Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Peräkkäisten yövuorojen lukumäärän rajoittaminen työaikalain (872/2019) perusteella

Työneuvoston lausunnot 5.3.2020
Alkuperäinen julkaisupäivä: 20.1.2020

Tiivistelmä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pyysi työneuvostolta lausuntoa peräkkäisten yövuorojen rajoittamisesta työssä, jossa saadaan teettää säännöllistä yötyötä työaikalain (872/2019) 8 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella. Lausuntopyynnössä on kysymys siitä, sovelletaanko peräkkäisten yövuorojen enimmäismäärää koskevaa työaikalain 8 §:n 5 momenttia vain jaksotyössä ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä vai soveltuuko säännös myös lain 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun työhön, joka ylipäänsä saadaan järjestää 7 §:n mukaiseksi jaksotyöksi.

Yötyön teettämisen mahdollisuus 1.1.2020 lukien on laajentunut jaksotyöajaksi järjestetyn työn ohella työhön, jossa työnantaja saa järjestää säännöllisen työajan jaksoihin. Riittävää säännöllisen yötyön teettämisen kannalta on se, että työ kuuluu työaikalain 7 §:n mukaiseen jaksotyöaikaluetteloon. Työaikalain 8 §:n 5 momentissa on sen selkeänä pidettävän sanamuodon mukaan rajoitettu peräkkäisten yövuorojen määrää kuitenkin vain ”jaksotyössä”. Viimeksi mainittu rajoitus koskee työneuvoston näkemyksen mukaan ainoastaan työtä, joka on tosiasiallisesti järjestetty jaksotyöajan mukaisiin jaksoihin. Rajoitus ei näin ollen ulotu kaikkiin niihin töihin, joissa työaika voidaan tai saadaan ylipäänsä järjestää jaksotyöksi.

    Lisätiedot
  • TN 1478-20 (9/2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.