Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Uutinen kuuluu aihealueisiin Julkisoikeus

5.7.2016 13.00 KHO: Seu­ra­kun­ta­neu­vos­to ylitti toimivaltansa kolehtisuunnitelman hyväksymisessä

KHO: Seu­ra­kun­ta­neu­vos­to ylitti toimivaltansa kolehtisuunnitelman hyväksymisessä

Kal­lion seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­neu­vos­to oli hy­väk­sy­nyt ko­leh­ti­suun­ni­tel­man ajal­le 26.6.–31.12.2011 seu­raa­vin muu­tok­sin: Kirk­ko­hal­li­tuk­sen mää­rää­mät ko­leh­dit 14.8. ja 21.8. oli muu­tet­tu ke­rät­tä­vik­si si­ten, et­tä 14.8. ke­rä­tään opis­ke­li­joi­den hen­gel­li­sen kas­vun, kris­til­li­sen vas­tuun ja lau­peu­den­työn edis­tä­mi­seen Suo­men Kris­til­li­nen Yliop­pi­las­liit­to ry:lle ja 21.8. Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta Ve­nä­jäl­lä teh­tä­vään työ­hön. Hallinto-oikeus totesi, että seu­ra­kun­nan ko­leh­ti­suun­ni­tel­man vah­vis­ta­mi­ses­ta sää­de­tään kirk­ko­jär­jes­tyk­sen 2 lu­vun 8 §:ssä. Sen mu­kaan kirk­ko­neu­vos­to tai seu­ra­kun­ta­neu­vos­to vah­vis­taa suun­ni­tel­man niis­tä päi­vä­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa kan­net­ta­vis­ta ko­leh­deis­ta, jois­ta ei ole mää­rät­ty kirk­ko­lain 22 lu­vun 2 §:n 1 mo­men­tin 9 koh­dan mu­kai­ses­ti. Ot­taen huo­mioon toi­saal­ta kirk­ko­hal­li­tuk­sel­le kirk­ko­lain 22 lu­vun 2 §:n 1 mo­men­tin 9 koh­das­sa us­kot­tu teh­tä­vä ja toi­saal­ta seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton kirk­ko­jär­jes­tyk­sen 2 lu­vun 8 §:n mu­kai­sen toi­mi­val­lan ni­me­no­mai­nen ra­jaus, hal­lin­to-oi­keus kat­soi, et­tä Kal­lion seu­ra­kun­ta­neu­vos­to on ylit­tä­nyt toi­mi­val­tan­sa asias­sa. KHO ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä.

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.