Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi käyttää vapaasti. Muistathan kuitenkin mainita lähteen edilex.fi.

13.2.2017 16.01 Aatu-kissan tuntemattomaksi jääneeseen paikkaan autolla kuljettanut nainen syyllistyi hallinnan loukkaukseen ja eläinsuojelurikkomukseen - 30 päiväsakkoa ja vahingonkorvausvelvollisuus

Aatu-kissan tuntemattomaksi jääneeseen paikkaan autolla kuljettanut nainen syyllistyi hallinnan loukkaukseen ja eläinsuojelurikkomukseen - 30 päiväsakkoa ja vahingonkorvausvelvollisuus

Omistajat olivat viikon ajan olleet epätietoisia ja huolissaan kissastaan. Kun kissa oli löytynyt, oli se pitänyt hakea Orivedeltä ja kissasta oli maksettu löytöeläimen lunastusmaksu. Aiheutettua haittaa ei pidetty hallinnanloukkausta koskevan RL 28 luvun 11 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla vähäisenä. Vastaajan menettely oli ollut tahallista, koska hän oli tahallaan nostanut kissan kyytiinsä ja ajanut se kyydissään Orivedelle, minne hän oli kissan jättänyt. Kissa oli vastaajan tieten ollut asianomistajien perheen lemmikkieläin, ei villikissa. Vastaaja oli kissan Orivedelle jättäessään tiennyt sen joutuvan kauas elinpiiristään ilman ihmisen huolenpitoa. Kissan hylkääminen vieraaseen ympäristöön ilman huolenpitoa aiheuttaa kissalle tarpeetonta kärsimystä. Vastaajan menettely täytti eläinsuojelurikkomuksen tunnusmerkistön. (Vailla lainvoimaa 13.2.2017)

Hallinnan loukkausta koskevan syytteen (RL 28 luku 11 § 1) mukaan vastaaja oli luvattomasti ottanut haltuunsa ja siirtänyt muualle asianomistajien omistaman Aatu-nimisen kissan rivitaloyhtiön pihassa siten, että vastaaja oli nostanut asianomistajien kissan pihasta omaan autoonsa ja kuljettanut kissan muualle tuntemattomaksi jääneeseen paikkaan. Kissa oli löytynyt viikon kuluttua Orivedeltä ja päässyt takaisin asianomistajien luokse.

Eläinsuojelurikkomusta koskevan syytteen (EläinsuojeluL 54 §) mukaan vastaaja oli tahallaan kohdellut asianomistajien omistamaa kissaa eläinsuojelulain 3 ja 5 §:n vastaisesti siten, että vastaaja oli otettuaan kissan luvattomasti haltuunsa hylännyt ja jättänyt kissan hoidotta hylkäämällä kissan kauaksi omasta elinpiiristään.

Asianomistajat olivat yhtyneet syyttäjän rangaistusvaatimukseen, ja vaatineet, että vastaaja velvoitetaan korvaamaan maksu löytöeläimen luovutuksesta 62 euroa ja matkakorvaukset, yht. 49,28 euroa.

Vastaaja oli kiistänyt syytteet. Vastaaja oli vaatinut, että syytteet ja asianomistajien vaatimukset oli hylättävä aiheettomina, määrällisesti vaatimukset oli hyväksytty. Valtoin oli korvattava vastaajan oikeudenkäyntikulut.

Käräjäoikeus oli todennut tuomiosaan mm., että hallinnanloukkauksella tarkoitetaan tekoa, jolla tekijä luvattomasti ottaa haltuunsa, siirtää tai piilottaa toisen hallinnassa olevaa irtainta omaisuutta. Syytteen teonkuvauksen mukaan vastaaja olisi luvattomasti ottanut haltuunsa ja siirtänyt muualle asianomistajien omistaman Aatu-kissan. Kissaa pidetään irtaimena omaisuutena, joten teko voi kohdistua kissaan. Asiassa oli riidatonta, että Aatu-kissa oli tapahtumahetkellä ollut asianomistajien omistuksessa.

