Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi käyttää vapaasti. Muistathan kuitenkin mainita lähteen edilex.fi.

20.2.2017 11.35 (päivitetty 21.2.2017 13.05) Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Esa Kyllästinen: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus – onko uudistus onnistunut?

Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Esa Kyllästinen: Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus – onko uudistus onnistunut?

Oikeusavun ja edunvalvonnan organisaatiota uudistettiin 1.10.2016 lukien. Aikaisemmin jokainen oikeusaputoimisto oli itsenäinen virasto ja edunvalvontatoimistot osa oikeusaputoimistoa. Uudistuksen yhteydessä muodostettiin kuusi virastona toimivaa oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä: Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen ja Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirit. Uudistuksesta on kulunut noin viisi kuukautta ja nyt voidaan tehdä ensiarvioita sen onnistumisesta. Uudistusta arvioi Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Esa Kyllästinen Edilexin Vierashuoneessa.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä johtaa määräaikainen päätoiminen johtaja. Hallinnolliseen yksikköön kuuluu piirin johtajan lisäksi kaksi-kolme hallintosihteeriä ja osassa piirejä myös talous- ja henkilöstösihteeri. Piirien henkilökuntamäärät vaihtelevat noin 100-180 työntekijän välillä.

Uudistuksen yhteydessä oikeusaputoimistoista ja edunvalvontatoimistoista tuli rinnakkaisia toimijoita, jotka molemmat kuuluvat oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin. Oikeusaputoimiston esimiehenä on johtava julkinen oikeusavustaja ja edunvalvontatoimiston esimiehenä johtava yleinen edunvalvoja.

Uudistuksen yksi keskeinen tavoite oli talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien keskittäminen toimistoilta piiriin, jolloin johtavilla oikeusavustajilla ja johtavilla edunvalvojilla on mahdollisuus keskittyä entistä enemmän hallinnon sijasta substanssityöhön. Piirin tehtävänä ovat hallinnolliset tehtävät, piireissä ei hoideta oikeusavun- tai edunvalvonnan substanssiasioita.

Uudistuksesta on kulunut noin viisi kuukautta ja nyt voidaan tehdä ensiarvioita sen onnistumisesta. Uudistus on mielestäsi ollut onnistunut askel oikeaan suuntaan. Hallintoa on saatua siirrettyä toimistoilta piiriin, johtavilla julkisilla oikeusavustajilla ja johtaville yleisillä edunvalvojilla on mahdollisuus keskittyä enemmän substanssin hoitamiseen. Piirin hallinto on kevyt ja ketterä, se pystyy reagoimaan nopeasti esiin tulleisiin kysymyksiin.  Oikeusapu- ja edunvalvontatoimistot ovat rinnakkaisia, joka on vähentänyt esteellisyystilanteita. Piirien myötä piirien ja toimistojen toimintoja on voitu yhdenmukaistaa ja tehostaa, tavoitteena oikeusavun- ja edunvalvonnan asiakkaille tarjottavan palvelun laadun parantuminen. Laadun parantumista voidaan jatkossa seurata myös ystävänpäivänä oikeusaputoimistoissa käyttöön otetun laadunarvioinnin avulla.

Sidosryhmiin ja asiakkaisiin päin organisaatiouudistus on näkynyt varsin vähän. Edunvalvontatoimistot olivat aikaisemmin osa oikeusaputoimistoa, uudistuksen myötä niiden asema muuttui ja nimi muuttui edunvalvontatoimistoksi. Päämiesten saamat edunvalvontapalvelut ovat kuitenkin säilyneet samanlaisina ja edelleen korkeatasoisina.  Oikeusaputoimistojen sidosryhmät ja asiakkaat ovat tuskin muutosta havainneet, muutos on ollut lähinnä se, että oikeusaputoimistojen nimen yhteyteen on liitetty kyseisen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin nimi. Oikeusapupäätösten tekemiseen muutoksella ei ole ollut vaikutusta. Oikeusapupäätöksiä tehdään edelleen oikeusaputoimistoissa, päätöksiä tekee 15 oikeusaputoimistoa. Uudistuksen yhteydessä toimipaikkaverkostoon ei tehty muutoksia.

Jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva toimintaympäristö edellyttää toimintojen jatkuvaa aktiivista kehittämistä, laakereille ei pidä jäädä lepäämään. Toimintaa ja organisaatiota on tarpeen kehittää myös jatkossa pitäen mielessä ensisijaisesti edunvalvonnan päämiesten ja oikeusavun asiakkaiden tarpeet. Osaava, innostunut ja motivoitunut henkilökunta luo hyvät puitteet kehittämiselle. Myös oikeusavun- ja edunvalvonnan kehittämisen osalta on hyvä muistaa vanha viisaus – vierivä kivi ei sammaloidu.

Esa Kyllästinen
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja
hallintotieteiden tohtori
oikeustieteiden lisensiaatti

Lue myös


Kirjoita Edilexiin

Lakikirjat       Lakikirjat

www.lakikirja.com

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.