Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työaikalain (872/2019) soveltaminen X Oy:n ruokalähettien työhön

Työneuvoston lausunnot 16.10.2020
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.10.2020

Tiivistelmä

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (aluehallintovirasto) pyysi työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko työaikalakia (872/2019) X Oy:n ruokalähettien työhön. Lausuntopyyntö koski sekä yhtiön työsuhteisia että itsenäisenä yrittäjinä pidettyjä ruokalähettejä. Mikäli työaikalain katsotaan soveltuvan itsenäisinä yrittäjinä pidettyihin ruokalähetteihin, työneuvostoa pyydettiin lausumaan siitä, jääkö heidän työnsä kuitenkin työaikalain 2 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella lain soveltamisalan ulkopuolelle. Edelleen työneuvostolta pyydettiin lausuntoa siitä, jäävätkö yhtiön työsuhteiset ruokalähetit työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle 2 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella.

Työneuvosto katsoi, että X Oy:n ja ruokalähettien välisessä työssä on kysymys työaikalain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta työsuhteesta. Työssä ei tule esille sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat työaikalain 2 §:n 1 momentin johdantolauseessa tarkoitettua työaika-autonomiaa. Näin ollen työaikalaki soveltuu työsuhteisten ruokalähettien työhön. (Ään. 6–3).

    Lisätiedot
  • TN 1482-20 (3/2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.