Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Rikos- ja prosessioikeus

4.9.2018 15.12 Polkupyöräilijään törmännyt raitovaununkuljettaja tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta 40 päiväsakon rangaistukseen ja vahingonkorvauksiin

Polkupyöräilijään törmännyt raitovaununkuljettaja tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta 40 päiväsakon rangaistukseen ja vahingonkorvauksiin

Näyttöä kokonaisuutena arvioitaessa KO katsoi asiassa tulleen riittävällä varmuudella selvitetyksi raitovaununkuljettaja menetelleen syytteissä kuvatuin tavoin. Pyöräilijälle aiheutunutta ruumiinvammaa ei ollut pidettävä vähäisenä. KO oli katsonut syytekohtien tulleen näytetyiksi. Vastaaja ja Helsingin kaupungin liikennelaitos velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan pyöräilijälle korvaukseksi kivusta ja särystä 500 euroa sekä lääkärikuluista 244,20 euroa, lääkekuluista 7,91 euroa, vereentyneistä housuista 70 euroa sekä polkupyörän korjauksesta 195 euroa. KO katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että pyöräilijän kertoma tinnitys johtui vastaajan syyksi luetuista teoista, jonka vuoksi tätä koskeva korvausvaatimus hylättiin.

Liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevan syytteen mukaan vastaaja oli Helsingin kaupungin raitiovaunun kuljettajana jättänyt noudattamatta olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi sekä laiminlyönyt noudattaa raitiovaunuliikenteelle tarkoitetun pysähtymisvelvollisuutta osoittavan S-valo-opastimen sillä seurauksella, että raitiovaunu oli törmännyt pyörätien jatkeella polkupyörällä liikkuneen A:n pyörään, jolloin A oli kaatunut ja hänelle oli aiheutunut ruumiinvammoja.

Vammantuottamusta koskevan syytteen mukaan vastaaja oli huolimattomuudellaan eli syytekohdassa 1 kuvatulla menettelyllä aiheuttanut A:lle ruumiinvamman, joka ei ollut vähäinen, eli pirstaleisen oikean poskiluun murtuman.

A oli yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatinut vastaajan velvoittamista korvaamaan hänelle kivusta ja särystä 500 euroa, lääkärikuluina 244,20 euroa, lääkekuluina 7,91 euroa, vereentyneistä housuista 70 euroa, polkupyörän korjauksesta 195 euroa sekä tinnityksestä 5.000 euroa.

Vastaaja oli kiistänyt syytteet. Vastaaja oli kiistänyt asianomistajan korvausvaatimukset perusteiltaan. Hän oli myöntänyt määriltään lääkäri- ja lääkekuluista, vereentyneistä housuista sekä polkupyörän korjauksesta vaaditut korvaukset oikeiksi. Vastaaja oli paljoksunut kivusta ja särystä esitettyä korvausvaatimusta 200 euroa ylittävin osin. Hän oli kiistänyt tinnitystä koskevan vaatimuksen määrän osalta kokonaan.

KO katsoi vastaajan syyllistyneenniihin tekoihin, joista syyttäjä oli hänelle rangaistusta vaatinut.

Rangaistuksen osalta KO totesi, että kyseessä oli ollut vakava teko ja se olisi potentiaalisesti voinut johtaa vakavampiinkin seuraamuksiin. Toisaalta asianomistaja ja todistajat olivat kertoneet vastaajan pyrkineen paikan päällä auttamaan asianomistajaa. KO piti yhteistä sakkorangaistusta riittävänä seuraamuksena teoista.

Päiväsakon rahamäärä oli laskettu vastaajan pääkäsittelyssä ilmoittamien nettotulojen mukaisesti.

HO:ssa oli kyse enää päiväsakon rahamäästä. Vastaaja vaati HO:ssa, että päiväsakon rahamäärää alennetaan. HO totesi, että vastaajan päiväsakon rahamäärä KO:ssa oli perustunut vuoden 2016 verotustietoihin. Vastaaja oli kuitenkin vahingossa ilmoittanut tulonsa bruttomääräisenä nettomääräisen sijaan ja sakot olivat näin ollen muodostuneet liian isoiksi, ja sakkorangaistuksen rahamäärää oli alennettava. HO katsoi verotustietojen perusteella, että yhden päiväsakon rahamäärä oli 37 euroa.

KO:n tuomion perustelut

"Asiassa on riidatonta, että Vastaajan kuljettama raitiovaunu on osunut A:n polkupyörään, jonka seurauksena A on kaatunut ja hänelle on tullut lääkärinlausunnosta ilmenevä murtuma poskeen. Edelleen selvää on, ettei raitiovaunuille ja polkupyöräilijöille sekä kävelijöille voi samanaikaisesti kyseessä olevassa paikassakaan palaa liikennevalo, joka sallii molemmille ajon tai kävelyn jatkamisen.

