Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Kuuluu aihealueisiin Julkisoikeus

15.9.2017 15.06 Apulaisoikeuskansleri saattoi poliisilaitoksen tietoon käsityksensä sähköpostitse tehdyn asiakirjapyynnön laillisesta käsittelystä

Apulaisoikeuskansleri saattoi poliisilaitoksen tietoon käsityksensä sähköpostitse tehdyn asiakirjapyynnön laillisesta käsittelystä

Apulaisoikeuskansleri saattoi poliisilaitoksen tietoon käsityksensä asiakirjapyynnön asianmukaisesta käsittelystä, sillä kantelijan asiakirjapyyntöä ei ollut käsitelty lain edellyttämin tavoin. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tiedon pyytäjää on tarvittaessa avustettava yksilöimään asiakirja, josta hän haluaa tiedon. Lisäksi asiakirjan luovuttamisesta kieltäytymisen syyn tulee perustua lakiin, ja tiedon pyytäjälle on annettava selkeä tieto mahdollisuudesta saattaa asiakirjapyyntöä koskeva asia viranomaisen valituskelpoisella päätöksellä ratkaistavaksi.

Asiakirjapyyntö olisi tullut käsitellä lainmukaisesti

"Kantelun liitteenä olevasta sähköpostiviestistä ilmenee, että kantelija oli 27.4.2017 lähettänyt Lounais-Suomen poliisilaitoksen kirjaamoon sähköpostiviestin, jossa hän pyysi, että ”Lounais-Suomen poliisi toimittaa minulle sähköpostitse ”Case [kantelija]” -asian [kantelija] aineiston”. Tämän jälkeen poliisilaitoksen kirjaamosta oli saapunut automaattinen vastaanottokuittaus kantelijalle. Muuta yhteydenottoa kantelija ei ollut saanut.

Poliisilaitoksen selvityksestä tai lisälausunnosta ei ilmene, miten kantelijan asiakirjapyyntö oli poliisilaitoksella käsitelty. Selvityksessä viitataan kantelijan toiseen Lounais-Suomen poliisilaitokselle 25.4.2017 osoittamaan, samaan asiakokonaisuuteen liittyvään kantelijan kanteluun ja ampuma-aselain (1/1998) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki, 621/1999) salassapitoa koskeviin säännöksiin.

Poliisilaitoksen selvityksen ja lisälausunnon mukaan kantelija ei ollut poliisilaitoksen näkemyksen mukaan ollut asianosainen kantelussa tarkoitetussa asiassa eikä hänellä siten ollut oikeutta saada pyytämiään salassa pidettäviä asiakirjoja. Lisäksi selvityksessä todetaan, että henkilö Lounais-Suomen poliisilaitoksen lupavalvontayksiköstä on vastannut 28.3.2017 kantelijan aiempaan sähköpostiviestiin koskien ampumatarvikkeita. Hänen vastauksensa on toimitettu oikeuskanslerinvirastoon poliisilaitoksen lisälausunnon liitteenä.

Arviointi ja johtopäätös

Käytettävissäni olevasta selvityksestä ilmenee, että kantelija oli esittänyt Lounais-Suomen poliisilaitokselle jo aikaisemmin samaa asiakokonaisuutta koskevia tiedusteluja/asiakirjapyyntöjä. Näissä olosuhteissa on joissain määrin ymmärrettävää, jos kantelijan 27.4.2017 lähettämän ” ’Case [kantelija]’ -asian [kantelija] aineistoa” koskevan viestin tarkoitus ja sisältö on jäänyt poliisilaitokselle epäselväksi. Kantelijalta olisi kuitenkin tullut pyytää tarvittaessa tarkennusta hänen pyyntöönsä.

Käytössäni olleen asiakirja-aineiston perusteella kantelijan asiakirjapyyntöön ei ollut Lounais-Suomen poliisilaitoksella reagoitu julkisuuslain 14 §:n edellyttämällä tavalla.

Julkisuuslain esitöissä on nimenomaisesti todettu, että lain 14 §:n 3 momentin ilmentämällä neuvontavelvollisuudella on pyritty parantamaan tiedon pyytäjän mahdollisuuksia päästä oikeuksiinsa. Jos virkamies kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hänen on ilmoitettava se tiedon pyytäjälle. Kieltäytymisen syyn (esimerkiksi lain mukaan salassa pidettävät asiakirjat) tulee perustua lakiin ja tiedon pyytäjälle on annettava selkeä tieto mahdollisuudesta saattaa asiakirjapyyntöä koskeva asia viranomaisen valituskelpoisella päätöksellä ratkaistavaksi."

OKV/1174/1/2017

Lue  myös

Maksutonta koulutusta

  • Edilexin käyttökoulutukset 29.9.2017 ja 29.11.2017, klo 8.30 - 11.00. Lue lisää...

Kirjoita Edilexiin

Lakikirjat

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.