Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus, Työ- ja sosiaalioikeus, Julkisoikeus

11.1.2016 11.30 SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto: Perhevapaiden lomakertymän leikkaus syrjii naisia

SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto: Perhevapaiden lomakertymän leikkaus syrjii naisia

Sipilän hallitus on antanut ensimmäisen työelämän huononnuspakettinsa eduskunnalle (HE 145/2015). Kysymys on vuosilomalain muutoksesta, jossa esitetään muun muassa, että äitiys-, isyys- ja vanhempainvapailta kertyisi lomaa yhteensä kuudelta kuukaudelta. Nykyisin näiltä vapailta kertyy lomaa koko niiden keston ajalta. Esityksellään hallitus haluaa rajata kustannuksia, joita työnantajille koituu perhevapaista.

Hallituksen mukaan esityksessä (HE 145/2015) ei ole tasa-arvo-ongelmia, koska vanhemmat voivat jakaa vanhempainvapaan haluamallaan tavalla. Esitys kannustaa isiä pitämään nykyistä enemmän vanhempainvapaata. Esitys voisi tämän vuoksi toteutuessaan välillisesti parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä perustuslain 6 §:n 4 momentin edellyttämällä tavalla. Näin ollen esityksen taustalla on hallituksen mukaan yleisesti perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä tavoite.

Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan tämä ei kuitenkaan riitä. Sukupuolten erilaiseen kohteluun perustuvaa sääntelyä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota myös tavoitteen saavuttamiseksi ehdotetun keinon hyväksyttävyyteen ja sääntelyn oikeasuhtaisuuteen. Olennaista on, voidaanko erilainen kohtelu perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä tavalla. (PeVL 38/2006)

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kyse on sukupuoleen perustuvasta välillisestä syrjinnästä, jos säännös tosiasiallisesti asettaa huomattavasti suuremman määrän naisia kuin miehiä epäedulliseen asemaan, ellei eri asemaan asettamiselle ole objektiivista, sukupuolesta riippumatonta oikeuttamisperustetta. Oikeuttamisperusteiksi tuomioistuin on useissa ratkaisuissaan hyväksynyt sosiaali- ja työllisyyspoliittiset syyt. Pelkät yleisluonteiset väitteet eivät riitä perusteluiksi, vaikka tuomioistuin onkin jättänyt kansallisesti arvioitavaksi syiden riittävyyden. (Muun muassa C-173/13 Leone, C-123/10 Brachner, C-196/02 Nikoloudi sekä C-167/97 Seymour-Smith ja Perez.)  

Vuosilomalain karttumista koskeva hallituksen esitys vaikuttaa selvästi enemmän naisiin kuin miehiin, sillä äidit käyttävät Suomessa yli 90 prosenttia vanhempainvapaista. Koska on syntynyt syrjintäolettama, valtion on osoitettava, että tavoitteeseen ei liity sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja että valituilla keinoilla voidaan edistää tavoitteen toteuttamista (C-173/13 Leone).  Jos tavoitteeseen voidaan päästä naisia vähemmän syrjivin keinoin tai sellaisin keinoin, jotka eivät ole syrjiviä, niitä on käytettävä.

Mielestäni esitys ei ole sopusoinnussa perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännösten eikä Euroopan unionin oikeuskäytännön kanssa. Myös uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 20 artikla kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän. Säästöt toteutettaisiin naisten etuja heikentämällä ja ne kohdistuisivat myös eri tavalla eri perhemuotoihin, sillä yksinhuoltajaperheissä vanhempainvapaan jakaminen on aina vaikeampaa.

Leikkaus lomakarttumaan lisää myös palkkaeriarvoisuutta sukupuolten välillä. Palkkaeriarvoisuuden kasvattaminen on perustuslain 6 §:n tasa-arvopäämäärien vastaista.

Hallituksen mukaan perhevapaista koituvia vuosilomien kustannuksia on vaikea arvioida. Mitään suuria säästöjä tuskin saadaan. Jos säästöjä halutaan, ne voitaisiin toteuttaa naisia vähemmän syrjivällä tavalla kuten esimerkiksi verotuksella.

Anu-Tuija Lehto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön lakimies

Lue myös

Juridiikan uusimmat uutiset - Tilaa Edilex!

www.lakikirja.com

Lakikirjat

Kirjoita Edilexiin
Mikäli Sinulla on ajankohtainen juridinen aihe josta haluaisit kirjoittaa vaikkapa lyhyen kolumnin Vierashuoneeseen, ota yhteyttä Edilex-toimitukseen.
Lue lisää...

Toimittaja: JPS (toimitus.edilex@edita.fi)​

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.