Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Ympäristö

17.10.2017 11.50 Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi: Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskeviin vaatimuksiin ei isoja muutoksia

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi: Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskeviin vaatimuksiin ei isoja muutoksia

Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista on lähetetty notifioitavaksi EU:hun. Asetus korvaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 (Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet 2007). Muutoksina aiempaan ovat säännökset, jotka koskevat rakennuksen korjaus- ja muutostyötä. Tuotekohtaisia olennaisia teknisiä vaatimuksia vielä valmistellaan. Tyyppihyväksyntäasetukset kumoutuvat vuoden vaihteessa.

Osana Suomen rakentamismääräyskokoelman uusimista on perattu läpi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat olennaiset tekniset vaatimukset. Asetusluonnos on parhaillaan notifioitavana EU:ssa, jotta myös komissio ja muut jäsenvaltiot voivat sitä kommentoida. Uuden asetuksen antaminen jää joulukuun viimeisiin päiviin vain hetkeä ennen voimaantuloa, joten asetuksen sisältöä on syytä avata jo nyt.

Uusi asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista ei sisällä suuria, mullistavia muutoksia D1:n vaatimustasoihin verrattuna. Kiinteistön vesilaitteistosta otettava vesi ei saa edelleenkään vaarantaa terveyttä eikä vedessä saa olla maku- tai hajuhaittoja. Aiemmat määräykset ja ohjeet on käyty läpi ja kirjoitettu nykylainsäädännöltä edellytettävään täsmälliseen ja tarkkarajaiseen muotoon. Laitteistojen tiiviyteen ja vuotojen havaittavuuteen liittyviä vaatimuksia on lisätty asetustasolle. Terveellisyyteen liittyvät kylmän ja lämpimän veden lämpötiloja koskevat vaatimukset sisältyvät tähän asetukseen. Rakennustuotteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset samoin kuin niiden mukaiset uudet tyyppihyväksyntäasetukset ovat vielä valmisteilla tuoteryhmittäin. Ensimmäisinä annettaneen PEX-putkia ja joustavia kytkentäputkia koskevat asetukset. Kyseiset putket ovat tavanomaisimpia kiinteistöihin nykyään asennettavia vesijohtoja.

Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista annettavassa asetuksessa vastuutetaan aiempaa enemmän eri toimijoita, kuten suunnittelijoita, työnjohtoa ja rakennusvaiheen vastuuhenkilöä. Uutta ovat vaatimukset eri rakennusvaiheiden dokumentoinnista. Esimerkiksi jatkossa myös erityisalan työnjohtajan on huolehdittava siitä, että vesilaitteiston tiiviys on koestettu ennen rakennuksen käyttöönottoa. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on puolestaan tehtävä rakennustyön tarkastusasiakirjaan merkintä vesilaitteiston tiiviyden toteamisesta.

Ympäristöministeriössä ei tällä hetkellä ole valmisteilla omia ohjeita. Perustelumuistiosta ovat sen sijaan aiempaa kattavammat.  Rakennusalalla ollaan laatimassa opasmateriaalia aihealueesta.

Vesi- ja viemärilaitteistoihin liittyvä juridisesti merkittävä asia on tyyppihyväksyntäasetusten kumoutuminen vuoden vaihteessa. Tyyppihyväksyntäasetukset sisältävät menetelmiä, joilla rakennustuotteita voidaan testata niiden ominaisuuksien osoittamiseksi. Lisäksi tyyppihyväksyntäasetukset sisältävät tuotekohtaisia vaatimuksia, jotka tosin koskevat vain niitä valmistajia, jotka päättävät hakea tuotteilleen vapaaehtoisen tyyppihyväksynnän. Tyyppihyväksynnällä valmistaja voi ilmoittaa, että tuote on olennaisten teknisten vaatimusten mukainen ja soveltuu Suomessa rakennuskohteessa käytettäväksi. Rakennusvalvontaviranomaisten on siten hyväksyttävä tyyppihyväksytyn rakennustuotteen käyttäminen rakennuskohteessa. Valmistajan ei ole pakko hakea rakennustuotteelleen tyyppihyväksyntää, vaan tuotteen ominaisuuden voi ilmoittaa muutenkin.

Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta voimassa olevat tyyppihyväksyntäasetukset on annettu maankäyttö- ja rakennuslain 13.3 §:n nojalla. Kysymys on pykälästä, joka on kumottu viisi vuotta sitten ja joka on pysynyt voimassa siirtymäsäännöksen voimin. Kun pykälä kumotaan, myös kaikki sen nojalla annetut asetukset kumoutuvat.

Suurin osa vesi- ja viemärilaitteistoihin liittyvistä rakennustuotteista ei ole vielä pakollisen CE-merkinnän piirissä, vaan niiden kelpoisuus on tavallisesti osoitettu tyyppihyväksynnällä. Tyyppihyväksyntä on voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan. Vuoden vaihteessa tyyppihyväksyntäasetukset kumoutuvat, mutta niiden perusteella annetut tyyppihyväksynnät jäävät voimaan määräaikansa loppuun saakka. Samalla myös asiaa koskevat rakentamismääräykset muuttuvat uuden vesi- ja viemärilaitteistoja koskevan asetuksen myötä. Rakennusvalvontaviranomaiset joutuvat tilanteeseen, jossa rakennustuotteella, kuten esimerkiksi vesikalusteella on voimassa oleva tyyppihyväksyntä, joka ei enää perustukaan voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Asia ratkaistaan siten, että tyyppihyväksyntään suhtaudutaan rakennusvalvonnassa kuin luotettavaan vapaaehtoiseen sertifikaattiin. Koska vaatimustasot eivät muutu kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista annetussa asetuksessa ja koska tuotekohtaisia olennaisia teknisiä vaatimuksia ja niihin liittyviä uusia tyyppihyväksyntäasetuksia vasta valmistellaan, voimassa olevan tyyppihyväksynnän voidaan edelleen katsoa antavan luotettavaa tietoa rakennustuotteen kelpoisuudesta rakennuskohteessa käytettäväksi, ellei esimerkiksi rakennustuotteiden markkinavalvonnassa ei ole tullut esille puutteita.

Ympäristöministeriön asetus:

Osan aiempi nimi

Valmistelutilanne

Voimaan-tulo

Olennaiset tekniset vaatimukset (MRL)

Rakennusten paloturvallisuudesta

E1 (E2, E4, ja E9 osin)

Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen

1.1.2018

117 b §

Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta

E3

Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen

1.1.2018

117 b §

Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

D1

Notifioinnissa 21.12.2017 saakka

1.1.2018

117 c §, 117 d §, 117 e § ja 117 f §

Rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

C2

Notifioinnissa 25.10.2017 saakka

1.1.2018

117 c §, 117 d § ja 117 g §

Rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta

D2

Jatkovalmistelussa notifionnin jälkeen

1.1.2018

117 c §, 117 d §, 117 e § ja 117 f §

Rakennuksen käyttö- ja huoltoturvallisuudesta

F2

Jatkovalmistelussa notifionnin jälkeen

1.1.2018

117 d §

Rakennuksen meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista

C1

Jatkovalmistelussa notifionnin jälkeen

1.1.2018

117 f §

Rakennusten energiatehokkuudesta

D3 (ohjeina D4 ja D5)

Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen

1.1.2018

117 g §

Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytet-tävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista

9/2013

Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen

1.1.2018

117 g §

Asuin-, majoitus- ja toimitiloista

G1

Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen

1.1.2018

117 j §

Lue myös Edilex-uutiset


Edilex Pro

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.