi kehottanut 23.10.2016 päivätyssä asiakirjassa muiden erittäin alatyylisten lausumien ohessa, että ”syökää liitteenä oleva uloste (alatyylisellä ilmaisulla)”. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 21.6.2017 saapuneen lähetyksen valokuvasta on pääteltävissä, että lähetyksen mukana oli lisäksi pieni pala vessapaperia.

Käräjäoikeus toteaa, että Korkeimmassa hallinto-oikeudessa työskentelevillä henkilöillä ei ole ollut syytä epäillä, etteikö aine olisi ulostetta. Asiassa ei ole myöskään vastaajan toimesta tuotu esiin, että mistä muusta aineesta olisi kysymys. Asiassa kuullun Korkeimman hallinto-oikeuden edustajan pääkäsittelyssä kertomasta on käynyt ilmi, että vastaanottajat eli Korkeimmassa hallinto-oikeudessa työskentelevät henkilöt olivat perustellusti olleet siinä käsityksessä, että aine oli ulostetta ja tämä johtopäätös oli ollut ilmeisesti myös vastaajan tarkoitus. Henkilötodistelulla on lisäksi selvitetty, että asiakirjoja oli käsitelty merkittävin erillistoimenpitein olettaen, että kysymys oli ollut ulosteesta.

Aineen ulkoisen koostumuksen ja vastaajan ilmaiseman kehotuksen perusteella voidaan päätellä, että aine oli ymmärrettävä ulosteeksi. Käräjäoikeus katsoo, että asianomistajatahon ei ole ollut tarvetta tehdä aineesta laajempia tutkimuksia.

Asiassa on siten selvitetty, että asiakirjoja oli sotkettu ulosteeseen.

Huomattava häiriö

Pääkäsittelyssä vastaan otetun henkilötodistelun nojalla on osoitettu, että ulosteeseen sotkettujen asiakirjojen toimittaminen oli aiheuttanut merkittäviä erillistoimenpiteitä eri työpisteissä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa aina oikeuden kirjaamosta jaostotyöskentelyyn sekä arkistointiin saakka. Henkilötodistelulla on selvitetty, että asiakirjojen käsittelyn lisäksi ulosteella sotkettujen asiakirjojen arkistoiminen vaatii myös huomattavia erityisjärjestelyjä useiden vuosien ajan. Henkilötodistelussa on käynyt vielä ilmi, että Korkeimmalla hallinto-oikeudella on velvollisuus käsitellä kaikki oikeudelle toimitetut asiakirjat, vaikka ne olisi sotkettu ulosteella.

Käräjäoikeus katsoo, että säännöksen huomattavaa häiriötä koskeva vaatimus täyttyy. Vastaajan menettely täyttää ilkivallan tunnusmerkistön.

Vastaaja on syyllistynyt siihen rikokseen, josta rangaistusta on vaadittu

Käräjäoikeus katsoo kuten syyttäjäkin, että kysymyksessä on yksi rikos.

Rangaistus

Rikoslain 17 luvun 13 §:n ilkivallasta on tuomittava sakkorangaistus.

Vastaajan menettelyä voidaan pitää varsin moitittavana ja sen rangaistusarvo on varsin korkea. Oikeudenmukaisena seuraamuksena on pidettävä tuntuvaa 60 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta."

Helsingin hovioikeus 25.1.2019
Päätös 19/102880
Asianro R 18/2908
Ratkaisu, johon on haettu muutosta
Helsingin käräjäoikeus 01.11.2018 nro 147648
Asia Ilkivalta
Valittaja Vastaaja
Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 26.3.2019

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.