Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus, Julkisoikeus

9.3.2018 8.36 Matkapuhelinta ei olisi saanut takavarikoida oppilaan huonon käytöksen takia

Matkapuhelinta ei olisi saanut takavarikoida oppilaan huonon käytöksen takia

Matkapuhelin voidaan takavarikoida vain, jos oppilas on häirinnyt opetusta sillä. Opettaja oli ottanut matkapuhelimen pois oppilaalta, vaikka matkapuhelin ei ollut mitenkään liittynyt kyseiseen museossa tapahtuneeseen tilanteeseen.

Lapsi oli opettajan mukaan käyttäytynyt huonosti museossa muun muassa koskemalla tauluun kielloista huolimatta, minkä vuoksi häneltä oli takavarikoitu matkapuhelin seuraavaan päivään klo 10.30 asti.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti opettajan huomiota perusopetuslain säännöksiin, joiden mukaan oppilaan matkapuhelin voidaan takavarikoida vain, jos oppilas on häirinnyt opetusta sillä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi luokanopettajan menetelleen perusopetuslain vastaisesti. Lain mukaan rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta laissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Kantelukirjoituksessa tarkoitetussa tapauksessa ei ollut kyse tilanteesta, jossa oppilas olisi häirinnyt opetusta tai oppimista matkapuhelimella.

Perusopetuslain mukaiset kurinpitoon tarkoitetut menettelyt säädetään lain 3636 i §:ssä. Kantelukirjoituksessa tarkoitetussa tapauksessa ei ollut kysymys perusopetuslain 36 d §:n 1 momentissa tarkoitetusta tapauksesta, jossa oppilaalta olisi otettu pois esine, jolla hän häiritsee opetusta tai oppimista. Asiassa saadun selvityksen mukaan opettaja oli ottanut matkapuhelimen pois oppilaalta, vaikka matkapuhelin ei ollut mitenkään liittynyt kyseiseen museossa tapahtuneeseen tilanteeseen.

Tilanteissa, joissa ei ole käytetty opetusta tai oppimista häiritseviä tai muutoin kiellettyjä esineitä, voidaan oppilaaseen kohdistuvina kurinpitotoimina käyttää perusopetuslain 36 §:n mukaan esimerkiksi jälki-istuntoa tai kirjallista varoitusta, tai oppilas voidaan määrätä poistumaan opetustilanteesta taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

Perusopetuslain 36 §:n 1 momentin mukaan oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia. Pykälän 2 momentin mukaan opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

Perusopetuslain 36 d §:n 1 momentin mukaan rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta perusopetuslain 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Pykälän 4 momentin mukaan nämä oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan.

Opetushallitus on antanut keväällä 2017 ohjeen tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa (Opetushallitus, Oppaat ja käsikirjat 2017:5a).

Opetushallitus oli todennut kantelukirjoituksen johdosta antamassaan lausunnossa, että kantelukirjoituksesta tai muista liitteistä ei käynyt ilmi, että tapauksessa oppilas olisi häirinnyt opetusta tai muiden oppimista nimenomaan häneltä haltuun otetulla esineellä. Näin ollen Opetushallituksen näkemyksen mukaan kuvatussa tapauksessa ei ollut ollut käsillä perusopetuslain 36 d §:n 1 momentissa tarkoitettua perustetta oppilaan esineen haltuunottoon

OKV 2.3.2018, Dnro OKV/1219/1/2017 (OKV)

Juridiikan uusimmat uutiset

Lakikirjat

www.lakikirja.com

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.