Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työneuvoston lausunto pelastuslaitoksen viranhaltijoiden oikeudesta kieltäytyä varallaolosta työaikalain (605/1996) perusteella

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Akava ry pyysi työneuvostolta lausuntoa siitä, voiko Lappeenrannan kaupunki määrätä pelastuslaitoksella työskentelevät palomestarit ja muut ns. päällystöpäivystäväksi määrätyt viranhaltijat jatkuvasti varallaoloon suoraan työaikalain 5 §:n 3 momentin nojalla vai onko varallaolosta neuvoteltava ja sovittava viranhaltijan kanssa. Työneuvosto totesi lausunnossaan seuraavasti: Jos pelastuslaissa ja sen nojalla annetuissa määräyksissä tarkoitettu valmius voidaan pitää yllä varallaoloon suostuvilla viranhaltijoilla työaikalain muita säännöksiä loukkaamatta tai rikkomatta, julkisyhteisöllä ei ole oikeutta määrätä sopimuksesta kieltäytyneitä viranhaltijoita olemaan varalla. Jos sitä vastoin riittävää valmiutta ei voida pitää yllä, julkinen yhteisö voi joutua määräämään nekin viranhaltijat olemaan varalla, joiden kanssa tästä ei ole saatu sovittua. Tällaisesta määräyksestä ja erityisesti sen kestoajasta päättäessään julkisyhteisön on otettava huomioon, että sen tulee, poikkeustapauksia taaskaan lukuun ottamatta, järjestää varallaoloa edellyttävän hälytysvalmiuden riittävyys varallaolosta tehtävin sopimuksin.

    Lisätiedot
  • TN 1385-03 (12/2002)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.