Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työaikalain soveltaminen

Työneuvoston lausunnot

Tiivistelmä

Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto pyysi työneuvostolta lausuntoa siitä, onko X:n työsuhteessa Firma Oy Ab:ssa tullut soveltaa työaikalakia. Asiassa on kysymys siitä, onko X:n työhön tilintarkastajana Firma Oy Ab:ssa (Firma) 1.8.1996-13.6.2003 tullut soveltaa työaikalakia, vai onko hänen työnsä jäänyt työaikalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella lain soveltamisalan ulkopuolelle. Arvioitaessa työaikalain soveltamista työntekijän tekemään työhön, ratkaisevana voitiin työneuvoston mielestä lausunnossa TN 1349-98 pitää, onko työnantaja voinut päättää tai etukäteen tietää työajan pysymisestä säännöllisen työajan rajoissa, ylityön tekemisestä tai lepoajoista. Koska X:n työskentelyolosuhteista annetut, asian ratkaisun kannalta keskeiset tiedot olivat ristiriitaisia, työneuvosto ei voinut antaa asiassa yksityiskohtaista lausuntoa, vaan viittasi lausuntonaan edellä esitettyihin yleisiin ratkaisuperusteisiin.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • TN 1406-05 (10/2005)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.