Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työneuvoston lausunto vuosilomalain tulkinnasta

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Helsingin käräjäoikeus käsiteltävänä olleessa riita-asiassa pyysi
työneuvostolta lausuntoa siitä, voivatko työsuhteen osapuolet työsuhteen päättymisen yhteydessä sitovasti sopia, ettei heistä kummallakaan ole enää työsuhteeseen perustuvia vaatimuksia toisiaan kohtaan, nimenomaan silmälläpitäen vuosilomalain pakottavia säännöksiä. Työnantaja ja työntekijä voivat yleisen sopimusvapautensa perusteella sopia välisensä työsopimuksen päättämisestä. Työneuvoston käsityksen mukaan velvoiteoikeuden yleisistä periaatteista seuraa, että vuosilomalain 16 §:n 1 momentin säännöskään ei tule sovellettavaksi arvioitaessa työsopimuksen päättämiseksi tehdyn tai tehtävän sopimuksen pätevyyttä. Työntekijä voi siten vuosilomalain 16 §:n 1 momentin estämättä luopua lausuntopyynnössä tarkoitetun kaltaisella sopimuksella työsopimuksen päättämisestä työsuhteensa kestäessä ansaitsemistaan vuosilomaetuuksista. Työneuvosto äänesti lausunnostaan ja siihen on jätetty eriävä mielipide.

    Lisätiedot
  • TN 1384-02 (6/2002)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.