Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vuosilomalain (162/2005) 24 §:n 2 momentin tulkinta

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry pyysi työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain (162/2005) 24 §:n 2 momentin soveltamisesta ja tulkinnasta. Kysymys on siitä, voiko työnantaja ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa työntekijän erityisäitiysvapaan ajaksi. Vuosilomalain 24 §:n 2 momentissa ei sen sanamuodon mukaan kielletä sijoittamasta vuosilomaa päällekkäin äitiysvapaata edeltävän erityisäitiysvapaan kanssa. Vuosiloman tavoitteena on antaa työntekijälle mahdollisuus irrottautua työstä, levätä ja virkistyä. Erityisäitiysvapaa johtuu siitä, että työhön tai työolosuhteisiin liittyy sellaisia vaaratekijöitä, jotka estävät ”turvallisen” työn teon, eikä työntekijälle ole voitu järjestää muuta työtä, jossa tällaista vaaraa ei olisi. Erityisäitiysvapaan aikana työntekijän on oltava työkykyinen, vaikka hän ei voikaan edellä mainituista syistä työskennellä. Vuosiloman tarkoitus voi hyvin toteutua tällaisen vapaan aikana. Lainkohdan sanamuodon mukaista tulkintaa puoltaa edelleen se, että vuosilomalaissa on myös toisaalla lueteltu asiayhteyden mukaan valikoivasti erilaisia perhevapaita. Näin on tehty lain 7 §:n 2 momentin 1 kohdassa, jossa erityisäitiysvapaa puolestaan on mainittu yhtenä niistä perhevapaista, jotka työssäolon veroisena aikana kartuttavat vuosilomaa. Näin ollen työneuvosto katsoi, että työnantaja voi määrätä vuosiloman erityisäitiysvapaan ajalle.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • TN 1416-06 (5/2006)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.