Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Työaikalain (605/1996) 18 §:n ja 40 §:n 1 momentin tulkinta

Työneuvoston lausunnot
Alkuperäinen julkaisupäivä: 20.8.2019

Tiivistelmä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (SAK ry) pyysi työneuvostolta lausuntoa siitä, pitääkö työaikalain 18 §:ssä tarkoitetun lisä- ja ylityösuostumuksen oltava nimenomainen vai riittääkö, että työsopimuksessa tai työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä vain yleisesti viitataan työehtosopimukseen, josta asiasta on sovittu. Edelleen lausuntoa pyydettiin siitä, vaikuttaako työaikalain 40 §:n 1 momentin mukainen toisinsopimisoikeus tulkintaan.

Työneuvoston näkemyksen mukaan ylityösuostumusta ei voida antaa etukäteen työehtosopimuksessa, koska työaikalaissa on nimenomaisesti säädetty siitä, että työntekijältä on hankittava aina henkilökohtainen suostumus. Kun lisätyöhön voidaan pätevästi sitoutua jo työsopimuksessa, on sen tekemisestä voitu sopia myös työehtosopimuksin. Tällöin työntekijällä on kuitenkin säilyttävä oikeus kieltäytyä lisätyöstä työvuoroluetteloon merkittyinä vapaapäivinä perustellusta henkilökohtaisesta syystä.

Työaikalain 40 §:n 1 momentin mukainen toisinsopimisoikeus ei koske työaikalain 18 §:ä. Toisin sopimisen kohteena olevat työaikalain säännökset on luetteloitu tyhjentävästi 40 §:n 1 momentissa, eikä lain 18 § ole mukana tässä luettelossa.

    Lisätiedot
  • TN 1477-19 (8/2019)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.