A on kertonut odottaneensa keskikorokkeella valojen vaihtumista ja lähteneensä ylittämään ajorataa polkupyörällä ajaen valojen vaihduttua vihreäksi. Hänen ollessa raitiovaunukiskoilla, hän oli nähnyt vasemmalta kovalla vauhdilla lähestyvän raitiovaunun ja yrittänyt ehtiä sen alta pois. Todistajat T ja T2 ovat nähneet raitiovaunun törmäämisen A:n polkupyörään.

Todistaja T on kertonut olleensa A:n vieressä keskikorokkeella ja lähtenyt hänen perässään ylittämään tietä valon vaihduttua heille vihreäksi. Käräjäoikeus toteaa, että T on esteettä voinut tehdä samasta paikasta samat havainnot kuin A.

Todistaja T2 on kertonut olleensa kadun toisella puolella. Hän ei ole muistanut, lähtikö hän ylittämään katua valojen vaihduttua vihreäksi vai esimerkiksi muita seuratessaan. Huomioon ottaen tapahtumapaikka, joka on hyvin vilkkaasti liikennöity, sekä todistaja Tn kertomus, että pohjoisesta tullut liikenne on ollut jatkuvaa, käräjäoikeus pitää todennäköisenä, ettei T2 olisi tietä lähtenyt ylittämään, ellei liikenne olisi tauonnut, mikä taas tukee A:n ja todistaja Tn kertomusta valojen vaihtumisesta jalankulkijoilla ja pyöräilijöille vihreäksi. T2 on kertonut samoin kuin A, että A oli polkenut pyörällään tietä ylittäessään.

A on kertonut tapahtumista johdonmukaisesti ja uskottavasti. Todistajien kertomukset tukevat hänen kertomustaan, eikä asiassa ole ilmennyt seikkoja epäillä todistajien kertomusten luotettavuutta.

Vastaaja on kertonut, että raitiovaunuissa on liva-valo, joka syttyy, jos on tarpeeksi lähellä risteystä. Liva-valo pitää nuolivalon voimassa kunnes raitiovaunu pääsee risteyksen yli. Vastaajalle oli palanut valkoinen nuolivalo, kun A oli yhtäkkiä lähtenyt ylittämään tietä noin 2-3 metrin päästä polkupyörää taluttaen. Käräjäoikeus pitää Vastaajan kertomusta sinällään mahdollisena. Arvioitaessa tässä tapauksessa esitettyä näyttöä, Vastaajan kertomus on kuitenkin ristiriidassa asianomistajan kertomuksen kanssa, jota tukee todistajien kertomukset. Vastaajan kertomusta ei tue mikään asiassa esitetty näyttö.

Näyttöä kokonaisuutena arvioitaessa, käräjäoikeus katsoo asiassa tulleen riittävällä varmuudella selvitetyksi Vastaajan menetelleen kohdissa 1 ja 2 kuvatuin tavoin. A:lle aiheutunutta ruumiinvammaa ei ole pidettävä vähäisenä. Käräjäoikeus katsoo syytekohdat tulleen näytetyiksi.

Rangaistus

Rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen. Kyseessä on ollut vakava teko ja se olisi potentiaalisesti voinut johtaa vakavampiinkin seuraamuksiin. Toisaalta asianomistaja ja todistajat ovat kertoneet vastaajan pyrkineen paikan päällä auttamaan asianomistajaa. Käräjäoikeus pitää yhteistä sakkorangaistusta riittävänä seuraamuksena teoista.

Päiväsakon rahamäärä on laskettu Vastaajan pääkäsittelyssä ilmoittamien nettotulojen mukaisesti.

Asianomistajan korvausvaatimus

Käräjäoikeus katsoo, että Vastaaja on työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut vahinkoa A:lle, joten vahingonkorvauksen peruste täyttyy. Koska hänen tuottamuksen aste on lievää suurempi, on Vastaaja yhdessä työnantajan kanssa vastuussa vahingonkorvausten maksamisesta, kuitenkin siten, että hänen vastuunsa on vain toissijaista suhteessa työnantajayhtiöön. Vastaaja ja Helsingin kaupungin liikennelaitos velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan A:lle korvaukseksi kivusta ja särystä 500 euroa sekä lääkärikuluista 244,20 euroa, lääkekuluista 7,91 euroa, vereentyneistä housuista 70 euroa sekä polkupyörän korjauksesta 195 euroa. Käräjäoikeus katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että A:n kertoma tinnitys johtuu Vastaajan syyksi luetuista teoista, jonka vuoksi tätä koskeva korvausvaatimus hylätään."

[Helsingin käräjäoikeus 22.03.2018 nro 113099; Helsingin hovioikeus 4.9.2018, Tuomio 18/136047, Asianro R 18/1182; Kuvituskuva]

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.