Jotta voisimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin, käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla eteenpäin hyväksyt evästeiden käyttämisen. Lue lisää.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi käyttää vapaasti. Muistathan kuitenkin mainita lähteen edilex.fi.

26.7.2017 11.30 (päivitetty 7.8.2017 14.16) Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi: Eroon hometaloista

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi: Eroon hometaloista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta on valmistumassa. Asetus korvaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C2 Kosteus. Muutoksina aiempaan ovat säännökset, jotka koskevat rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennushankkeen kosteudenhallintaa.

Huoli rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta on otettu ympäristöministeriössä vakavasti. Ihmiset eivät saa sairastua rakennetussa ympäristössä eikä suuri osa kansallisvarallisuudestamme saa homehtua. Mikä siis neuvoksi?

Viime vuosituhannelta peräisin olevien kosteusmääräysten uudelleen tarkastelu Suomen rakentamismääräyskokoelman uusimisen yhteydessä on ajankohtaista ja tarpeellista. Rakennusala on ollut aktiivisesti mukana määräysten valmistelussa. Lausunnot rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta koskevasta ympäristöministeriön asetuksesta on käsitelty ja asetusluonnos lähetetty notifioitavaksi EU:hun, jotta myös komissio ja muut jäsenvaltiot voivat sitä kommentoida.

Moni homeongelmia aiheuttavista kosteusvaurioista syntyy rakennushankkeen kosteudenhallinnan puutteiden takia. Ongelmaan on jo puututtu Kuivaketju 10 -ohjeistuksella. Pelkkä ohjeistus ei kuitenkaan riitä. Kosteusmääräyksiä uusittaessa on tarpeen säätää erikseen rakennushankkeen kosteudenhallinnan järjestämisestä.

Uusien säännösten mukaisesti vastuuta ei ole sälytetty hankkeeseen ryhtyvälle, vaan pääsuunnittelijan on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä hankkeen yleistietojen lisäksi vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen, kosteudenhallinnan henkilöresurssit sekä tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä. Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen pohjalta. Kosteudenhallintasuunnitelman on sisällettävä tiedot kosteudenhallinnasta vastaavista rakennusvaiheen vastuuhenkilöistä.

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on puolestaan huolehdittava siitä, että rakennustuotteet ja keskeneräiset rakennusosat suojataan kastumiselta ja epäpuhtauksilta työmaavarastoinnin ja rakentamisen aikana. Rakentamisvaiheen vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu myös huolehtia siitä, että rakenteet ovat kuivia ennen kuin siirrytään seuraavaan rakennusvaiheeseen. Asetus sisältää myös vaatimuksen siitä, että rakennustuotteen on oltava asianmukaisessa kunnossa, kun se kiinnitetään rakennuskohteeseen. Säännösten tarkoituksena on estää esimerkiksi työmaalla kastuneiden villojen asentaminen ja peittäminen niin, että kosteus jää rakenteen sisään.

Rakentamismääräykset ovat perinteisesti koskeneet uuden rakennuksen rakentamista ja niitä on käytetty korjausrakentamiseen soveltuvin osin. Usein tämä on käytännössä tarkoittanut sitä, että vanhaa rakennusta on korjattu uusien määräysten mukaisesti. Valitettavasti erilaisten kosteusteknisen järjestelmien sekoittaminen on toisinaan vaikeuttanut rakenteen kosteusteknistä toimivuutta ja aiheuttanut vahinkoja. Tällaiset ongelmat on tarkoitus välttää tulevaisuudessa.

Uuden asetuksen mukaisesti suunnittelijan on rakennuksen korjaus- ja muutostyössä selvitettävä rakennuksen rakennusaikainen rakentamistapa. Korjaus- ja muutostyön lähtökohtana on motto: ”Jos se toimii, älä korjaa”. Rakennuksen kosteustekniseen toimivuuteen ei välttämättä tarvitse tehdä muutoksia korjaus- ja muutostyön takia. Kosteusteknisesti toimiva rakenne, joka on tullut teknisen käyttöikänsä päähän, on lähtökohtaisesti korjattava rakentamisaikaista rakennustapaa noudattaen. Jos korjaus- ja muutostyössä halutaan parantaa kosteusteknistä toimivuutta, voidaan noudattaa uusia vaatimuksia. Jos taas rakennuksessa on vaurioita aiheuttanut ns. riskirakenne, on se muutettava kosteusteknisesti toimivaksi uusia säännöksiä noudattaen. Säännökset mahdollistavat olemassa olevien rakenteiden korjaamisen ja ennallistamisen.

Suurelta osin asetuksen säännösten vaatimustaso noudattaa nykymääräyksiä. Pykälien kirjoitusasu on kuitenkin mahdollistava. Useinkaan ei nimenomaisesti edellytetä muovin käyttämistä, vaan todetaan, että rakenteen on estettävä veden haittaa aiheuttava siirtyminen. Suunnittelija voi siten valita, toteuttaako rakenteen hengittävänä vai ei.  Jos rakenteisiin pääsee kosteutta, on sen myös päästävä kuivumaan. Uudet kosteusmääräykset mahdollistavat periaatteessa perinteisen hirsitalon tai uuden keskiaikainen kivikirkon rakentamisen. Lopputulos on kiinni suunnittelijan osaamisesta.

Pelkällä lainsäädännön muutoksella ei voida poistaa hometalo-ongelmaa. Vastuu siitä, että tulevaisuudessa rakennettavat rakennukset eivät homehdu, on osaavassa suunnittelussa ja työmaan kosteudenhallinnassa. Tähän uudet kosteusmääräyksemme tähtäävät.

EDILEX PRO -KOULUTUSTA

Ympäristöministeriön asetus:

Osan aiempi nimi

Valmistelutilanne

Voimaan-tulo

Olennaiset tekniset vaatimukset (MRL)

Rakennusten paloturvallisuudesta

E1 (E2, E4, ja E9 osin)

Notifioinnissa 4.9.2017 saakka

9-11/2017

117 b §

Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta

E3

Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen

2017

117 b §

Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

D1

Valmistelussa lausuntojen jälkeen

1.1.2018

117 c §, 117 d §, 117 e § ja 117 f §

Rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

C2

Notifioinnissa 25.10.2017

1.1.2018

117 c §, 117 d § ja 117 g §

Rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta

D2

Jatkovalmistelussa notifionnin jälkeen

1.1.2018

117 c §, 117 d §, 117 e § ja 117 f §

Rakennuksen käyttö- ja huoltoturvallisuudesta

F2

Notifioinnissa 27.7.2017 saakka

1.1.2018

117 d §

Rakennuksen meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista

C1

Notifioinnissa 18.8.2017 saakka

1.1.2018

117 f §

Rakennusten energiatehokkuudesta

D3 (ohjeina D4 ja D5)

Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen

1.1.2018

117 g §

Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytet-tävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista

9/2013

Jatkovalmistelussa notifioinnin jälkeen

1.1.2018

117 g §

Asuin-, majoitus- ja toimitiloista

G1

Lähetetty notifiointiin

1.1.2018

117 j §

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.