Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työaikalain (605/1996) soveltaminen A:n työhön myyntijohtajana

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Espoon käräjäoikeus pyysi työneuvoston lausuntoa vireillä olevassa riita-asiassa, joka koski A:n palkkaetuja. Lausuntoa pyydettiin siitä, onko työaikalaki (605/1996) sovellettavissa A:n työsuhteessa X Oyj:ssä erityisesti 1.6.2004 alkaen. Asiassa on toimitettu pääkäsittely 16.6.2008 ja lausunnon tarve on tullut esille tuomion harkinnan aikana. Työneuvosto katsoi, että A:n asemasta, tehtävistä ja työsuhteen ehdoista ei ole esitetty sellaista riidatonta selvitystä, jonka perusteella hänen voitaisiin katsoa kuuluvan työaikalain 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädettyyn henkilöpiiriin, joka jää lain soveltamisalan
ulkopuolelle.

    Lisätiedot
  • TN 1433-09 (22/2008)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.