Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työaikalain (872/2019) 7 §:n 1 momentin 8 kohdan tulkinta. Jaksotyöajan käyttäminen sairaalakiinteistön ylläpito- ja kunnossapitotyössä.

Työneuvoston lausunnot 5.11.2020
Alkuperäinen julkaisupäivä: 23.10.2020

Tiivistelmä

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue pyysi työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko sairaalakiinteistöjen yllä- ja kunnossapitotyöt järjestää jaksotyönä työaikalain (872/2019) 7 §:n 1 momentin 8 kohdan perusteella. Töiden kohteena olevat sairaalat ovat työaikalain 7 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja pääosan vuorokaudesta toimivia terveyspalveluja, joissa jaksotyön teettäminen on sallittua. Asiassa on kysymys siitä, ovatko lausuntopyynnössä kuvatut ympäri vuorokauden suoritettavat sairaalakiinteistöjen yllä- ja kunnossapitotehtävät pääosan vuorokaudessa toimivien terveyspalvelujen käynnissä pitämiseksi välttämättömiä – työaikalain 7 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettuja –tukitoimintoja, mikä Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tulee selvittää.

Arvioitaessa jaksotyöajan käytön mahdollisuutta on varmistettava, että tukitoimien suorittaminen on välttämätöntä niillä tuettavien toimintojen käynnissä pitämiseksi. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota työaikalakia koskevassa hallituksen esityksessä todetuin tavoin (HE 158/2018 vp, s. 80) siihen yleiseen jaksotyötä koskevaan vaatimukseen, jonka mukaan työtä on tarpeen suorittaa toimintojen jatkuvuuden varmistamiseksi 24 tuntia vuorokaudessa tai ainakin pääosan vuorokaudesta seitsemänä päivänä viikossa.

    Lisätiedot
  • TN 1483-20 (12/2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.