Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työaikalaissa (872/2019, TAL) säädetyn korvaavan lepoajan antaminen vuorokausilepoa lyhennettäessä

Työneuvoston lausunnot 2.12.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 1.11.2021

Tiivistelmä

X ry pyysi työneuvostolta lausuntoa työaikalaissa (872/2019, TAL) säädetyn korvaavan lepoajan antamisesta silloin, kun vuorokausilepoa lyhennetään. Lausuntopyynnössä on esitetty täsmällisiä kysymyksiä pohjautuen lausuntopyynnön liitteenä olevaan työntekijän kolmen viikon työvuoroluetteloon. Lausuntopyyntö kohdistuu tilanteeseen, jossa työaikalain 25 §:n mukaista vuorokautista lepoaikaa lyhennetään ja selvitettäväksi tulee, miten säännöksen 4 momentissa tarkoitettu korvaava lepoaika voidaan toteuttaa. Työneuvoston lisäselvityspyynnön johdosta X ry on todennut, että lausuntopyyntö ei liity mihinkään yksittäiseen työsuhteeseen, vaan kysymys on siitä, miten työaikalaki vaikuttaa lausuntopyynnössä esille tuodun työehtosopimuksen soveltamiseen.

Työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain (400/2004) 7 §:n mukaan työneuvoston tehtävänä on antaa pyynnöstä lausuntoja työaikalain sekä muiden säännöksessä lueteltujen työsuojelulakien soveltamisesta ja tulkinnasta. Työehtosopimusten tulkinta sitä vastoin kuuluu työtuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan. Koska työneuvosto on toimivaltainen lausumaan vain työaikalain tulkinnasta, se ei voi ottaa eikä ota lausunnollaan kantaa asiassa esitetyn yksittäisen työehtosopimuksen tulkintaan.

Työaikalain 25 §:n 4 momentin mukaan lyhennetyn vuorokausilevon korvaava lepoaika on annettava heti lyhennystä seuraavan vuorokausilevon yhteydessä. Ainoastaan silloin, kun työn järjestelyistä johtuvista painavista syistä ei ole mahdollista antaa korvaavaa lepoaikaa seuraavan vuorokausilevon yhteydessä, voidaan sen antamista lykätä. Silloinkin korvaava lepoaika on annettava niin pian kuin se on mahdollista, kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa lyhennyksestä. Korvaava lepoaika on annettava yhdenjaksoisena, eikä sitä saa sijoittaa varallaoloajalle. Vuosiloman kohdalla työneuvosto kuitenkin katsoi, että lyhennetyn vuorokausilevon korvaava lepoaika voidaan sijoittaa päällekkäin vuosiloman kanssa.
(Ään. 5–2).

    Lisätiedot
  • TN 1486-21 (13/2021)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.