Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vuosilomalain (162/2005) säännösten tulkinta

Työneuvoston lausunnot 15.12.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 29.11.2021

Tiivistelmä

STTK ry pyysi työneuvostolta vuosilomalain (162/2005) säännösten tulkinnasta. STTK ry:n mukaan vuosilomalaissa ei säädetä siitä, miten vuosilomapalkka määräytyy, jos työntekijän työtehtävät ja sen myötä myös tehdystä työstä maksettu kuukausipalkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana ilman, että työaika muuttuu tai kuukausipalkan määrä on muusta syystä, esimerkiksi toistuvien määräaikaisten työsopimusten myötä muuttunut lomalle jääntihetkellä. Etenkin tilanteissa, joissa työntekijän kuukausipalkan määrä on laskenut työtehtävien muuttumisen johdosta, ei toteudu vuosilomalain lähtökohta: vuosiloma annetaan tai vuosilomakorvaus maksetaan siinä työsuhteessa, jossa se on ansaittu.

Työneuvosto totesi, että vuosilomalain 18 §:n mukaan kirjallisesti siirrettäväksi sovitut ennen työsuhteen päättymistä kertyneet vuosilomaetuudet on annettava työntekijälle sellaisina kuin hän on ne edellisessä työsuhteessa ansainnut, eikä etuuksia lasketa uudelleen vastaamaan niitä annettaessa noudatettavaa vuosiloman palkkausta. Vuosilomalain säännös, jonka mukaan työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa ei voi syrjäytyä niin sanotun pätevyyslainsäädännön johdosta. Työneuvosto ei voinut toimivaltansa puitteissa lausua työsopimuslaissa säädetystä tasapuolisen kohtelun velvoitteesta.

    Lisätiedot
  • TN 1487-21 (19/2021)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.