Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Vuosilomalain (162/2005) 7 §:n 2 momentin 7 kohdan tulkinta

Työneuvoston lausunnot 25.10.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 20.9.2021

Tiivistelmä

X ry pyysi työneuvostolta yleistä lausuntoa siitä, mitä vuosilomalain (162/2005) 7 §:n 2 momentin 7 kohdassa tarkoitetaan ilmaisulla ”kerrallaan” arvioitaessa erilaisia määräaikaisia lomautuksia. Epäselvyys säännöksen sisällöstä on syntynyt koronapandemian aikana, jolloin muun muassa määräaikaisia lomautuksia on jouduttu käyttämään usein toistuvasti eri aloilla. Mainitun säännöksen mukaan työssäolopäivien veroisina pidetään niitä työpäiviä tai työtunteja, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä lomauttamisen takia, enintään kuitenkin 30 työpäivää kerrallaan.

X ry esitti seuraavat yksilöidyt kysymykset:

1) Katkaiseeko kahden lomautusilmoituksen määrittämien lomautusjaksojen välissä ja ulkopuolella oleva vuosiloma 30 työpäivän laskennan siten, että laskenta alkaa uudelleen jälkimmäisen lomautusjakson alkaessa?

2) Aloitetaanko 30 työpäivän laskenta uudelleen silloin, kun uusi määräaikainen lomautus alkaa suoraan edellisen jatkeeksi? Uusi lomautus perustuu työnantajan antamaan uuteen lomautusilmoitukseen. Tarkoittaako sana ”kerrallaan” 30 työpäivän laskemista aina erikseen jokaista lomautusilmoituksen mukaista lomautusjaksoa kohti?

3) Onko kohdissa 1) ja 2) merkitystä sillä, perustuvatko kaksi peräkkäistä lomautusjaksoa yksiin ja samoihin vai eri yhteistoimintaneuvotteluihin?

Työneuvoston käsityksen mukaan määräaikaisten, eri lomautusilmoituksiin perustuvien lomautusten väliin sijoitetun vuosiloman johdosta vuosilomalain 7 luvun 2 momentin 7 kohdan mukaista 30 työpäivän laskentaa ei aloiteta uudelleen vuosiloman jälkeen seuraavassa lomautuksessa. Myöskään kysymyksessä 2 esitetyssä tapauksessa lomautusjakson seuratessa välittömästi edellistä, ei 30 työpäivän laskentaa aloiteta uudelleen alusta. Työneuvoston näkemyksen mukaan kysymyksissä 1 ja 2 esillä olevissa tapauksissa ja vuosilomalakia tulkittaessa merkitystä ei ole sillä, onko eri aikaan toteutettavista lomautuksista neuvoteltu yhdellä kertaa vai perustuvatko ne erillisiin yhteistoimintaneuvotteluihin. (Ään. 5–2).

    Lisätiedot
  • TN 1485-21 (17/2021)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.