Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työaikalain soveltaminen tarkastuslautakunnan esittelijöihin

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto pyysi työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko tarkastuslautakunnan esittelijöihin työaikalakia (605/1996). Työneuvostolle ei ole esitetty perusteita arvioida tarkastuslautakunnan asemaa toisella tavoin tulkittaessa valtion virkamiesten työaika-asetuksessa mainittua tuomioistuimen käsitettä. Työaikalain soveltamisalasta säädettyjä poikkeuksia on yleensäkin syytä tulkita suppeasti. Tarkastuslautakunnan esittelijöiden työn laadusta esitetty selvitys ei työneuvoston mielestä viittaa työaikalain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin viraston toiminnan erityispiirteisiin, joiden vuoksi esittelijöiden työajan pituutta ei voitaisi mitata tai määritellä ennalta. Näin ollen tarkastuslautakuntaa ei työneuvoston käsityksen mukaan voida pitää valtion virkamiesten työaika-asetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna tuomioistuimena. Tarkastuslautakunnan esittelijöiden työhön on siten sovellettava työaikalakia.

    Lisätiedot
  • TN 1414-06 (26/2005)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.