Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta

5.7.2018 11.46 Asianajaja Sakari Salonen: Voiko toisen brändiä hyödyntää omassa markkinoinnissa ilman lupaa?

Asianajaja Sakari Salonen: Voiko toisen brändiä hyödyntää omassa markkinoinnissa ilman lupaa?

Mediassa nousi viikko sitten kohu, kun Stadin ammattiopisto julkaisi Tuska Festivaalin alla mainoksen, jossa oli black metal –yhtyeidenkin käyttämä mustavalkoinen naisen kasvomaalaus ja teksti ’Vähennä tuskaa.’. Sosiaalisessa mediassa monelle syntyi mielikuva siitä, että ammattiopistolla on jokin liityntä Tuska Festivaaliin tai että metallimusiikin kuuntelijat tarvitsevat jonkinlaista lisäkoulutusta. Kysymys kuuluu, että mitä sääntöjä yritysten tulee noudattaa tällaisessa markkinoinnissa?

Yritysten tulee markkinoinnissaan ottaa huomioon erityisesti hyvän liiketavan mukaisuutta koskevat normit sekä toisten yritysten tavaramerkki-, malli- ja tekijänoikeudet.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (SopMenL) 1 §:n nojalla elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Säännös soveltuu kaikkiin eri elinkeinotoiminnan harjoittamisen muotoihin, kuten osakeyhtiöihin, yhdistyksiin ja yksityisiin elinkeinonharjoittajiin. Taloudellisen voiton tavoittelu ei ole tässä edellytyksenä, joten hyväntekeväisyystarkoituksessakin tehty tavaroiden tai palvelujen myynti vastiketta vastaan aiheuttaa säännöksen sovellettavuuden.

SopMenL 1 §:n tulkinnassa käytetään tavanomaisesti avuksi myös ICC:n markkinoinnin perussääntöjä. Näiden sääntöjen 15 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa sopimattomasti käyttää hyväksi toisen markkinointikampanjallaan hankkimaa mainetta ja tunnettuutta (ns. goodwill-arvo). Markkinaoikeus on tämän säännön pohjalta omaksunut niin sanotun norkkimisopin. Tämän opin soveltaminen edellyttää, että oikeudenhaltija pystyy osoittamaan, että hänen tunnuksensa tai tuotteensa goodwill-arvoa on hyväksikäytetty toisen tahon toimesta. Tämän lisäksi oikeudenhaltijan tulee pystyä näyttämään toteen, että hänen tunnus tai tuote on relevantin kohdeyleisön keskuudessa tunnettu siten, että kohdeyleisö yhdistää sen tiettyyn elinkeinonharjoittajaan.

Jos markkinoinnissa viitataan vain välillisesti toiseen tahoon, tässä tulee muistaa se, että myös SopMenL 2 a §:n vertailevaa markkinointia koskeva säännökset saattavat tulla sovellettavaksi. Sellainen markkinointi, josta kilpailija voidaan tunnistaa myös epäsuorasti, tulee tämän sääntelyn piiriin. Vertailevassa markkinoinnissa ei muun ohessa saa väheksyä tai halventaa kilpailijan tavaramerkkiä, hyödykettä, toimintaa, oloja tai muuta erottavaa tunnusta.

Markkinoinnissa tulee lisäksi varmistaa, että siinä ei rikota toisen yrityksen tavaramerkki-, malli- tai tekijänoikeuksia. Tavaramerkkinä voi olla suojattu mikä tahansa erottamiskykyinen merkki, kuten kuvio, sana, logo, väri, ääni tai näiden yhdistelmä. Esimerkiksi KISS-yhtyeen jäsenten käyttämät maskit on suojattu EU-tavaramerkkeinä. Mallioikeudella voidaan puolestaan suojata tuotteen muotoa, sekä erilaisia graafisia elementtejä, kuten etikettejä, logoja ja ikoneja. Tekijänoikeus antaa puolestaan suojaa itsenäiselle ja omaperäiselle teokselle. Tekijänoikeuksien osalta on syytä muistaa, että tekijänoikeus ei suojaa ideaa, aihetta, juonta tai periaatetta, vaan mainostajan esittämää toteutustapaa (eli teosta). Mainoksiin, logoihin ja muihin tunnuksiin liittyy usein päällekkäisiä suojamuotoja, kuten tavaramerkki- ja tekijänoikeus.

Yleinen ohjenuora on, että yrityksen ei kannata ilman toisen yrityksen lupaa hyödyntää omassa markkinoinnissaan sellaisia toisen yrityksen tunnuksia tai elementtejä, jotka voidaan liittää toiseen yritykseen. Jos markkinoinnista saa sellaisen käsityksen, että kahden eri tahon välillä on jokin kaupallinen yhteys, tällainen markkinointi saatetaan loppukädessä kieltää markkinaoikeuden toimesta uhkasakolla SopMenL:n nojalla. Toisen tavaramerkki-, malli- tai tekijänoikeuden loukkaus voidaan myös kieltää markkinaoikeuden päätöksellä. Näillä perusteilla kielletty toiminta voi johtaa myös korvausvastuuseen. Immateriaalioikeuksien loukkauksesta joutuu maksamaan korvausta (ns. kohtuullista hyvistä) jopa siinä tapauksessa, että loukkaus on tapahtunut tahattomasti.

Sakari Salonen
asianajaja, osakas
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.