Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työaikalain soveltaminen A:n työhön

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X Oy:n palveluksessa olleen A:n tekemään työhön tullut soveltaa työaikalakia vai onko A:n asema ollut sellainen, että hän jää työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle lain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella. Asiaa kokonaisuutena arvioidessaan työneuvosto katsoi, ettei A ole osallistunut S Oy Ab:n / Z Oy:n tosiasiallisen johtamiseen sillä tavoin, että hän jäisi työaikalain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan
perusteella lain soveltamisalan ulkopuolelle. A on lähinnä asiantuntijan asemassa hoitanut projektitiimin ja sen jäsenten toiminnan suunnittelua ja yhteensovittamista ilman sellaista johtavaa tai myöskään johtamiseen rinnastettavaa asemaa, jota lainkohdassa tarkoitetaan. Työneuvosto on tarkastellut lausuntopyynnön mukaisesti A:n asemaa vain työaikalain 2 §:n 1
momentin 1 kohdan mukaan. Lausunnossa ei siten oteta kantaa saman momentin 3 kohtaan, jossa säädetään työnantajan valvonnan ulkopuolelle jäävissä olosuhteissa tehtävästä työstä.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • TN 1434-09 (24/2008)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.