Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus, Rikos- ja prosessioikeus

13.11.2017 12.03 Hovioikeus arvioi yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä YouTubessa

Hovioikeus arvioi yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä YouTubessa

Hovioikeudelle jäi varteenotettava epäily siitä, olivatko nyt kysymyksessä olevat videot missään vaiheessa olleet lukuisten ihmisten saatavilla vai katsottavissa A:n kertomin tavoin ainoastaan erityisen linkin kautta, jonka A oli toimittanut ainoastaan B:lle. Näin ollen syyte yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä oli hylättävä. (Vailla lainvoimaa 13.11.2017)

Helsingin hovioikeus 13.11.2017, tuomio 17/145761, asianro R 17/1236

Helsingin käräjäoikeus 6.4.2017 nro 113884

Asia: Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen ym.

Syytteestä ja käräjäoikeuden ratkaisusta

2. Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen 01.11.2015 - 30.11.2015 Helsinki

A on oikeudettomasti toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittänyt B:n yksityiselämästä tiedon ja kuvan siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan B:lle vahinkoa ja kärsimystä ja häneen kohdistuvaa halveksuntaa. A on ladannut internetin YouTube-palveluun neljä tekemäänsä videota, joissa on esiintynyt B. Videot ovat olleet kestoltaan neljästä minuutista yhdeksään minuuttiin. Materiaalin videoihin A on ottanut omasta puhelimestaan, jonne hän oli tallentanut materiaalia B:stä heidän jo päättyneen seurustelusuhteen aikana. B ei ole antanut lupaa materiaalin julkiseen levitykseen.

-

Käräjäoikeuden mukaan A oli syyllistynyt siihen rikokseen, josta hänelle oli rangaistusta vaadittu.

Hovioikeuden ratkaisusta

Kohta 2

Näyttö

Sen lisäksi mitä B:n kertomaksi on käräjäoikeuden tuomioon merkitty, hän on hovioikeudessa kertonut, että hän oli tehnyt rikosilmoituksen videoista heti kun oli nähnyt ne joulukuussa 2015. B oli mennyt YouTube-palveluun katsomaan videoita ainoastaan A:n hänelle lähettämän linkin kautta, mutta B:n mielestä videot olivat vaikuttaneet julkisilta videoilta. B olisi kokenut nöyryyttäväksi, jos joku läheinen tai tuttu olisi nähnyt videot. Kirjoittelu eräällä keskustelupalstalla ja yhteydenotot B:n facebook-sivujen kautta olivat alkaneet maaliskuussa 2016 sen jälkeen, kun uudet videot oli julkaistu A:n YouTube-kanavalla. B ei tiedä, milloin nyt kysymyksessä olevat videot oli poistettu YouTubesta, mutta hän arveli, että ne olivat olleet siellä ainakin vielä maaliskuussa. B ei ollut katsellut videoita uudestaan käydessään kanavalla uusien videoiden vuoksi maaliskuussa, mutta hänen mielestään ne olivat olleet siellä. Kanavalle oli tullut koko ajan kaikenlaisia uusia videoita, kunnes se oli suljettu. B oli maaliskuussa 2016 havainnut, että A:n kanavalla olleilla videoilla oli ollut satoja katselukertoja. Poliisikuulusteluissa B:lle ei ollut näytetty nyt kysymyksessä olleita videoita.

Sen lisäksi mitä A:n kertomaksi on käräjäoikeuden tuomioon merkitty, hän on hovioikeudessa kertonut, että oli poliisin pyynnöstä poistanut videot YouTube-kanavaltaan heti päästyään putkasta joulukuussa 2015.

A:n nimeämän uuden todisteen YouTube ”Ohjeet” nimisen tulosteen mukaan palveluun on mahdollista ladata tietosuoja-asetuksiltaan piilotettua materiaalia, jonka URL-osoite voidaan jakaa ja joka voidaan lisätä kanavaosioon, mutta jota ei näytetä hakutuloksissa eikä aiheeseen liittyvissä videoissa, ei julkaista kanavalla eikä näytetä tilaussyötteessä.

Näytön arviointi ja johtopäätökset

Rikoslain 24 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämiseen syyllistyy se, joka oikeudettomasti 1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai 2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

Asiassa on ensinnäkin kysymys siitä, ovatko nyt kysymyksessä olevat A:n riidattomasti tekemät ja YouTubeen lataamat videot olleet lukuisten ihmisten saatavilla lainkohdan tarkoittamalla tavalla.

A on kertonut, että videoiden tarkoituksena oli ollut herätellä hänen ja B:n välistä suhdetta yhteisten muistojen kautta ja että hän oli käyttänyt YouTube-palvelua videoiden saattamiseen B:n tietoon sen vuoksi, että tiedostot olivat olleet liian suuria lähetettäväksi sähköpostilla. A:n mukaan videoita ei kuitenkaan ollut julkaistu niin, että kuka tahansa olisi päässyt niitä näkemään ilman linkkiä, joka sisälsi videoiden sijaintipaikan ULR-osoitteen. A oli lähettänyt tämän linkin ainoastaan B:lle. B taas ei ole pystynyt varmasti kertomaan, oliko hän nähnyt maaliskuussa 2016 nyt kysymyksessä olevat videot A:n YouTube-kanavalla julkisten videoiden joukossa. B on myöntänyt, että hän oli katsonut videoita ainoastaan A:n hänelle lähettämän linkin välityksellä ja että videoiden sisältönä oli ollut eräänlainen tribuutti hänen ja A:n seurustelusuhteelle.

Hovioikeus toteaa, että A:n mukaan videot oli saatettu B:n tietoon siten, että kenelläkään ulkopuolisella ei ollut ollut mahdollisuutta päästä katsomaan videoita. Asiassa ei ole ilmennyt aihetta olettaa muuta kuin A on kertonut. Videoiden sisällön perusteella A:n kertoma siitä, että ne oli tarkoitettu vain B:lle vaikuttaa uskottavalta. B:n kertomuksesta on lisäksi pääteltävissä, etteivät hänen läheisensä tai tuttunsa ole nähneet videoita. Keskustelupalstakirjoitusten tai facebook-yhteydenottojen ei ole edes väitetty koskeneen muita kuin maaliskuussa 2016 YouTubeen ladattuja videoita. Myöskään poliisin esitutkintamateriaaliin ei ole sisältynyt videotallennetta, mikä voi tarkoittaa joko sitä, ettei poliisi ole löytänyt videoita, koska ne eivät ole olleet julkisia, tai sitä että videot ovat esitutkintavaiheessa olleet jo poistettuja.

Edellä esitetyn perusteella hovioikeudelle on jäänyt varteenotettava epäily siitä, ovatko nyt kysymyksessä olevat videot missään vaiheessa olleet lukuisten ihmisten saatavilla vai katsottavissa A:n kertomin tavoin ainoastaan erityisen linkin kautta, jonka A on toimittanut ainoastaan B:lle. Näin ollen syyte on kohdassa 2 hylättävä.
 

  • Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 12.1.2018.

Kirjoita Edilexiin

Lakikirjat

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.