Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työneuvoston lausunto vuosilomalain soveltamisesta X:n työsuhteessa

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Käräjäoikeus pyysi työneuvoston lausuntoa siitä, voivatko työnantaja ja työntekijä sopia vuosiloman antamisesta etukäteen siten, että se vaikuttaa työsuhteen päättyessä maksettavaan lomakorvaukseen. Asianosaiset olivat erimielisiä siitä, onko tähän kysymykseen jo vastattu työneuvoston lausunnoissa 201-50 ja 732-64. Lisäksi käräjäoikeus totesi, että asiassa on kyse myös siitä, voidaanko vertailtaessa sovittua järjestelmää ja vuosilomalain etuja keskenään ottaa huomioon muukin aika kuin asianomainen lomanmääräytymisvuosi. Verrattaessa vuosilomalaissa säädettyä ja yrityksessä käytössä ollutta ansaintasääntöä on otettava huomioon ansaittavien päivien lukumäärä ja mitä päiviä
luetaan vuosilomaan. Tämän jälkeen on joka vuosi erikseen tarkasteltava sitä, kumman säännön mukaan työntekijä olisi saanut pidemmän loman. Edullisemmuutta arvioitaessa on kutakin lomamääräytymisvuotta tarkasteltava itsenäisenä. Näin ollen saman työsuhteen aikana voi eri lomavuosina tulla sovellettavaksi eri säännös tai määräys. Valinnassa on aina päädyttävä työntekijän kannalta edullisimpaan ratkaisuun.

    Lisätiedot
  • TN 1377-01 (15/2000)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.