Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Luontoisetujen huomioonottaminen laskettaessa lomakorvausta työsuhteen päättyessä

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Turun ja Porin työsuojelupiirin työsuojelutoimisto pyysi työneuvostolta lausuntoa luontoisetujen huomioonottamisesta laskettaessa lomakorvausta työsuhteen päättyessä. Erilaiset luontoisedut ovat yleistyneet ja niiden merkitys on kasvanut verrattuna vuoden 1973 vuosilomalain säätämisen ajankohtaan. Esimerkiksi autoetu on sellainen taloudelliselta merkitykseltään huomattava luontoisetu, jota ei työsuhteen päättyessä korvattaisi, jos siihen sovellettaisiin kumotun lain aikana omaksuttua tulkintaa. Tästä seuraisi myös, että työntekijät voisivat joutua keskenään eriarvoiseen asemaan sen mukaan, maksetaanko heille palkka kokonaan rahana vai osaksi myös luontoisetuina. Työneuvoston mielestä tällaista lopputulosta ei voida pitää perusteltuna, kun otetaan huomioon vuosilomalain 9 § sekä myös samapalkkaisuutta ja työntekijöiden tasaveroista kohtelua koskevat säännöt. Näin ollen työneuvosto katsoi, että lomakorvaus työsuhteen päättyessä on laskettava siten, että siinä otetaan huomioon kaikki työntekijän työsuhteen aikaiset luontoisedut. (Ään. 6-3)

    Lisätiedot
  • TN 1425-07 (10/2007)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.