Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uutinen kuuluu aihealueisiin Julkisoikeus

5.7.2016 12.05 KHO: Ko­mis­sion kir­jel­mä Suo­mel­le EU Pi­lot -asias­sa oli salassapidettävä

Asia­kir­jaan tu­tus­tu­mi­sen pe­rus­teel­la voi­tiin ar­vioi­da, et­tä se si­säl­tää si­nän­sä eräi­tä osia, joi­den luo­vut­ta­mi­nen ei oli­si ai­heut­ta­nut jul­ki­suus­lain 24 §:n 1 mo­men­tin 2 koh­dan va­hin­koe­del­ly­tys­lau­sek­kees­sa tar­koi­tet­tua va­hin­koa tai hait­taa. Asia­kir­jan si­säl­tö ei kui­ten­kaan oli­si ko­ko­nai­suu­te­na ar­vioi­den ol­lut ym­mär­ret­tä­vis­sä oi­kein, jos ai­noas­taan nä­mä osat oli­si an­net­tu. Asia­kir­jaa ei si­ten ol­lut an­net­ta­va jul­ki­suus­lain 10 §:n pe­rus­teel­la osit­tain­kaan. Asiakirjaa pyytänyt yh­tiö ei ollut asia­no­sai­nen ei­kä sil­lä tä­hän näh­den ollut oi­keut­ta saa­da tie­toa asia­kir­jas­ta myös­kään jul­ki­suus­lain 11 §:ssä tar­koi­te­tun asiano­sai­sen tie­don­saan­tioi­keu­den pe­rus­teel­la.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.