Käräjäoikeus oli katsonut, että vastaajalla oli ollut motiivi hankkiutua eroon Aatu-kissasta, josta hän ei selvästi pitänyt.

Käräjäoikeus oli katsonut, ettei tekijän henkilöllisyydestä ollut jäänyt varteenotettavaa epäilyä. Kissa oli tapahtumapäivänä ollut vastaajan kyydissä ja vastaaja oli ollut motiivi päästä kissasta eroon. Kenenkään asiassa kuullun henkilön kertomuksesta ei ollut tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi ollut syytä epäillä, että tekijä olisi voinut olla joku muu. Vastaajan alibia eli oleskelua Pälkäneellä ei ollut näytetty toteen. Tosin Pälkäneeltä ei ollut niin pitkä matka Orivedelle, etteikö vastaaja olisi voinut käydä myös siellä, vaikka olisi ollut Pälkäneellä samana päivänä.

Käräjäoikeus oli todennut, ettei hallinnanloukkauksena pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta. Kyseessä oli ollut asianomistajien perheen lemmikkieläin. Nyky-yhteiskunnassa lemmikkieläin rinnastuu usein perheenjäseneen ja siihen syntyy tiivis tunneyhteys. Lemmikki oli ollut kateissa viikon ajan ja siitä oli laitettu katoamisilmoitus ainakin Facebook-ryhmään, jossa etsitään kadonneita lemmikkejä. Omistajat olivat viikon ajan olleet epätietoisia ja huolissaan Aatu-kissasta. Kun kissa oli löytynyt, oli se pitänyt hakea Orivedeltä ja siitä oli maksettu löytöeläimen lunastusmaksu. Käräjäoikeus ei pitänyt aiheutettua haittaa hallinnanloukkausta koskevan rikoslain 28 luvun 11 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla vähäisenä.

Eläinsuojelurikkomuksen osalta käräjäoikeus oli todennut, että syytteen teonkuvauksen mukaan vastaaja oli tahallaan tai huolimattomuudesta kohdellut kissaa eläinsuojelulain 3 §:n ja 5 §:n vastaisesti. Eläinsuojelulain 3 §:n mukaan eläintä on kohdeltava hyvin eikä sille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä ja eläinsuojelulain 5 §:n mukaan hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä.

Vastaajan menettely oli ollut tahallista, koska hän oli tahallaan nostanut kissan kyytiinsä ja ajanut se kyydissään Orivedelle, minne hän oli kissan jättänyt. Kissa oli vastaajan tieten ollut asianomistajien perheen lemmikkieläin, ei villikissa.

Vastaaja oli kissan Orivedelle jättäessään tiennyt sen joutuvan kauas elinpiiristään ilman ihmisen huolenpitoa. Kissan hylkääminen vieraaseen ympäristöön ilman huolenpitoa aiheuttaa kissalle tarpeetonta kärsimystä. Vastaajan menettely täytti eläinsuojelurikkomuksen tunnusmerkistön.

Vastaaja tuomittiin yhteiseen 30 päiväsakon rangaistukseen ja korvaamaan asianomistajille maksun löytöeläimen luovutuksesta 62 euroa ja matkakustannukset 49,28 euroa.

Nainen vaati hovioikeudessa että syytteet hallinnan loukkauksesta ja eläinsuojelurikkomuksesta hylätään ja että hänet vapautetaan rangaistuksesta ja kaikesta korvausvelvollisuudesta asiassa. Lisäksi nainen oli vaatinut valtiolta korvausta oikeudenkäyntikuluistaan asiassa korkoineen.

Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jäi pysyväksi.

Juridiikan uusimmat uutiset - Tilaa Edilex!

Lakikirjat       Lakikirjat

www.lakikirja.com

[Pirkanmaan käräjäoikeus 11.11.2016; Tuomio 16/147265; Asianro R 16/5284; Turun hovioikeus 10.2.2017; Päätös 17/105842; Asianro R 17/116; Vailla lainvoimaa 13.2.2017; Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 11.4.2017; Julkaisematon 13.2.2017; Kuvituskuva]

Toimittaja: Edilex-toimitus, toimitus.edilex@edita.fi

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.