Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työaikalain (872/2019) 19 §:n 1 momentin tulkinta (hätätyön teettämisen edellytykset palveluntuottajan työssä)

Työneuvoston lausunnot 10.3.2021
Alkuperäinen julkaisupäivä: 1.2.2021

Tiivistelmä

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (aluehallintovirasto) on pyysi työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko vikapäivystyksen puhelinpalvelussa teetetty työ hyväksyä työaikalain (872/2019) 19 §:n 1 momentin mukaiseksi hätätyöksi. Lausuntopyynnössä on kysymys X Oy:n syyskuussa 2020 teettämästä hätätyöstä, joka perustui Aila-myrskyn synnyttäneisiin ennakoimattoman laajoihin sähkönjakeluverkkoon kohdistuneisiin häiriöihin.

Työneuvoston mukaan käsillä on ollut asiassa käytössä olleen selvityksen perusteella työaikalain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu ennalta arvaamaton tapahtuma. Jotta työnantajalla on oikeus teettää hätätyötä, on ennalta arvaamattoman tapahtuman joko a) aiheutettava keskeytys säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhata johtaa sellaiseen keskeytykseen tai b) uhata johtaa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen. Lausuntopyynnössä on tullut esille, että myrsky aiheutti kestoltaan erilaisia ja -asteisia sähkönjakelun häiriöitä. Lausuntopyynnön tapauksessa ei kuitenkaan ole käytössä tosiseikkoja, joiden perusteella voitaisiin arvioida, missä määrin henki, terveys tai omaisuus oli tosiasiassa vaarassa erilaisten sähkönjakelun häiriöiden johdosta. Toisaalta asiassa on selvitetty, että vikapäivystystehtävissä ei voida koskaan etukäteen tietää, minkä yhteydenoton kautta tulee tieto hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumisesta. Näin ollen käsillä on katsottava olleen tilanne, jossa myrskystä on voinut olla seurauksena hengen, terveyden ja omaisuuden vaarantuminen.

    Lisätiedot
  • TN 1484-21 (16/2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.